Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TEKNOLOGI, SÆBEBOBLER 

OG KOMMUNIKATION
MEN HVORDAN FORLØSERVI ET
LÆRINGSMÆSSIGT POTENTIALE I
OMGANGEN MED ALLE DE NYE
TEKNOLOGIER?
TEKNOLOGI
Læring
Undervisning
UnderviserElev
Indhold
Teknologi
Hvilke forestillinger gør man sig om teknologi
i en pædagogisk kontekst?
TEKNOLOGI I EN DIDAKTISK KONTEKST
Essentialisme
•En kraft
•Menneskelige
kapaciteter beriges af
teknologi
•Teknologi har ua...
UseThe Force
Teacher…
TEKNOLOGI I EN DIDAKTISK KONTEKST
Essentialisme Instrumentalisme
•En kraft •Et sæt af artefakter/
værktøjer
•Menneskelige
...
Teknologi
Subjekt
Lærer/elev
Teknologi
Subjekt
Lærer/elev
Essentialisme Instrumentalisme
Martin
Heidegger
Vedhåndenhed Forhåndenhed
Væren og tid (Sein und Zeit) 1927
“Værktøjet/teknologien forbliver
ude af menne...
Men der er forskel på 

Hammer og Webteknologi
“The Perpetual Beta”
“Den konstante foranderlighed skaber en forhåndenheds-relation,
hvor fokus rettes mod teknologien, fo...
“The Perpetual Beta”
Teknologi
Maskine
Medie
Maskine
Medie
Subjekt
Lærer/elev
Teknologi
Subjekt
Lærer/elev
Essentialisme Instrumentalisme
Aktør Med-aktør
Aktant/
Maskine
Aktant/
Maskine
Smartboard-læreriPad-elev
iPad-elev
Maskinen
Der opstår andre “affordances” (muligheder for handlen) i
relationen mellem iPad-maskinen og Elev-maski...
“EN MASKINE SOM BESTÅR AF
ANDRE MASKINER”
Smartboard-underviseriPad-Elev
Web-Indhold
Teknologi
HVAD ER EN MASKINE?
A machine is a system of
operations that perform
transformations on inputs
thereby producing outputs.
...
MASKINER(BRYANT 2014 - ONTO-CARTOGRAPHY)
..er kun strukturelt åbne overfor specifikke typer af
input.
..har ikke bestemte i...
HVAD EN MASKINE ER…
V.S
HVAD EN MASKINE GØR…
HVAD EN MASKINE GØR
AFHÆNGER AF:
Endo-relationer
Exo-relationer
Bryant 2012 -The Democracy of Object
Maskiner tages i brug og gives formål og bliver
derfor til i sammenhæng med de relationer, som
de indgår i og påvirkes af
...
Wordpress
Facebook
Youtube
H5P
Skoleblogs
Målstyring
Screencas
tify
Elev
iPad
Video
Wiki-
artikel
MEN HVORDAN FORLØSERVI ET
LÆRINGSMÆSSIGT POTENTIALE I
OMGANGEN MED ALLE DE NYE
TEKNOLOGIER?
TEKNOLOGI
Læring
Undervisning
iPad-elevSmartboard -
Underviser
Undervisning
Teknologi
FærdighederDidaktisk
kompetence
Asymmetrisk forhold
Hvilken viden skal de tilegne sig?
(kvalifikationer, kompetencer, kreativitet)
Didaktisk
kompetence
Hvordan læres den viden...
Hvilken slags viden
Hvordan/pædagogisk
metode
Potentielle relationer
Kvalifikationer
Faktuel viden/
kvalifikationer
- Kende ...
Information - valg af information
Undervisning
Meddelelse - valg af relation/maskine/medie 

