Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oficjalne potwierdzenie na Forum Akademickim, że z habilitacją pana Cygnara są problemy

846 views

Published on

Kolejna , oficjalna wzmianka o problemach z habilitacją Mariusza Cygnara, JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Widać ewidentnie, że pan Cygnar działa dwutorowa. Mnie chciał załatwić zarzuty za szerzenie pornografii. Wobec pana Wrońskiego chciał zastosować cenzurę prewencyjną. Nie udało się.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oficjalne potwierdzenie na Forum Akademickim, że z habilitacją pana Cygnara są problemy

  1. 1. Oficjalne potwierdzenie, że z habilitacją Cygnara są problemy. Teraz wszystko staje się jasne!!!

×