Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

важливим завданням художньо

59 views

Published on

важливо

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

важливим завданням художньо

  1. 1. Використання ІКТ на уроках художньо-естетичного циклу та трудового навчання як засобу формування творчих компетентностей учнів. Важливим завданням художньо-естетичного виховання в школі є формування творчих компетентностей школярів. Саме предмети художньо – естетичного циклу спрямованіна те, щоб відкрити в дитині найпотаємніші, найтонші почуття. Саме музичне мистецтво та художня культура, образотворче мистецтво, трудове навчання є тими шкільними предметами ,які дають можливість дитині для творчості, для самостійного пошуку, для висловлення свого власного бачення світу. Уроки художньо-естетичного циклу найкраще сприяють виявленню та розвитку творчих здібностей учнів. На цих уроках діти швидко захоплюються новою ідеєю і починають творити – вводити свої новації, зміни, доповнення – і задоволені тим, що зробили. Але не можна розглядати творчість як самостійний етап уроку. Вона повинна гармонійно поєднуватись з іншими видами діяльності на уроці та якнайширше запроваджуватися у навчальний процес. Педагогічний досвід показує, що застосування ІКТ на уроках художньо- естетичного циклу сприяєвсебічномуі гармонійному розвиткуособистостідитини, насамперед розвиткуїї творчихздібностей, а саме:  фантазії і художньої уяви;  асоціативного сприйняття і мислення на основіхудожнього і музичного матеріалів;  розуміння поняття ритму в природіі мистецтві;  відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольоровоїпалітри; та дозволяє:  підвищувати продуктивність уроку;  підвищувати якість рівня використання наочностіна уроці;  об’єктивно та своєчасно проводитиконтроль тапідведення підсумків ;  дозволяєзалучитиучнів до створення творчихробіт ;  підвищувати пошук інформації з найрізноманітніших джерел;  розвиватисамостійне мислення. Використання інформаційних технологій дозволяє залучитиучнів до такої діяльності:  створення творчихробіт;  пошукової роботипід час вивчення народної творчості, української музичної культури, творчостікомпозиторів світу тощо;  оформлення результатів проектів за певними темами. Інтегруючи уроки художньо-естетичногоциклу з комп’ютерними технологіями дозволиляє зробитиурокибільш цікавими, якісними, яскравими, візуальними, творчими. Комп’ютер перестає бути джерелом інформації, а стає організатором навчально - пізнавальної діяльності школярів.

×