Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oszustwo habiliatcyjne JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu

809 views

Published on

Dowód na to, że JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu, pan Mariusz Cygnar kłamie w swojej obronie.
https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/3466-sprostowanie-do-artykulu-pt-rektorska-habilitacja

Jest to kluczowy dokument , potwierdzający, że badania nie zostały wykonane.

https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wsppraca-pomidzy-organami-wadzy-pastwowej-przy-tuszowaniu-oszustwa-naukowego-na-przykadzie-sprawy-postpowania-habilitacyjnego-rektora-pastwowej-wyszej-szkoy-zawodowej-w-nowym-sczu

https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/pornografi-za-badanie-nieprawidowoci-w-przewodzie-habilitacyjnym-rektora-pastwowej-wyszej-szkoy-zawodowej-w-nowym-sczu

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×