Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prezentacja "Koncepcja zagospodarowania ul. św. Antoniego"

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Wnioski małe - KBO 2015
Wnioski małe - KBO 2015
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad

Prezentacja "Koncepcja zagospodarowania ul. św. Antoniego"

Download to read offline

Ulica św. Antoniego zlokalizowana jest w Dzielnicy Czterech Świątyń, która swój wyjątkowy charakter zawdzięcza wspaniałym zabytkom sakralnym a także bogatej ofercie kulturalnej i edukacyjnej. Obecnie jednak ta część miasta pełni zazwyczaj funkcję parkingu dla osób przyjeżdżających do centrum Wrocławia. Postanowiono to zmienić i zwrócić ulicę mieszkańcom.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Bocheńska
mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska
mgr Magdalena Pielech​

Ulica św. Antoniego zlokalizowana jest w Dzielnicy Czterech Świątyń, która swój wyjątkowy charakter zawdzięcza wspaniałym zabytkom sakralnym a także bogatej ofercie kulturalnej i edukacyjnej. Obecnie jednak ta część miasta pełni zazwyczaj funkcję parkingu dla osób przyjeżdżających do centrum Wrocławia. Postanowiono to zmienić i zwrócić ulicę mieszkańcom.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Bocheńska
mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska
mgr Magdalena Pielech​

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Prezentacja "Koncepcja zagospodarowania ul. św. Antoniego" (14)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Prezentacja "Koncepcja zagospodarowania ul. św. Antoniego"

