Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recenzja habilitacji cygnara w opinii profesora Orkisza

224 views

Published on

Fundacja Science Watch Polska uzyskała i udostępniała mi recenzję rozprawy habilitacyjnej Mariusza Cygnara, sporządzoną przez profesora Mysłowskiego

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×