Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eesti kahe maailmasõja vahel

7,276 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Eesti kahe maailmasõja vahel

 1. 1. Piret Pihu 9. klass
 2. 2. Majandus 1920. aastatel 1930. aastatel  Talumajandus  Loodi tööstus- ja kaubandusettevõtteid  Riik andis eraettevõtlusele vabad käed  Uus majanduspoliitika: 1. Riiklike kulutuste vähendamine 2. Sisseveo piiramine, väljaveo suurendamine 3. Rahareform- 1928 4. Peamine majandusharu põllumajandus  Majanduskriis- vähenesid tootjate sissetulekud, tööpuudus, langes elatustase  Majanduse kiire areng  Riigi sekkumine majandusellu  Elukalliduse tõus
 3. 3. Uus majanduspoliitika Tööstuses Põllumajanduses  Likvideeriti hiigeltehased  Uued ettevõtted ja tööstusharud- põlevkivi (keemia ja kütusetööstus), mets (paberi ja puidutööstus)  Põllumajandussaadused- toiduainetetööstus  Tööstus korraldati ümber Lääne-Euroopa nõuetel vastavalt  Juhtkohal loomakasvatus  söödakasvatus
 4. 4. Maareform Maaomandisuhte ulatuslik ümberkujutamine.  Riigistati mõisate maad  Maad anti tasuta- eelkõige Vabadussõjas võidelnutele  55000 asunikutalu  Põhilise osa ekspordist andsid suurtalud
 5. 5. Sisepoliitika 1920. aastatel 1930.aastatel  Parlamentaarne, demokraatlik riik  Seadusandlik organ Riigikogu (100 liiget)  Täidesaatev võin Vabariigi valitsusel  Puudus riigipea  Palju parteisid  Valitsused vahetusid tihti- koalitsioonid ebapüsivad  1934- sõjaväeline riigipööre- vaikiva ajastu algus.  Riigi eesotsas Konstantin Päts 1. keelustati erakondade tegevus 2. ajakirjandus allutati tsensuurile 3. riigi kontroll kõikide elualade, organisatsioonide, omavalitsuste, koolide ja kirikute üle
 6. 6. Põhiseadus I põhiseadus 1920  kõrgeim võimukandja rahvas, seadusandlik võim Riigikogu, täidesaatev- valitsus  Laialdased kodanikuõigused- usu, sõna, eraomand jne  Toimisid kohalikud omavalitsused II põhiseadus 1934  Riigivanema võimupiiride laiendamine  Seadusandlik võim Riigikogul, täidesaatev valitsusel koos peaministriga
 7. 7. III põhiseadus 1938  EV riigipeaks president  Riigikogu kahekojaline  Valimisõiguse vanus 22.aastast  Piirati kodanikuvabadusi
 8. 8. Välispoliitika 1920. aastatel 1930.aastatel  1921 suurriigid tunnustavad Eestit, Eesti võetakse Rahvasteliitu  Otsitakse sõpru demokraatlike suurriikide seast  Balti Liit  1923 Eesti-Läti kaitseliiduleping  Peamine eesmärk omariikluse ja julgeoleku kindlustamine  Peamised ohustajad Nõukogude Liit ja fašistlik Saksamaa  Balti Liidus omavahelised tülid  1932- mittekallaletungileping Venemaaga  1939 Eesti-Saksa mittekallaletungileping  EV rahvusvaheliselt isoleeritud
 9. 9. Kultuur  Eesti Vabariigi loomisega kadus oht kaotada rahvuslik kultuur  Maailmakuulsaks said eesti teadlased- Ernst Öpik, Teodor Lippmaa. 1938 asutati Teaduste Akadeemia  Kujunes rahvuslik kõrgkultuur  Arenes isetegevus  Eesti sportlased tõid medaleid olümpiamängudelt  1925 loodi Kultuurkapital  Kutseühingud- Eesti Kirjanike Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Õpetajate Liit jne
 10. 10. Kirjandus Muusika  Siuru rühmitus (Gailit, Visnapuu, Under, Tuglas)  E.Vilde- “Mäeküla piimamees”, “Mahtra sõda”  K.Ristikivi- “Ristideta hauad”  A.H.Tammsaare- “Tõde ja õigus”  O.Luts- “Kevade”  “Arbujad”- B.Alver, K.Merilaas, U.Masing  Eevald Aava ooper “Vikerlased”  Artur Kapp  Cyrillus Kreek “Reekviem”
 11. 11. Teater Sport  Ants Lauter  Liina Reimann  Estonia, Draamateater ja Töölisteater  1924 linastub esimene täispikk mängufilm “Mineviku varjud”,  1922 Eesti Spordi Keskliit  Alfred Neuland- maadlus  Paul Keres  Kristjan Palusalu- maadleja 1936 kuld  Jüri Lasmann- maratonijooksja
 12. 12. Kunst Kõrgemad koolid  Konrad Mägi  Nikolai Triik  Kristjan Raud  Viiralt  Tartu Ülikool  Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas  Tartu Kõrgem Muusikakool  Tallinna Tehnikum  Tallinna Konservatoorium
 13. 13. Haridus  Mindi üle emakeelsele õppele, lihtsustati koolisüsteemi  Töötati välja uued õppekavad  Ehitati hulk moodsaid koolimaju  Kehtestati kuueklassiline koolikohustus  Trükiti uusi eestikeelseid kooliõpikuid

×