Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recenzja rozprawy habilitacyjnej Mariusza Cygnara wg profesora Myslowskiego

136 views

Published on

Fundacja Science Watch Polska uzyskała i udostępniała mi recenzję rozprawy habilitacyjnej Mariusza Cygnara, sporządzoną przez profesora Mysłowskiego

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×