Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3i kongress

772 views

Published on

Starpnovadu bibliotēku projekts

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3i kongress

 1. 1. Ezernieku pagasts Fotogrāfs Uldis Peļņahttp://avio.posterous.com/
 2. 2. REALIZĒTĀJIEzernieku, Kursīšu, Pūres un Ugāles bibliotēkas sadarbībā ar pagastu iedzīvotājiem http://avio.posterous.com Ezernieku pagasts Fotogrāfs Uldis Peļņa /
 3. 3. PROJEKTA MĒRĶI (1)1. Stiprināt bibliotekāru kapacitāti un potenciālu vietējās sabiedrības iesaistīšanai vietējā satura veidošanā, lai atspoguļotu kopienas unikalitāti http://avio.posterous.com Ezernieku pagasts Fotogrāfs Uldis Peļņa
 4. 4. PROJEKTA MĒRĶI (2)2. Veicināt vietējāskopienas pārstāvjuradošo izpausmju attīstību3. Atspoguļot vietējāskopienas notikumu hronikubibliotēku portālā4. Popularizēt projekta aktivitātes http://avio.posterous.com Ezernieku pagasts Fotogrāfs Uldis Peļņa
 5. 5. MĒRĶGRUPAS1.Tiešā mērķgrupa:pagasta jauniešipieaugušo interešu grupasbibliotekāri 2. Netiešā mērķgrupa: vietējā sabiedrība bibliotēkas lietotāji attālinātie lietotāji citi bibliotēku bibliotekāri Foto no Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra novadpētniecības krājuma
 6. 6. PILOTAKCIJAProjekta centrālā aktivitāteir pilotakcija “3i”,kuras laikā paredzētsiesaistīt vietējos entuziastus caur fotogrāfiju uzņemšanu, ieraudzīt un nofiksēt vietējās kopienas savdabību un unikalitāti Foto no Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra novadpētniecības krājuma
 7. 7. REZULTĀTI (1) • Jaunieši - saturiski pavada brīvo laiku - apzinās savas neizpaustās emocijas - iegūst jaunas zināšanas, pieredzi un iemaņas fotografēšanā, filmēšanā un materiālu datorapstrādē - saņem sabiedrības atzinību Foto no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra novadpētniecības krājuma
 8. 8. REZULTĀTI (2)• Interešu grupas- neizmantojot savus personiskos līdzekļus, attīsta radošās spējas- fotografējot, filmējot un apstrādājot materiālu dod iespēju to ieraudzīt attālinātiem lietotājiem Foto no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra novadpētniecības krājuma
 9. 9. REZULTĀTI (3)• Saņemtā tehnika- nodrošina audiovizuālās informācijas pieejamību dažādu vecuma un grupu iedzīvotājiem- papildina novadpētniecības krājumu un dod iespēju prezentēt videomateriālus Foto no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra novadpētniecības krājuma
 10. 10. REZULTĀTI (4)• Nostiprināta ciešāka sadarbība starp vietējām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, stiprināts bibliotēkas tēls• Bibliotēkas esošie un potenciālie lietotāji izmanto realizētā projekta ieguvumus• Attālinātiem lietotājiem nodrošināta vietējās kopienas satura piekļuve interneta vidē Foto no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra novadpētniecības krājuma
 11. 11. REZULTĀTI (5)• Kolēģi ieguvuši pieredzi un zināšanas, kas iegūtas bibliotekāru semināros, publikācijās un Latvijas bibliotēku portālā, lai kļūtu par jaunu pakalpojumu iniciatoriem savās vietējās kopienās Foto no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra novadpētniecības krājuma
 12. 12. FINASĒJUMSTIEK IZLIETOTS (1)• Iedzīvotāju un bibliotekāru apmācībai “Digitālā fotogrāfiju apstrāde” (Ezerniekos, Pūrē, Ugālē) un “Filmēšana un video materiālu apstrāde” (Kursīšos)• Reprezentācijas un ar reklāmu saistītiem izdevumiem Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma
 13. 13. FINASĒJUMSTIEK IZLIETOTS (2)• A4 foto printera, fotoaparāta, ārējā cietā diska, DVD atskaņotāja un TV ekrāna iegādei Ezernieku pagasta bibliotēkai• Fotoaparāta, videokameras, DVD atskaņotāja un TV ekrāna iegādei Kursīšu pagasta bibliotēkai – informācijas centram Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma
 14. 14. FINASĒJUMSTIEK IZLIETOTS (3)• Fotoaparāta, projektora un TV iegādei Pūres pagasta bibliotēkai – informācijas un novada izpētes centram• Spoguļkameras un A3 fotoprintera iegādei Ugāles bibliotēkai Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma
 15. 15. NĀC UN JAUTĀ MUMS !• Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītākai LIDIJAI IGAUNEI•Ugāles pagasta bibliotēkas vadītājai INESEI RUMPAI•Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra vadītājai VALDAI DZELZKALĒJAI•Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra vadītājam MĀRTIŅAM LAGZDONAM LAI MUMS UN JUMS VEICAS! Paldies! Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma
 16. 16. Latvijas bibliotekāru 10.kongresā Rīgā 2011.gada 12.-13.aprīlī Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma

×