Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buxus Day 2010 - Prístupnosť webov

838 views

Published on

This presentation is about building accessible websites and how to make accessible headlines, links, menus, pictures and tables. It also contains summary of legislation in this area in Slovakia.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buxus Day 2010 - Prístupnosť webov

 1. 1. Prístupnosť webových stránok Mgr. Milan Kurečko, kurecko @ui42.sk
 2. 2. Pr ístupný web - obsah <ul><li>Web str ánka pred a po úprave prístupnosti </li></ul><ul><li>Základné pravidlá a podpora v Buxuse </li></ul><ul><li>Čo všetko musí byť prístupné, pokuty </li></ul><ul><li>Odkazy na stránky s informáciami, diskusia </li></ul>
 3. 3. Web pred a po úprave prístupnosti <ul><ul><ul><li>Ako vyzerá stránka pred úpravou prístupnosti a po úprave? </li></ul></ul></ul>
 4. 6. Web pred a po úprave prístupnosti <ul><ul><ul><li>Väčšina technických úprav pre prístupnosť zásadne nemení podobu webu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zmeny často nie sú zložité , treba ich však urobiť na celom webe dôsledne . </li></ul></ul></ul>
 5. 7. Niekoľko základných pravidiel <ul><ul><ul><li>Nadpisy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odkazy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alt atribúty k obrázkom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tabuľky </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Používanie súborov </li></ul></ul></ul>
 6. 8. Nadpisy <ul><ul><ul><li>H1 nadpis – stále by mal byť názov stránky ! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>H2 nadpis – na oddelenie blokov textu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>H3 nadpis </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buxus má podporu pre konfiguráciu HTML editora </li></ul></ul></ul>
 7. 10. Hypertextové odkazy <ul><ul><ul><li>Zlý formát odkazu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pre najnovšiu verziu dokumentu kliknite tu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Správny odkaz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Stiahnite si najnovšiu verziu dokumentu . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odkaz by sa mal otvárať stále v tom istom okne. </li></ul></ul></ul>
 8. 11. Hypertextové odkazy <ul><ul><ul><li>Ak ide o externý odkaz, musí to byť zdôraznené. </li></ul></ul></ul>
 9. 12. Hypertextové odkazy <ul><ul><ul><li>Ak ide o odkaz na stiahnutie súboru, musí obsahovať popis typu súboru a jeho veľkosť. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buxus automaticky generuje popisy k súborom. </li></ul></ul></ul>
 10. 13. Alternatívne texty k obrázkom <ul><ul><ul><li>Každý obrázok umiestnený na web stránke musí mať alternatívny text. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dizajnové obrázky majú mať prázdny alternatívny text. </li></ul></ul></ul>
 11. 14. Alternatívne texty k obrázkom <ul><ul><ul><li>Buxus podporuje jednoduché vkladanie obrázkov do článkov so správnymi parametrami. </li></ul></ul></ul>
 12. 15. Alternatívne texty k obrázkom <ul><ul><ul><li>Buxus umožuje rýchlo vytvárať rozsiahle fotogalérie. </li></ul></ul></ul>
 13. 16. Tabuľky <ul><ul><ul><li>Tabuľky je potrebné vytvárať tak, aby boli dobre čitateľné asistenčnými technológiami. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nevhodná tabuľka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dobrá tabuľka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Každá tabuľka by mala mať osobitne označenú hlavičku a dátové časti. </li></ul></ul></ul>Šalát Hlavné jedlo Dezert Caesar Stroganov Zmrzlina Šalát Caesar Hlavné jedlo Stroganov Dezert Zmrzlina
 14. 17. Tabuľky <ul><ul><ul><li>Buxus podporuje vkladanie prístupných tabuliek. </li></ul></ul></ul>
 15. 18. Súbory <ul><ul><ul><li>Textové súbory </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rich text format (.rtf) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hypertext Markup Language (.html, .htm) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Portable Document Format (.pdf) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Open document format (.odt) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Text format (.txt) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vždy je k súboru nutné mať aspoň jednu z týchto alternatív. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ak je potrebné XLS, môže byť, ale stále musí byť alternatíva. </li></ul></ul></ul>
 16. 19. Súbory <ul><ul><ul><li>Buxus podporuje správne vkladanie dokumentov vo viacerých verziách. </li></ul></ul></ul>Pridávanie dokumentu v Buxuse Zobrazenie na stránke
 17. 20. Ďalšie predpoklady prístupnosti <ul><ul><ul><li>Správne vytvorené formuláre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odkaz na preskočenie navigácie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Správny kontrast </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relatívne jednotky pri definovaní rozmerov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zoznamy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plná funkcionalita stránky aj bez Javascriptu a CSS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ovládanie z klávesnice </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RSS, povinný obsah... </li></ul></ul></ul>
 18. 21. Povinne prístupný obsah <ul><ul><ul><li>Výnos sa týka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>všetkých informačných systémov verejnej správy (IS VS). IS VS sú napr. rôzne registre, systémy slúžiace na zabezpečenie výkonu verejnej správy, smernice, postupy a podobne. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Webových stránok (označovaných aj ako webové sídla, internetové stránky, portály atď.) Tie sú buď prezentačnou vrstvou IS VS alebo samostatnými IS VS, preto sa na nich výnos vzťahuje. </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 22. Kontrola vašej stránky, pokuty <ul><ul><ul><li>O kontrola webového sídla je možné požiadať emailom, väčšinou sa vykonáva nárazovo cca 2-3 krát do roka . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Výsledkom kontroly je percentuálne vyhodnotenie úspešnosti sledovaných prvkov, tolerancia je 10% pri maxime prístupnosti 100%. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pokuty za nedodržiavanie štandardov od 2000€ do 25000€ . </li></ul></ul></ul>
 20. 23. Výnos o prístupnosti IS VS <ul><li>Prístupnosť je definovaná štandardmi. </li></ul><ul><li>Štandardy sú vydávané všeobecne záväzným právnym predpisom (výnosom). Kompetentným orgánom na ich vydávanie je v súčasnosti Ministerstvo financií SR. </li></ul><ul><li>Aktuálny výnos vrátane príloh vyšiel 8.7.2010 v Zbierke zákonov. </li></ul><ul><li>http://informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s </li></ul>
 21. 24. Zaujímavé odkazy <ul><ul><ul><li>http://standardy.informatika.sk/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.w3.org/WAI/gettingstarted/Overview.html </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.blindfriendly.sk/ </li></ul></ul></ul>
 22. 25. Záver, diskusia <ul><ul><ul><li>Ďakujem za pozornosť. </li></ul></ul></ul><ul><li>Mgr. Milan Kurečko, kurecko @ui42.sk </li></ul>

×