Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jedna habilitacja, kilka różnych dyplomów

1,761 views

Published on

Klęska urodzaju dyplomów habilitacyjnych Mariusza Cygnara, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jedna habilitacja, kilka różnych dyplomów

  1. 1. 1 Jedna habilitacja, kilka różnych dyplomów Klęska urodzaju dyplomów habilitacyjnych Mariusza Cygnara, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
  2. 2. 2 Fundacja Science Watch Polska uzyskała od Politechniki Rzeszowskiej duplikat dyplomu habilitacyjnego Mariusza Cygnara, wystawionego w dniu 29 listopada 2019 r. tj. w czasie kiedy upominałem się już o wydanie dyplomu przez Mariusza Cygnara. Duplikat dyplomu wydaje się tylko jeżeli oryginał zaginął i na wniosek osoby, której dyplom dotyczy.
  3. 3. 3 Fundacja Science Watch Polska uzyskała od Politechniki Rzeszowskiej odpis dyplomu habilitacyjnego Mariusza Cygnara. Odpis dyplomu różni się od duplikatu między innymi tym, że na odpisie widnieje informacja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego uchwałą Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Brakuje bowiem słowa „Rady”
  4. 4. 4 W tym samym czasie otrzymałem prywatnym kurierem przesyłkę, której znajdowała się kserokopia dyplomu habilitacyjnego Mariusza Cygnara. Do dokumentu tego nie był załączony też żaden list przewodni Na tej kserokopii brak jest pieczątki za zgodność z oryginałem. Na przesłanym dokumencie również znajduje się ten sam błąd. Chodzi o brak słowa „Rady”. Nie jest to też odpis, ani duplikat. Nie może to też być oryginalny dyplom, ponieważ wydano duplikat, najpewniej na wniosek Mariusza Cygnara.
  5. 5. 5 Nie są mi znane powody takiej karuzeli dyplomami. Nie rozumiem
  6. 6. 6 również w jaki sposób różnorodność dyplomów habilitacyjnych łączy się z przewlekłym dostępem do dyplomu habilitacyjnego Mariusza Cygnara. Prezentowane tutaj dyplomy otrzymałem w trybie dostępu do informacji publicznej. Składam podziękowania Fundacji Science Watach Polska za pomoc w uzyskaniu duplikatu dyplomu habilitacyjnego i odpisu dyplomu Mariusza Cygnara.

×