Hvilken ytringsform?
Forståel...
Hvilken slags viden
Hvordan/pædagogisk
metode
Potentielle relationer
Maskine/medie
Kvalifikationer
Faktuel viden/
kvalifikat...
Læring
Eksternalisering
Forestilling/idé/oplevelse
Eksternalisering
af idé/oplevelse
Kommunikation om og
vurdering af resu...
Hvilken slags viden
Hvordan/pædagogisk
metode
Potentielle relationer
Maskine/medie
Kvalifikationer
Faktuel viden/
kvalifikat...
HVEM GØR UNDERVISNING
HVAD GØR TEKNOLOGII
- NÅR UNDERVISNING GØRES
Teknologi, sæbebobler og kommunikation
Teknologi, sæbebobler og kommunikation
Teknologi, sæbebobler og kommunikation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknologi, sæbebobler og kommunikation

Hvilken indflydelse har teknologiforståelse for succes med IT i undervisningen. Hvordan kan man tænke teknologi mellem "essentialisme" og "instrumentalisme" og hvad gør teknologi ved didaktik og læring?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teknologi, sæbebobler og kommunikation

 1. 1. TEKNOLOGI, SÆBEBOBLER 
 OG KOMMUNIKATION
 2. 2. MEN HVORDAN FORLØSERVI ET LÆRINGSMÆSSIGT POTENTIALE I OMGANGEN MED ALLE DE NYE TEKNOLOGIER? TEKNOLOGI Læring Undervisning
 3. 3. UnderviserElev Indhold Teknologi Hvilke forestillinger gør man sig om teknologi i en pædagogisk kontekst?
 4. 4. TEKNOLOGI I EN DIDAKTISK KONTEKST Essentialisme •En kraft •Menneskelige kapaciteter beriges af teknologi •Teknologi har uafhængig pædagogiske værdi - vi behøver blot at omfavne den (Frisen & Hamilton 2014) (Frisen & Hamilton 2014)
 5. 5. UseThe Force Teacher…
 6. 6. TEKNOLOGI I EN DIDAKTISK KONTEKST Essentialisme Instrumentalisme •En kraft •Et sæt af artefakter/ værktøjer •Menneskelige kapaciteter beriges af teknologi •Teknologi har uafhængig pædagogiske værdi - vi behøver blot at omfavne den (Frisen & Hamilton 2014) •Teknologi korresponderer transparent med brugerens intentioner
 (Frisen & Hamilton 2014) •Antropocentrisme (Frisen & Hamilton 2014)
 7. 7. Teknologi Subjekt Lærer/elev Teknologi Subjekt Lærer/elev Essentialisme Instrumentalisme
 8. 8. Martin Heidegger Vedhåndenhed Forhåndenhed Væren og tid (Sein und Zeit) 1927 “Værktøjet/teknologien forbliver ude af menneskets bevidsthed og er noget, vi forlader os på implicit i vores væren.” “Værktøjet/teknologien indtræder i bevidstheden, når det agerer anderledes - går i stykker. Relationen menneske/teknologi ændres”
 9. 9. Men der er forskel på 
 Hammer og Webteknologi
 10. 10. “The Perpetual Beta” “Den konstante foranderlighed skaber en forhåndenheds-relation, hvor fokus rettes mod teknologien, fordi værktøjet bryder med underviserens eller elevens kontekstualiering”
 11. 11. “The Perpetual Beta”
 12. 12. Teknologi Maskine Medie Maskine Medie Subjekt Lærer/elev Teknologi Subjekt Lærer/elev Essentialisme Instrumentalisme
 13. 13. Aktør Med-aktør
 14. 14. Aktant/ Maskine Aktant/ Maskine Smartboard-læreriPad-elev
 15. 15. iPad-elev Maskinen Der opstår andre “affordances” (muligheder for handlen) i relationen mellem iPad-maskinen og Elev-maskinen
 16. 16. “EN MASKINE SOM BESTÅR AF ANDRE MASKINER” Smartboard-underviseriPad-Elev Web-Indhold Teknologi
 17. 17. HVAD ER EN MASKINE? A machine is a system of operations that perform transformations on inputs thereby producing outputs. (Bryant 2014:37)
