w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Finansowania inwestycji
wodno-ściekowych ze
środków NFOŚiGW
Ewa Kamieoska
Zastępca Dyrekt...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
• 25 lat doświadczenia
w finansow...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Traktat akcesyjny
Główne postanowienia Traktatu Akcesyjnego w zakresie wdrażania dyrektyw...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Prawo wodne
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Art. 43.
1. Aglomeracje o równoważ...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
KPOŚK
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, KPOŚ...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
KPOŚK
Roboczy projekt IV Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
KPOŚK
Roboczy projekt IV Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Program Priorytetowy Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
Częśd 1) Współfinansowanie...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Program Priorytetowy Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
Cel programu:
poprawa stan...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Program Priorytetowy Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
Beneficjenci:
 jednostki ...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Program Priorytetowy Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
Forma i intensywnośd dofin...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Program Priorytetowy Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
Częśd 1) Współfinansowanie...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Program Priorytetowy Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
Częśd 1) Współfinansowanie...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Program Priorytetowy Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
Częśd 2) Gospodarka ścieko...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Program Priorytetowy Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
Częśd 2) Gospodarka ścieko...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Program Priorytetowy Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
Częśd 2) Gospodarka ścieko...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Program Priorytetowy Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
Szczegóły na stronie NFOŚi...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Doświadczenia NFOŚiGW – finansowanie ze
środków UE (2007-2013) i środków krajowych
Podsum...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Doświadczenia NFOŚiGW – finansowanie ze
środków UE (2007-2013) i środków krajowych
Wyzwan...
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Dziękuję za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja 10 02-2014

