Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nie wolno zbierać haków na kontrahentów

379 views

Published on

Artykuł dotyczący ryzyka uwzględnienia przez sąd zasad współżycia społecznego także w sporach między przedsiębiorcami, mimo jednoznacznych zapisów umownych.

Published in: Law
  • Login to see the comments

Nie wolno zbierać haków na kontrahentów

  1. 1. POGODA  |  GŁADKI  |  LANGIER  |  GRZESIEK  sp.  k.
  2. 2. Dziennik Gazeta Prawna, 3.11.2015 r.
  3. 3. Dziennik Gazeta Prawna, 3.11.2015 r. „Nawet precyzyjne stwierdzenia umowne mogą być kwestionowane, jeśli są oczywiście krzywdzące dla konsumenta i sprzeczne z zasadami słuszności panującymi w obrocie handlowym.”
  4. 4. Dziennik Gazeta Prawna, 3.11.2015 r. „Również w obrocie profesjonalnym sądy często wydają rozstrzygnięcia opierające się bardziej na zasadach słuszności niż na literze umowy.”
  5. 5. Dziennik Gazeta Prawna, 3.11.2015 r. „(…) uczciwy obrót nie polega na tzw. zbieraniu haków na kontrahenta i czekaniu na dogodną chwilę do ich wykorzystania. Wykładnia zgodna z zasadami uczciwego obrotu wyklucza możliwość podniesienia zarzutu w dowolnym czasie po dokonaniu naruszenia (…)”
  6. 6. Dziennik Gazeta Prawna, 3.11.2015 r. „W sprawach pomiędzy przedsiębiorcami, gdy strony w umowie przewidziały dla siebie konkretne sankcje za naruszenie umowy, powyższe rozumowanie sądów niesie za sobą spore ryzyko.”
  7. 7. www.mylo.pl office@mylo.pl

×