Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

800 lat dobrcz

839 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

800 lat dobrcz

  1. 1. Szanowni Państwo,rok 2013 w naszej Gminie jest rokiem szczególnym. VIII wieków temu, w roku 1213wieś Dobrcz po raz pierwszy pojawia się na kartach historii. W dokumencie z 24 czerwcategoż roku czytamy że: „biskup Iwo Odrowąż odziedziczoną wieś Dobrcz darowałklasztorowi cysterskiemu w Sulejowie”. W związku z powyższym zaplanowano szeregdziałań uświetniających to wydarzenie. Należą do nich: konkurs na logo Gminy Dobrcz,konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, konkurs literacki na legendę,opowiadanie oparte na historii Dobrcza oraz okolic, a także konkurs fotograficzny.Tworzymy także Gminny Lamus, który swoją lokalizację znalazł w Gądeczu. Chcemyw nim gromadzić, celem zachowania dla następnych pokoleń, stare przedmiotypowszechnego użytku, które są jeszcze sprawne, ale już przestarzałe technologicznie np.maszyna do pisania, telewizor czarno-biały, itp.. Znajdzie się w nim także miejsce naksiążki, publikacje, foldery, po które nikt ze współczesnych już nie sięga, a które wprzyszłości mogą stać się źródło cennych informacji dla nowych pokoleń.Obecni trwają prace nad wydaniem publikacji pt. „VIII wieków Dobrcza na kartachhistorii”. Przygotowujemy zlecenie opracowania dwóch referatów: „Wpływ Cystersów narozwój Dobrcza i okolic” oraz „Przyszłość Dobrcza w kontekście zmian zachodzących wkraju i Unii Europejskiej”.Dużym przedsięwzięciem jest projekt „Zielony Dobrcz”, w ramach któregozaplanowano: budowę skweru przy ulicy Osiedlowej w Dobrczu, zasadzenie Dębu 800-lecia oraz posadzenie na terenie Dobrcza 800 drzew. W ramach tego projektu, każdarodzina będzie mogła zasadzić „własne drzewo”, w którego korzeniach umieści kapsułaczasu (np. butelkę z informacją o rodzinie). Do zasadzenia drzewa zaproszeni zostanąrównież wszyscy, którzy czują się związani z Dobrczem, Planujemy także zagospodarowaćteren przed obiektami użyteczności publicznej oraz przeprowadzić weryfikację pomnikówprzyrody i wybór nowych.Podsumowaniem ww. zamierzeń będzie Uroczysta Akademia - zaplanowana na15.06.2013 r., a po niej zabawa ludowa nawiązująca do lat 70-tych i 60-tych.W organizację obchodów upamiętniających historię Dobrcza zaangażowana jestlokalna społeczność. Przy działaniach organizacyjnych, które mogą mieć różny wymiar(materialny, finansowy) jest również miejsce dla Państwa. Za każdą okazaną pomoc iżyczliwość będziemy ogromnie zobowiązani. W zamian za Państwa przychylnośćproponujemy umieszczenie informacji o Państwa firmy bądź nazwiska na materiałachpromocyjnych.Szczegółowy plan przedsięwzięć w które możecie się bezpośrednio zaangażowaćznajduje się na stronie www.dobrcz.pl w dziale Historia. Z każdym sponsorem, który tegosobie zażyczy zawrzemy umowę sponsorską i określimy indywidualny plan zaangażowaniasię w obchody.Wpłat można dokonywać na konto patrona obchodów, którym jest:Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz
  2. 2. Numer konta: 66 1090 1896 0000 0001 1897 0918Bliższych informacji udziela koordynator - Pan Marek Richtertel. 52 364 80 35, marek.richter@dobrcz.plSołtys Wójt GminyAndrzej Kłosak Krzysztof Szala
  3. 3. Szczegółowy plan zamierzeń przewidzianych do realizacji w ramach obchodów „VIIIwieków Dobrcza na kartach historii”1. Wydanie publikacji „VIII wieków Dobrcza na kartach historii”.Opracowanie ukaże się w maju 2013 r.,2. Przygotowania dwóch referatów:a. Wpływ Cystersów na rozwój Dobrcza i okolic.b. Przyszłość Dobrcza w kontekście zmian zachodzących w kraju i UniiEuropejskiej.3. Wydanie okolicznościowego stempla oraz znaczków pocztowych – maj, czerwiec2013 r.,4. W ramach projektu Zielony Dobrcz przewidziano:a. budowę skweru przy ulicy Osiedlowej w Dobrczu – wrzesień 2013 r.,b. zasadzenie Dębu 800-lecia- wrzesień 2013 r.,c. zasadzenie na terenie Dobrcza i jego okolic 800 drzew– maj, czerwiec 2013 r.,d. zagospodarowanie terenu przed obiektami użyteczności publicznej – wiosna2013 r.,e. weryfikację pomników przyrody i wybór nowych – rok 2013,5. Uroczysta Akademia - zaplanowana na czerwiec 2013 r., a po niej zabawa ludowanawiązująca do lat 70-tych.6. Konkurs literacki na legendę, opowiadanie oparte na historii Dobrcza i okolicrozstrzygnięcie maj 2013 r.,7. Gminny Lamus - Gądecz, maj 2013 r.,8. Konkurs fotograficzny – ogłoszenie 29 kwiecień 2013 r.,9. Konkurs na logo Gminy Dobrcz - rozstrzygnięty 6 listopada 2012r.10.Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - zakończenie 2013 r.

×