 1. 1. Koncepcja zagospodarowania ul. św. Antoniego Wrocław, listopad 2015r. Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech
 2. 2. Idea projektu Projekt uspokojenia ruchu poprzez budowę wsyp bocznych i zmianę organizacji ruchu docelowego na ulicy św. Antoniego we Wrocławiu realizowany jest w ramach działań jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Na czym polega? Planowana zmiana obejmować będzie wprowadzenie wysp bocznych stanowiących nową przestrzeń publiczną. Dodatkowo przełamanie toru jazdy wymusi zmniejszenie prędkości dla ruchu samochodowego oraz zwiększenie uwagi kierowców. Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej jak również poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
 3. 3. Tło historyczne http://dolny-slask.org.pl/642132,foto.html?idEntity=585825 Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech
 4. 4. 1562r. 1742r.-1750r. 1749r. 1930r. 2008r. Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Analiza wartości kulturowych obszaru Ulica św. Antoniego posiada bogatą historię. Świadczyć może o tym liczba obiektów cennych kulturowo. Według wykazu zabytków dla miasta Wrocławia przy ulicy św. Antoniego znajduje się 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jednak ze względu na wartości kulturowe na uwagę zasługują również inne budynki oznaczone na rysunku. W większości są to kamienice mieszkalne, a także pasaże handlowe. W centralnej części obszaru znajduje się również Kościół rzymsko - katolicki św. Antoniego z Padwy wraz z sąsiednimi budynkami klasztornymi. fot. Magdalena Pielech, archiwum własne Źródło: opracowanie własne
 5. 5. Ścieżka kulturowa Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech fot.: Aleksandra Zienkiewicz, archiwum własne Przebieg tzw. “Ścieżki Kulturowej”. Przez projektowany obszar przebiega ścieżka kulturowa czterech świątyń. Przy ulicy św. Antoniego,elementem kompozycyjnym ścieżki kulturowej jest zabytkowy kościół św. Antoniego z Padwy, zlokalizowany w środkowej części ulicy. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części obszaru Starego Miasta – rejonu ulicy Św. Antoniego ustala się wykreowanie ścieżki kulturowej oraz podkreślenie przebiegu ścieżki w nawierzchni ulicy i chodnika poprzez odmienny sposób ułożenia posadzki. Źródło: opracowanie własne
 6. 6. Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Inwentaryzacja terenu fot.: Aleksandra Zienkiewicz, archiwum własne
 7. 7. Analiza otoczenia Na potrzeby projektu przeprowadzona została inwentaryzacja obejmująca analizę otoczenia, aktualnego zagospodarowania ulicy, dostaw do lokali gastronomicznych oraz kierunków poruszania się użytkowników. Na zwiększenie atrakcyjności projektowanego obszaru w dużej mierze wpływa jego otoczenie. Ulica św. Antoniego jest bardzo dobrze skomunikowana z sąsiednim terenem poprzez liczne przejścia w kierunku ulicy Ruskiej oraz Włodkowica, a także niewielką odległość od rynku. Na uwagę zasługują również charakterystyczne podwórka, w tym dwa pasaże, pełniące różnorodne funkcje począwszy od usługowo - biznesowej (Pasaż Pokoyhof), kulturalno - rozrywkowej (Pasaż Niepolda, Wrocławskie Neony) po funkcję religijną (Dziedziniec Synagogi) fot. Magdalena Pielech, archiwum własne Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Źródło: opracowanie własne
 8. 8. Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Analiza lokalizacji istniejących ogródków kawiarnianych. Aktualnie na obszarze opracowania zlokalizowanych jest siedem ogródków kawiarnianych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kawiarni. Ogródki rozmieszczone są wzdłuż całej ulicy po obu jej stronach. Atrakcyjność miejsca wpływa na rozwój funkcji handlowych na danym obszarze, stąd planowane są dodatkowe ogródki kawiarniane. fot. Magdalena Pielech, archiwum własne Źródło: opracowanie własne
 9. 9. KONCEPCJE Koncepcja zagospodarowania https://www.google.pl/maps
 10. 10. Odniesienie do miejsca: - Dzielnica Czterech Wyznań - Ścieżka Kulturowa Europejski standard: - Forma platform - Interaktywna przestrzeń - Edukacja w przestrzeni Użytkowicy: - Przestrzeń dla ludzi - Partycypacja w jej współtworzeniu Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Schemat ideowy koncepcji.
 11. 11. Dobre praktyki - roślinność w centrach miast europejskich Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech http://wobo.org/2014/09/parking-day-2014-in-oakland/ Oakland, USA, Parking Day 2014 Kraków, Parking Day 2010 http://m.wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/51,106542,14569225.html?i=1 Podczas opracowywania koncepcji zagospodarownaia przestrzennego ulicy św. Antoniego wzorowano się na przykładach zrealizowanych projektów w miastach z całego świata. W każdym przypadku zmiana miała pozytywny wpływ na poprawę jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jak również stworzenie miejsca służącego interakcjom społecznym.
 12. 12. Dobre praktyki - roślinność centrach miast europejskich http://bebudapest.hu/car-free-areas/ Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Budapeszt - ulica Raday, rozwiązanie typu woonerf w połączeniu z zielenią http://www.flyingfourchette.com/2013/08/06/budapest/
 13. 13. Dobre praktyki - roślinność centrach miast europejskich Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Wiedeń, MariahilfeStrasse.
 14. 14. Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Dobre praktyki z Polski: pierwszy Woonerf miejski w Łodzi. fot.: Agnieszka Bocheńska, archiwum własne Ul. 6 sierpnia, Łódź. Przykład pierwszej w Polsce ulicy typu Woonerf w ścisłym śródmieściu dużego miejskiego ośrodka. Proste rozwiązania projektowe i inwestycja w wysokiej jakości materiały wykonawcze były kluczem do sukcesu tej niewielkiej ulicy. Kawiarniane stoliki i krzesła, ławki nie przeszkadzają w płynnym ruchu pojazdów mechanicznych. Z drugiej strony powoli przejeżdżające samochody nie wpływają na jakość przebywania na tej ulicy.
 15. 15. Kostka brukowa Drewno Płyty kamienne Metal Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Rozwiązania materiałowe i kolorystyka
 16. 16. Rozmieszczenie platform - koncepcja Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Źródło: opracowanie własne
 17. 17. Rozmieszczenie platform – rozmieszczenie platform
 18. 18. Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Proponowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe platform Konstrukcja główna Rampa Pokrycie różnymi materiałami Korpus zewnętrzny Źródło: opracowanie własne
 19. 19. Proponowany dobór gatunkowy roślin Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Proponuje się wprowadzenie zarówno roślinności sezonowej jak i wieloletniej (zimozielonej) w celu zachowania roślinności w okresie zimowym - wówczas na ulicy nie ma ogródków kawiarnianych. Planowane jest zastosowanie niskich donic modułowych o prostej, niewyróżniającej się formie przestrzennej.
 20. 20. Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Wizualizacje-platforma 1 Platforma przy Heliosie Źródło: opracowanie własne
 21. 21. Wizualizacje-platforma 1 Platforma przy Heliosie Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Źródło: opracowanie własne
 22. 22. Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Wizualizacje-platforma 2 Źródło: opracowanie własne
 23. 23. Autorzy: dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, mgr inż.arch.kraj.Agnieszka Bocheńska, mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska, mgr Magdalena Pielech Wizualizacje-platforma 3 Połączenie z Promenadą Staromiejską Źródło: opracowanie własne
 24. 24. Podsumowanie o Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej dla pieszych i rowerzystów, o Ograniczenie prędkości poprzez wymuszenie esowania pojazdów samochodowych wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, o Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów pozwoli na wykreowanie przestrzeni na wysokim europejskim poziomie, o Zawarte w projekcie tablice informacyjne oraz wykreowanie ścieżki kulturowej nawiązuje do historii i podkreśla ważność miejsca, o Istniejące otoczenie oraz aktualne zagospodarowania sprzyja rozwojowi ulicy św. Antoniego w kierunku kulturowo – rozrywkowym, o Proponuje się realizację dodatkowych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych pozwalających użytkownikom utożsamiać się z miejscem fot.: Agnieszka Bocheńska, archiwum własne
 25. 25. Dziękujemy za uwagę. KONSULTACJE dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Bocheńska mgr inż. arch. Katarzyna Kusowska mgr Magdalena Pielech fot. Agnieszka Bocheńska, archiwum własne

×