Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 en ny ekonomi

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

10 en ny ekonomi

 1. 1.  De finanskriser som vi sett de senaste åren är inte de första.  Innan andra världskriget drogs världen in i en av de mest kända kriserna hittills den sk depressionen.  Men under 1900-talet har åtskilliga finanskriser och lånebubblor byggts upp.  Orsaken är självklart problemen med den låne- och räntebaserade ekonomin, som vi tagit upp.
 2. 2.  Men vi har ju också konstaterat att banker och lån fyller en mkt viktig funktion i våra samhällens ekonomi.  Så hur skulle en ”ny ekonomi” kunna se ut och fungera?  Detta är en stor och svår fråga som just nu diskuteras runt om i världen.  Men det finns en del saker som vi kan nämna.
 3. 3.  Många menar att banker i framtiden måste kontrolleras hårdare.  Banker skall inte tillåtas att spekulera bort vanliga människors och småföretags pengar. ▪ Dels behövs kanske hårdare lagar och kontroller för detta. Dvs att politiker begränsar den fria bankverksamheten. ▪ Dels skulle man kunna separera: ▪ ”Vanlig” bankverksamhet där vanliga människor och småföretag sparar sina pengar och kan ta mindre lån ▪ Och spekulerande verksamhet där banker försöker tjäna pengar på t ex aktier och högrisklån.  På detta sätt skulle vanliga människors och småföretags pengar vara mkt säkrare.  Och spekulationen skulle nog minska.
 4. 4.  Men detta skulle ju också innebära att banker inte längre kan ”uppfinna” pengar i samma takt som tidigare.  I en sådan ekonomi skulle det finnas mindre pengar att tillgå.  Och mindre och färre lån att ge.
 5. 5.  Kanske framtidens ekonomi därför också måste bli mindre och mer lokal.  I stället för stora globala och internationella företag.  Som omsätter enorma summor pengar.  Skulle mkt mindre lokala företag kunna växa fram.  Företag som drivs av personer som bor där företaget finns.
 6. 6.  Mindre företag skulle inte vara lika beroende av stora investeringar.  Lokala företag skulle nog också ha ett större lokalt stöd. Alla känner alla och man ”vill hjälpa till”.  Med lokala företag skulle det också bli mer uppenbart att våra lokala resurser är grunden för vår ekonomi.  De lokala företagen skulle vara mkt mer beroende av den lokala arbetskraften och de resurser som finns lokalt.  Detta skulle nog också ge positiva miljöeffekter. Dessa företag måste behandla arbetskraft och resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.
 7. 7.  RörelsenTransition eller Omställning grundades i Storbritannien, men har vuxit mkt snabbt i världen.  Rörelsen handlar mkt om att lokalt enagera människor i sin ekonomi. ▪ Att själva starta och driva sina företag och affärer. ▪ Att själva odla och producera sin mat och sin energi. ▪ Och att på sikt bygga bort det stora beroendet av storföretag och storbanker.  Inom rörelsen finns många intressanta exempel på ”ny ekonomi”…
 8. 8.  Det kan handla om t ex lokala bagerier som startas av personer i ett bostadsområde eller kvarter.  Man turas sen alla om att arbeta några timmar varje vecka i bageriet.  Men får betalt i bröd i stället för pengar.  Ett sådant bageri har låga personalkostnader eftersom arbetskraften är gratis.  Och man har också en bra kundbas i de människor som bor i området.  Man blir beroende av varandra.
 9. 9.  Det kan handla om människor som går samman och odlar grönsaker eller frukt på mark som finns i anslutning till deras bostäder.  I lokala parker eller grönområden.  På samma vis blir man beroende av varandra.  Och får enkelt del av lokalproducerad mat.
 10. 10.  På vissa ställen har man kommit så långt att man tom skapat sina egna lokala pengar.  I stadsdelen Brixton i London har det sk Brixton pound skapats.  Till viss del bygger Brixton pound på byteshandel.  Människor som bor i Brixton kan byta in både varor och vanliga brittiska pund för att få Brixton pound.  Dessa går sedan att använda när man handlar lokalt.  Även här är fördelen att alla i den lilla ekonomin på sätt och vis är beroende av varandra och ofta känner varandra.
 11. 11. www.brixtonpound.org/what

×