Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ui42 World Usability Day 2013 Martin Krupa Pouzitelnost je nas vyskum, nasa profesia - poznajme sa navzajom

1,334 views

Published on

Slovakia World Usability Day 2013: Martin Krupa z ui42 rozprava o univerzitnych pracoviskach, firmach a podujatiach, ktore sa venuju usability na Slovensku.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ui42 World Usability Day 2013 Martin Krupa Pouzitelnost je nas vyskum, nasa profesia - poznajme sa navzajom

  1. 1. Prehľad súčasného stavu UX na SK Vzdelávanie a výskum Očná kamera Usability laboratórium EEG headset
  2. 2. Our EEG measurement system (subsidy from Humboldt foundation)
  3. 3. Prehľad súčasného stavu UX na SK Vzdelávanie a výskum Fakulta informatiky a informačných technológií STU Filozofická fakulta UK • Katedry knižničnej a informačnej vedy • Katedra psychológie Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK • Katedry aplikovanej informatiky – Laboratórium kognitívnych vied
  4. 4. Prehľad súčasného stavu UX na SK Podujatia
  5. 5. Prehľad súčasného stavu UX na SK Agentúry
  6. 6. Prehľad súčasného stavu UX na SK UX freelanceri ...
  7. 7. Prehľad súčasného stavu UX na SK Firmy s UX pracovníkmi/tímom ...

×