Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej odmawia wyjawienia powodow wydania duplikatu dyplomu cygnara

241 views

Published on

Rektor Politechniki Rzeszowskiej, pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski odmówił udzielenia informacji w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) o okolicznościach wydania duplikatu dyplomu habilitacyjnego Mariuszowi Cygnarowi, rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, pomimo tego że Cygnar wciąż publicznie posługuje się oryginalnym dyplomem. W domenie publicznej dostępne są trzy różne wersje dyplomu habilitacyjnego Cygnara. Nie wiadomo, która jest prawdziwa.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×