Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pornografią za badanie nieprawidłowości w przewodzie habilitacyjnym Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

1,957 views

Published on

Przykład homofobicznego ataku na aktywistę społecznego, badającego nieprawidłowości w postępowaniu awansowym na stopień doktora habilitowanego pana Mariusza Cygnara.

Homoseksualną orientację aktywisty łączy się z zarzutem szerzenia pornografii. Wszystko to w jednym celu. Podważyć wiarygodność aktywisty.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pornografią za badanie nieprawidłowości w przewodzie habilitacyjnym Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

  1. 1. 1 Pornografią za badanie nieprawidłowości w przewodzie habilitacyjnym Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Ceną za badanie nieprawidłowości w przewodzie habilitacyjnym Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, pana Mariusza Cygnara1, było wytoczenie mi procesu cywilnego przez Uczelnię2. W związku z tym, że wytoczenie procesu nie powstrzymało mnie przed badaniem legalności procedury awansowej pana Cygnara postanowiono zaatakować moją osobę w inny sposób. Podejrzewa się mnie o szerzenie pornografii (dokument 1). Źródło: zbiory własne autora Dokument 1 Wezwanie do wstawienia się na Policję jako podejrzany o szerzenie pornografii 1 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wsppraca-pomidzy-organami-wadzy-pastwowej-przy- tuszowaniu-oszustwa-naukowego-na-przykadzie-sprawy-postpowania-habilitacyjnego-rektora-pastwowej- wyszej-szkoy-zawodowej-w-nowym-sczu [dostęp: 15.03.2020] 2 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wykorzystanie-prawa-do-ochrony-dbr-osobistych-osoby- prawnej-do-wyciszenia-aktywisty-badajcego-nieprawidowoci-w-procesie-nadania-stopnia-naukowego-doktora- habilitowanego-rektorowi-pastwowej-wyszej-szkoy-zawodowej-w-nowym-sczu [dostęp: 15.03.2020]
  2. 2. 2 W ten sposób próbuje się wykorzystać moją homoseksualną orientację do podważenia mojej wiarygodności. W mojej opinii, za całą tą intrygą stoi pan Zbigniew Zacher. Dziwnym trafem, zarzuty o szerzenie pornografii zbiegły się z przeniesieniem pana Zachery z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Targu do Nowego Sącza3. W Nowym Targu pan Zacher kierował działaniami Policji kryminalnej4. Pani Beata Zalot, dziennikarka Tygodnika Podhalańskiego, jako pierwsza opisała sprawę plagiatu rozprawy habilitacyjnej Rektora Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu5. Podwładni pana Zachery próbowali postawić dziennikarce zarzut uporczywego nękania księdza plagiatora Stanisława Gulaka6,7. Po nagłośnieniu sprawy kryminalni odpuścili. Bali się bowiem kompromitacji. Na tamten czas policja odmówiła wyjawienia kto złożył doniesienie. W moje sprawie o szerzenie pornografii również nie wiem kto złożył zawiadomienie, ani który prokurator ją prowadzi. O sprawie dowiedziałem się od dzielnicowego, który przeprowadził ze mną wywiad środowiskowy (pytał o zarobki i miejsce pracy). Wcześniej prokurator nie wydał postanowienia o zabezpieczeniu sprzętu elektronicznego (niezbędnego przecież do szerzenia pornografii). Ktoś postarał się więc żebym dowiedział się o sprawie, za nim oficjalnie zostałem poinformowany o podejrzeniach. Łączę więc formułowanie podejrzeń wobec mnie o szerzenie pornografii z pojawieniem się pana Zachery w sądeckiej Policji. Co ciekawe pan Zachera został przeniesiony do Nowego Sącza decyzją pana dra Krzsztofa Pobuty, który kilka dni temu sam zrezygnował z pracy w Policji8. 3 https://sadeczanin.info/wiadomosci/zmiany-w-sadeckiej-policji-zbigniew-zacher-nowym-zastepca- komendanta [dostęp: 15.03.2020] 4 http://nowy-targ.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/podkom-zbigniew-zacher-zostal-powolany-na-stanowisko-i- zastepcy-komendanta-powiatowego [dostęp: 15.03.2020] 5 https://nowytarg24.tv/w-sprawie-podejrzenia-plagiatu-postepowanie-wszczete/ [dostęp: 15.03.2020] 6 https://www.wprost.pl/zycie/10249973/przylapany-na-plagiacie-ksiadz-rektor-oskarza-dziennikarke-o- nekanie.html [dostęp: 15.03.2020] 7 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25180242,ksiadz-pulkownik-rektor-oskarza-o-nekanie.html [dostęp: 15.03.2020] 8 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25778965,szef-komendy-wojewodzkiej-policji-w-krakowie- zegna-sie-z-mundurem.html [dostęp: 15.03.2020]

×