Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sap Business Objects Riske Duyarlı Isletmeler Ugurcandan

2,290 views

Published on

Riske Duyarlı işletmeler için SAP BusinessObjects GRC Risk Yönetimi.

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sap Business Objects Riske Duyarlı Isletmeler Ugurcandan

 1. 1. Risk e Duyarlı İşletmeler için SAP BusinessObjects EPM Uğur CANDAN SAP Türkiye
 2. 2. Risk Yönetimi – Global Kurallar © SAP 200 9 / Sayfa Excel’de Yürütülemez KonTraG <ul><li>Almanya 1998 </li></ul>Sarbanes-Oxley Act <ul><li>USA 2002 </li></ul>Basel II <ul><li>Basel Committee - Banking 1999 </li></ul>Turnbull Report UK/London 1999 AS/NZ 4360 <ul><li>Australian, New Zealand Risk Management Standard, 1999 </li></ul>COSO2 ERM Framework <ul><li>USA 2003 </li></ul>Authorized Economic Operators (AEO) <ul><li>European Union, 2007 </li></ul>Risk Yönetimi için İş İhtiyaçları Methodolo ji İş Akış Desteği İzlenebilirlik Bütünleşik Raporlama Bilgi Güvenilirliği Yönetim Maliyeti Clause 49 <ul><li>SEBI 2006 </li></ul>
 3. 3. Risk Yönetim Sistemlerinin Faydaları © SAP 200 9 / Sayfa Fırsatları Değerlendirmek Hedefe Ulaşmak Zararı Önlemek Olgunluk Fayda Source: Wolfgang Lück - „Praxis des Risikomanagements“, 2000 <ul><li>İş hedeflerinden belirsizlik sebebi ile sapmaların en aza indirilmesi </li></ul><ul><li>Plan fiili sapmalarının en aza indirilmesi </li></ul><ul><li>Sonuçların dar bir aralıkta sapma göstermesi </li></ul>Operasyonun Yönetilmesi <ul><li>İş bölümlerinde daha verimli sermeye paylaşımı </li></ul><ul><li>Daha doğru yatırım kararları </li></ul><ul><li>Risk-bazlı yaklaşımların getiriler ve fırsatlar oluşturması </li></ul>Hissedara Değer Yaratılması <ul><li>Yasa ve kurallara uymak </li></ul><ul><li>Oluşabilecek zararları önleyici çalışmalar </li></ul>Uyumluluğun Yönetilmesi
 4. 4. Risk Yönetimi - Bugün © SAP 200 9 / Sayfa MS Exce l’de veri topla Toplantı ardından Toplantı Ek veri ve inceleme talebi Benzer sorulara benzer cevaplar Cut&Paste Bütün resmi görememe Sadece negatif riske odaklanma Risk Yöneticileri En kritik risklerimin durumu nedir? Hangi aldığım risklerin farkında değilim? Hedeflerime varabilecek adımlar atıyor muyum? Doldurulacak bir değerlendirme Excel’i daha ? Süreç Sahipleri Direct örler & Yöneticiler A nal istlerin ön görülerini karşılayacak mıyım? İlk 10 riskim nedir?
 5. 5. Şirket Değerine Etkisi © SAP 200 9 / Sayfa Değerin Geri Kazanılması 22% 50% 22% Değerin Geri Kazanılması <= 1 y ıl 1 - 3 y ıl > 3 y ıl Hiç 6% Source: Deloitte, Disarming the Value Killers, 2005 Broad market corrections were removed from the study Fortune 1000 Şirketleri 28% 20% 24% 28% Değer Kaybı 0-15% 15-20% 20-25% >25%
