Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diktatuurid euroopas

5,780 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diktatuurid euroopas

 1. 1. Diktatuurid Euroopas Piret Pihu 9.Klassi ajalugu
 2. 2. <ul><li>Diktatuur on majanduslikult valitseva klassi poliitiline võim teiste klasside üle </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Autoritaarne </li></ul><ul><li>Pehme diktatuur </li></ul><ul><li>Segu demokraatiast ja totalitarismist </li></ul><ul><li>Kogu võim ühe inimese või väikese rühma käes </li></ul><ul><li>Rahval ei ole võimalust osaleda riigi juhtimises </li></ul><ul><li>Sellise diktatuuri eredaim näide on Pätsi aegne Eesti vabariik 1934-1940 aastatel </li></ul><ul><li>totalitaarne </li></ul><ul><li>Jäik diktatuur </li></ul><ul><li>Majandus on riigile allutatud </li></ul><ul><li>Võim koondatud ühe isiku või rühma kätte </li></ul><ul><li>Kontroll inimeste mõtteavalduste ja väljendamisvõimaluste üle </li></ul><ul><li>Ühiskonna elu reeglitele allutatud </li></ul><ul><li>Näitena võib tuua Stalini aegse Venemaa </li></ul>Alaliigid
 4. 4. <ul><li>Puudub võimude lahususe põhimõte </li></ul><ul><li>Rahvas ei ole iseseisev </li></ul><ul><li>Ühe partei süsteem </li></ul><ul><li>Riigivõim ühe isiku (diktaatori) või väikese grupi käes </li></ul><ul><li>Üks ideoloogia </li></ul><ul><li>Range kontroll ajakirjanduse üle </li></ul><ul><li>Juhikultus </li></ul><ul><li>Võim ei ole avalik ega kontrollitav </li></ul><ul><li>Valitsemine toimub jõu abil võimu haaranud diktaatori kaudu </li></ul><ul><li>Trüki- ja sõnavabadus puudub </li></ul>Tunnused
 5. 5. <ul><li>Muutused ühiskonnas – keskklass kaotab mõjuvõimu, naistele valimisõiguse andmine </li></ul><ul><li>Sõja mõju- inimesed olid harjunud karmikäelise valitsemisega </li></ul><ul><li>Pettumine Versailles´s süsteemis- pettumus I ms tulemustes </li></ul><ul><li>Majanduslikud raskused- elujärje halvenemine, majanduskriis </li></ul><ul><li>Riigisisene võimuvõitlus- põhirahvuste ja vähemusrahvuste vahelised vastuolud </li></ul><ul><li>Valimiskünnise puudumine-erakondade paljusus </li></ul>Diktatuuri tekkimise põhjused
 6. 6. Diktatuursed riigid
 7. 7. Eesti – Konstantin Päts <ul><li>Vaikiv ajastu on nimetus Eesti ajalooperioodile 12. märts 1934 kuni 21. juuni 1 940 </li></ul><ul><li>riigivanem Konstantin Pätsi kuulutas välja kaitseseisukor ra </li></ul><ul><li>Riigi raudteed, post, telefon ja telegraaf said otsealluvusse kaitsevägede ülemjuhatajale. Kaitseseisukorra rikkumise eest oli ette nähtud karistus: arest, vangistus kuni kolme kuuni või rahatrahv kuni kolmetuhande kroonini. </li></ul>
 8. 8. Saksamaa- Adolf Hitler <ul><li>Tõusis 1921.a. Münchenis natsionaalsotsialistide liidriks </li></ul><ul><li>Aastatel 1934-1945 oli ta Saksamaa diktaator ametliku tiitliga Saksamaa kantsler (1933–1945) ning tiitliga riigipea (&quot;füürer ja riigikantsler&quot;; 1934–1945). </li></ul><ul><li>Tema teos “Mein Kapf” saab natsionaalsotsialistide ideoloogia aluseks </li></ul>
 9. 9. Itaalia Benito Mussolini <ul><li>oli Itaalia peaminister ja diktaator aastail 19 2 2–19 4 3 ja seejärel juhtis aastatel 1943–1945 Saksamaa marionettvõimuna Itaalia Sotsiaalset Vabariiki. </li></ul>
 10. 10. NSV Liit- Jossif Stalin <ul><li>Tuli V.I.Lenini surma järel 1924.a.NSVL võimule ja seejärel kujunes NSV Liidus välja tema ainuvõim </li></ul>

×