441 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentacja 10 02-2014

 1. 1. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Finansowania inwestycji wodno-ściekowych ze środków NFOŚiGW Ewa Kamieoska Zastępca Dyrektora Departament Ochrony i GospodarowaniaWodami Warszawa, 18 lutego 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. 2. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej • 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; • powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; • ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; • unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;
 3. 3. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Traktat akcesyjny Główne postanowienia Traktatu Akcesyjnego w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych: 1. Osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód w terminie do 31.12.2015 r. 2. Wyposażenie aglomeracji ≥ 2000 Równoważnej Liczby Mieszkaoców (RLM) w systemy kanalizacji zbiorczej i w oczyszczalnie ścieków do 31.12.2015 r. 3. Osiągnięcie przez aglomeracje zgodności z dyrektywą, z których ładunek zanieczyszczeo biodegradowalnych stanowi:  do 2005 r. → 69%  do 2010 r. → 86%  do 2013 r. → 91%  do 2015 r. → 100%
 4. 4. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Prawo wodne USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art. 43. 1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkaoców powyżej 2 000 powinny byd wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakooczone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 2. Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalnośd gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych(…). Art. 208. 1. Obowiązek o którym mowa w art. 43 ust. 1 gminy tworzące aglomeracje zrealizują w terminach określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych (…).
 5. 5. w w w. n f o s i g w. g o v. p l KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Zgodnie z ustawą Prawo wodne, KPOŚK wskazuje aglomeracje, które powinny byd wyposażone w określonych terminach w systemy kanalizacji zbiorczej oraz w oczyszczalnie ścieków. KPOŚK zawiera również wykaz przedsięwzięd obejmujących budowę oraz modernizację kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych oraz terminy ich realizacji. Ponadto, KPOŚK odnosi się do gospodarki osadowej. KPOŚK to „narzędzie” do wypełnienia zobowiązao wynikających z Traktatu Akcesyjnego, w zakresie aglomeracji i ich wyposażenia w systemy kanalizacji zbiorczej oraz w oczyszczalnie. Traktat Akcesyjny w tym obszarze odwołuje się do dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow- komunalnych.html
 6. 6. w w w. n f o s i g w. g o v. p l KPOŚK Roboczy projekt IV Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - IV AKPOŚK W ramach KPOŚK w latach 2003 - 2010 została wybudowana sied kanalizacyjna o długości ok. 46 872 km. Do realizacji w latach 2011 – 2015 gminy zaplanowały jeszcze do wybudowania ok. 40 620 km sieci kanalizacyjnej i ok. 2 200 km sieci do modernizacji. Nakłady na realizację przedsięwzięd ujętych w IV AKPOŚK Koszt inwestycji zaplanowanych przez aglomeracje i zgłoszonych do IV AKPOŚK wynosi 37,53 mld zł, z czego na:  budowę sieci kanalizacyjnej 26,91 mld zł,  inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków 9,44 mld zł,  zagospodarowanie odpadów 1,17 mld zł.
 7. 7. w w w. n f o s i g w. g o v. p l KPOŚK Roboczy projekt IV Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - IV AKPOŚK IV AKPOŚK dotyczy 1647 aglomeracji, w których zlokalizowanych jest 1848 oczyszczalni ścieków komunalnych. Zakres rzeczowy planowanych przez aglomerację inwestycji obejmuje:  budowę ok. 40 620 km nowej oraz modernizację ok. 2 200 km sieci kanalizacyjnej,  budowę 221 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych,  modernizację 125 oczyszczalni,  rozbudowę 107 oczyszczalni,  rozbudowę i modernizację 347 oczyszczalni,  modernizację części osadowej w 211 oczyszczalniach. Ponadto, 224 aglomeracji wymaga dodatkowych inwestycji, niezaplanowanych wcześniej, na 278 oczyszczalniach w celu dostosowania do art. 5.2. dyrektywy.
 8. 8. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Częśd 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych H
 9. 9. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Cel programu: poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 roku poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
 10. 10. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadao własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 11. 11. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Forma i intensywnośd dofinansowania:  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,  dopłaty do ceny wykupu obligacji,  pożyczki.
 12. 12. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Rodzaje przedsięwzięd: Przedsięwzięcia w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które uzyskały pozytywną ocenę spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia obejmujące:  budowę i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej,  budowę, rozbudowę lub modernizacje oczyszczalni ścieków komunalnych. W przypadku realizacji kompleksowych projektów w zakres przedsięwzięcia może zostad włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, pod warunkiem, iż co najmniej 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia dotyczy kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków.
 13. 13. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wybrane warunki) 1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych  do 1,5% w skali roku i nie może przekroczyd oprocentowania kredytu,  łączna kwota dopłat nie może przekroczyd 15 % wykorzystanej kwoty kredytu,  wysokośd kredytu nie może byd niższa niż 2 000 000 zł 2) dopłaty do ceny wykupu obligacji (kuponowych)  do 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na przedsięwzięcie  wartośd emisji obligacji nie może byd niższa niż 2 000 000 zł 3) pożyczki  oprocentowanie pożyczki: stałe 2,5% w skali roku Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2007 r. do 30.06.2016 r.
 14. 14. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Rodzaje przedsięwzięd:  budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych),  budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres przedsięwzięd zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji).
 15. 15. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wybrane warunki) 1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych  do 1,5% w skali roku i nie może przekroczyd oprocentowania kredytu,  łączna kwota dopłat nie może przekroczyd 15 % wykorzystanej kwoty kredytu,  wysokośd kredytu nie może byd niższa niż 1 000 000 zł, 2) dopłaty do ceny wykupu obligacji (kuponowych)  do 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na przedsięwzięcie,  wartośd emisji obligacji nie może byd niższa niż 1 000 000 zł 3) pożyczki  do 100% kosztów kwalifikowanych,  oprocentowanie pożyczki: stałe 2,5% w skali roku,  minimalna kwota pożyczki wynosi 1 000 000 zł,  kwota umorzenia nie wyższa niż ( 30% lub 35% lub 40% - w zależności od rodzaju przedsięwzięcia).
 16. 16. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Częśd 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wybrane kryteria dostępu)  przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie gospodarki ściekowej i/lub osadowej,  przedsięwzięcie dotyczy aglomeracji wyznaczonej lub będącej w trakcie wyznaczania/zmiany,  oczyszczalnia ścieków komunalnych będąca przedmiotem dofinansowania będzie po zakooczeniu realizacji przedsięwzięcia spełniała wymagania art. 5 ust.2 i 3 Dyrektywy rady 91/271/EWG,  ścieki komunalne zbierane przez wybudowaną i/lub zmodernizowaną kanalizację sanitarną będącą przedmiotem dofinansowania zostaną odprowadzone do oczyszczalni, która będzie spełniała wymagania art. 5 ust.2 i 3 Dyrektywy rady 91/271/EWG. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2013 r. do 31.12.2016 r.
 17. 17. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program Priorytetowy Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Szczegóły na stronie NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/gospodarka- wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/.
 18. 18. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia NFOŚiGW – finansowanie ze środków UE (2007-2013) i środków krajowych Podsumowanie – problemy:  wysokie kwoty oszczędności po przetargach,  upadłości wykonawców,  niedotrzymywanie terminów zakooczenia kontraktów,  niewykorzystany limit środków europejskich,  krótki czas do zakooczenia okresu programowania.
 19. 19. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia NFOŚiGW – finansowanie ze środków UE (2007-2013) i środków krajowych Wyzwania:  zmiana granic aglomeracji,  aktualizacja KPOŚK - rzetelne oszacowanie potrzeb i budżetu,  opracowanie krajowego programu zagospodarowania osadów ściekowych,  wdrażanie dyrektywy ściekowej wg art. 5.2,  dotrzymanie terminów zakooczenia projektów z perspektywy 2007-2013,  wykorzystanie wybudowanej kanalizacji - podłączenia budynków.
 20. 20. w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę

×