 6. 6. “ Hedef” Riske Duyarlı Kurumsal Performans Yönetimi © SAP 200 9 / Sayfa Süreç Sahipleri Direktörler Yöneticileri Risk Yöneticileri <ul><ul><li>Mevcut süreçlere gömülü </li></ul></ul><ul><ul><li>Denenmiş süreçler ile desteklenmiş </li></ul></ul><ul><ul><li>Yaratıcı düşünceyi destekleyen </li></ul></ul><ul><ul><li>Şirket Strateji ve Performans Yönetimi içinde Risk içeriği </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk ilişkileri ve sonuçları </li></ul></ul><ul><ul><li>Proaktif şeffaflık </li></ul></ul><ul><ul><li>O tomati k risk gözlemleme </li></ul></ul><ul><ul><li>Uctan-uca entegre risk yönetimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Yaratıcı düşüncenin itici gücü olmak </li></ul></ul>
 7. 7. © SAP 200 9 / Sayfa <ul><li>Neden Bugün </li></ul><ul><ul><li>Belirsizlik (Hugh Courtney) - Yazı/tura - Tavlada Zar Atma - Rulet Oynama </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ CSO” – yeni rol ? Klasik Planlama Döngüsü ? Oto Pilotta Bütçe Yapmak ! </li></ul></ul></ul>
 8. 8. © SAP 200 9 / Sayfa <ul><li>Ne Yapmak Gerekli </li></ul><ul><ul><li>McKinsey 9 öneri( erken sat, gerekirse küçül, karlıya odaklan, masrafı kıs, rakipten çal, iyi pazarlıkla al, az öde, naktini pazarlık gücü yap, iyi çalışanına sarıl) </li></ul></ul><ul><ul><li>Boston Consulting 16 öneri </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu öneriler tüm ortalamalarla uygulanıyor veya Emir demiri keser ! </li></ul></ul><ul><ul><li>S&P Risk yönetimi sorularına cevap verebilmek gerekli  </li></ul></ul>
 9. 9. © SAP 200 9 / Sayfa <ul><li> Nasıl Yapmak Gerekli </li></ul><ul><ul><li>Olmayacak işleri ciddiye almak (Nicholas Talep) </li></ul></ul><ul><ul><li>-Black Swan Theory </li></ul></ul><ul><ul><li>- Negatif Black Swan - Positive Black Swan </li></ul></ul><ul><ul><li>1893-97 Hershey, GE </li></ul></ul><ul><ul><li>1930 Kellogg’s, Hollywood </li></ul></ul>
 10. 10. SAP Kendisi Ne Yapıyor ? © SAP 200 9 / Sayfa A sustainable business benefit… IT matters in achieving good governance as it helps in becoming a better run business. It can enable companies to move beyond pure compliance towards a sustainable business benefit. Werner Brandt CFO SAP AG. Event: The 4th Boardroom Series Breakfast Meeting Shanghai “ “ … a part of management excellence In an ever changing world – economy, partners, and customers –management excellence is required to react positively and therefore fast to any changes. Risk Management is clearly a part of management excellence. Hans Peter Klaey , President SAP Asia Pacific “ “
 11. 11. SAP BusinessObjects Risk Management Architecture © SAP 200 9 / Sayfa KRI Sourcing SAP Enterprise Portal 7.01 Reporting & Analytics Role-based Access Integration Scenarios Risk Management Functional Layer PC & RM Common Component Layer SAP NetWeaver 7.01 Technology Layer Organization Entity/Ticket-based Authorization Reporting Data Collection & Consolidation Planner Regulation & Policy Processes and Activities Document Search Questions & Survey Configurable Workflow Risk Data/Event Retrieval Interface Portal Content BW Reports Crystal Reports Xcelsius Dashboards SAP Business Warehouse BO Enterprise Server DMS Case Management Workflow Engine PD Org Management E-Signature Enterprise Search Risk Planning Risk Monitoring Risk Response Risk Identification & Analysis Risk Assessments KRI Business Rules Scenario Analysis & Simulations Opportunity Management Response Management Incident & Loss Database Risk Aggregation KRI Monitoring & Scheduling Framework Master Data Set-up BPC … Strategy Management KRI-BS KRI-BW Webservice …
