No.97

174 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No.97

  1. 1. 97. U-Yesu Uya SisindisaSive ngesand’ esihle, U-Yesu, U-Yesu;Yen’ uyasisindisa, U- Yesu, U-Yesu.
  2. 2. Yazis’ izizwe zonke, Naphesheyakolwandle, I-Nkos’ iyasithuma,NgoYesu, NgoYesu.
  3. 3. Bongani, Dumisani, U-Yesu,u-yesu; Baxelelwe aboni,NgoYesu,NgoYesu.
  4. 4. Vuman’ eziqithini,Sabela nawe lwandle,Ngazo indab’ ezintle,NguYesu, NguYesu.
  5. 5. Xelelan’ abalwayo,NgoYesu, NgoYesu;Wafa waza waphila, U-Yesu, u-Yesu;
  6. 6. Xelan’ indab’ emnandi,Kwabadakumbileyo;’Ngcwaba uloyisile, U-Yesu, U-Yesu.
  7. 7. Phosan’ emoyen’ izwi, NgoYesu, NgoYesu; Vuyani nonke zizwe,NgoYesu, NgoYesu.
  8. 8. Khwazani usindisoEzintabeni zonke, Ingoma yoloyisoKaYesu, kaYesu.

×