 18. 18. MASKINER(BRYANT 2014 - ONTO-CARTOGRAPHY) ..er kun strukturelt åbne overfor specifikke typer af input. ..har ikke bestemte iboende formål, men tages i brug og gives formål. ..er karakteriseret ved operationel lukkethed og pluripotens. ..ikke-menneskelige maskiner behøver ikke 
 menneskelige bestræbelser for at eksistere. 
 De er i sig selv aktive agenter.
 19. 19. HVAD EN MASKINE ER… V.S HVAD EN MASKINE GØR…
 20. 20. HVAD EN MASKINE GØR AFHÆNGER AF: Endo-relationer Exo-relationer Bryant 2012 -The Democracy of Object
 21. 21. Maskiner tages i brug og gives formål og bliver derfor til i sammenhæng med de relationer, som de indgår i og påvirkes af
 VideoYoutubeFacebookSkoletube
 22. 22. Wordpress Facebook Youtube H5P Skoleblogs Målstyring Screencas tify Elev iPad Video Wiki- artikel
 23. 23. MEN HVORDAN FORLØSERVI ET LÆRINGSMÆSSIGT POTENTIALE I OMGANGEN MED ALLE DE NYE TEKNOLOGIER? TEKNOLOGI Læring Undervisning
 24. 24. iPad-elevSmartboard - Underviser Undervisning Teknologi FærdighederDidaktisk kompetence Asymmetrisk forhold
 25. 25. Hvilken viden skal de tilegne sig? (kvalifikationer, kompetencer, kreativitet) Didaktisk kompetence Hvordan læres den viden bedst? (pædagogiske metoder) Hvilke maskiner, applikationer, programer kan understøtte læringsprocessen? Qvortrup, Lars - Det lærende samfund
 26. 26. Hvilken slags viden Hvordan/pædagogisk metode Potentielle relationer Kvalifikationer Faktuel viden/ kvalifikationer - Kende kongerækken
 - Direkte læringsstimulering - læreroplæg - Flipped Classroom Streamning video Podcast Screenrecorder
 27. 27. Information - valg af information Undervisning Meddelelse - valg af relation/maskine/medie 
 Hvilken ytringsform? Forståelse - modtageren tolker selv ud fra egen formåen Luhmann, Niklas - Sociale systemer Undervisning som intentionel kommunikation Forståelseskontrol – foregår løbende hos alle parter i kommunikationen. Kontrollen går ud på, at overbevise sig selv om, at den anden har forstået det, man ønskede vedkommende skulle forstå
 28. 28. Hvilken slags viden Hvordan/pædagogisk metode Potentielle relationer Maskine/medie Kvalifikationer Faktuel viden/ kvalifikationer - Kende kongerækken
 - Direkte læringsstimulering - læreroplæg - Flipped Classroom Streamning video Podcast Screenrecorder Kompetencer - Iagttage egne iagttagelser - At lære at lære - Strategier til at tilegne sig kvalifikationer Projekt/Eksternalisering - Portfolio pæd. - Logbøger - Eleven som producent Pixton, Goanimate, Padlet, iMovie, Pen/papir Powerpoint, Skoleblogs ALT PÅ SKOLETUBE
 29. 29. Læring Eksternalisering Forestilling/idé/oplevelse Eksternalisering af idé/oplevelse Kommunikation om og vurdering af resultatet Begrebsliggørelse Udvikling af nye forestillinger Refleksiv læreproces
 30. 30. Hvilken slags viden Hvordan/pædagogisk metode Potentielle relationer Maskine/medie Kvalifikationer Faktuel viden/ kvalifikationer - Kende kongerækken
 - Direkte læringsstimulering - læreroplæg - Flipped Classroom Streamning video Podcast Screenrecorder Kompetencer - Iagttage egne iagttagelser - At lære at lære - Strategier til at tilegne sig kvalifikationer Projekt/Eksternalisering - Portfolio pæd. - Logbøger - Eleven som producent Pixton, Goanimate, Padlet, iMovie, Pen/papir Powerpoint, Skoleblogs ALT PÅ SKOLETUBE Kreativitet - Skab på baggrund af kvalifikationer og kompetencer Lærende praksisfællesskaber Iagttag - afprøv forståelse - respons fra feltet Google docs Blog Wikier
 31. 31. HVEM GØR UNDERVISNING HVAD GØR TEKNOLOGII - NÅR UNDERVISNING GØRES

×