 12. 12. Risk Yönetimi Adımları © SAP 200 9 / Sayfa Aksiyon alınabilir rol tabanlı dashboard ve uyarı sistemleri Risk iştahının ve eşik değerlerinin belirlenmesi Kurum içi etkileşim ve entegrasyon Alınan riskler konusunda kazanç-kayıp dengelenmesi
 13. 13. Veri Yapısı : Org Birimleri A ktiviteler ve Risk ler © SAP 200 9 / Sayfa Company Business Unit A Business Unit B Goals Goals Organizasyon Activity 1 Activity 2 Activity Category Aktiviteler Risk 2 Risk Category Risk 1 Consequence (Impact) Cause Responses Önleyici Düzeltici Risk ve Öneriler
 14. 14. Örnek Süreç © SAP 200 9 / Sayfa Yetersiz Eğitim ve Talimat P = 60% Ertelenen Bakım Operator hatası Değer Sürücüsü RISK Çalışanın Yaralanması Rafineri Operasyonu Süreç <ul><li>Kar Marjı </li></ul><ul><li>ROCE </li></ul><ul><li>Ortalama Stok </li></ul>KPIs Kuruma Kesilen Cezalar Gelir Kaybı Firma İmaj Kaybı Sonuç Öneriler Önleyici Düzeltici <ul><li>Rafineriyi Kapat </li></ul>PC/AC Kontrol Transfer Kabul et Sakınma Azalt <ul><li>Emniyet Ekipmanı kullan </li></ul><ul><li>OSHA Log 300,301 Incident Report </li></ul><ul><li>Sigorta yap </li></ul>KRI # İşçi Sağlık Problemi (SAP EH&S) # Bakım iş Emri ( SAP ERP)
 15. 15. Standartların Oluşturulması © SAP 200 9 / Sayfa Risk ve Aktivite kataloglarının oluşturulması GRC Repository <ul><li>Ne tip riskleri takip edeceğiz? </li></ul><ul><li>Risklerin kurum stratejileri ile paralelleştirilmesi </li></ul><ul><li>Hazır içriklerin akifleştirilmesi </li></ul>Risk Catalog KRI 2 Zamanında Teslimat SCM R isk i Risk İştahının Raporlanması <95% 5% KRI 1 Hurda Oranı KRI eşikdeğerlerinin belirlenmesi
 16. 16. Süprizlerden Kaçınma © SAP 200 9 / Sayfa Bütünleşik / Konsensus temelli risk değerlendirmeleri <ul><li>Senaryo analizleri </li></ul><ul><li>Survey ve Guided Aktiviteler </li></ul><ul><li>İş akışı uyarıları </li></ul>Risk Heat Map Risklerin Gözlenmesi <ul><li>Süreçlere gömülü olarak </li></ul><ul><li>İş akışları ile otomatik dağıtılan </li></ul>
 17. 17. Çözüm Üretmek © SAP 200 9 / Sayfa Risk Azaltma Yöntemlerinin devreye alınması Risk İlişkilerinin çıkarılması Marketing Sales IT Supply ... Korelasyon Tedarikçi Sorunu Pazarlama kampanyası Mismatch of Demand with Supply Employee health and safety Non-compliance with emissions Production disruptions Supplier disruptions Non-compliance with RoHS/WEEE Non-compliance to Fin Regulations xSOP EH&S xEM EAM SRM/xSA CfP GRC Riskler Çözümler Yürütülen faaliyetin izlenmesi <ul><li>Çalışma öncesi ve sonrası durumun raporlanması </li></ul>
 18. 18. İzleme © SAP 200 9 / Sayfa Risk Realizasyonu ve Kayıp veri tabanı Gevşek ve Sıkı kontrol Son durum nedir? Role-based Risk Management Dashboards SAP CPM Dashboards
 19. 19. © SAP 200 9 / Sayfa

×