SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
Planifikimi
& vendimmarrja
per karrieren
Projekt 
Objektivat:
9/9/2013 2
9/9/2013 3
ORIENTIMI PËR KARRIERËN
KONCEPTE DHE PËRKUFIZIME
• Orientimi në karrierë i referohet një sërë aktivitetesh të cilat janë përcaktuar
për të ndihmuar të rinjtë të zgjedhin drejtimet e tyre në arsim dhe punë
(dmth, karrierat e tyre) dhe të zbatojnë synimet e karrierës së tyre. Për këtë
arsye orientimi për karrierën është një çështje e rëndësishme e politikave
për të gjitha vendet.
• Qëllimi i orientimit për karrierën në shkolla është të ndihmojë të rinjtë të
marrin vendime realiste dhe të mirë-informuara për karrierën e tyre.
• Me qëllim për t’i ndihmuar ata për ta bërë një gjë të tillë, ata do të duhet të
kalojnë përmes një procesi me anë të të cilit ato janë duke përshtatur
interesat dhe aftësitë e tyre me mundësitë që janë të disponueshme për ta
1.Bota e punes
• Bota e punes eshte e pasur me mundesi te
ndryshme. Duhet ta ekspolorojme ate duke
njohur sektoret me premtues profesionale,
tregun e punes dhe tendencat e fundit te tregut
te punes, si dhe prespektivat kombetare te
vendeve te punes.
• Duhet te interesohemi qe te kontaktojme me
punedhenesit, te cilet jane ne kerkim te
punonjesve te rinj.
9/9/2013 4
1.1 Vetepunesimi
• Nisja e nje biznesi kerkon kohe dhe hulumtim te tregut konkurrues,
si dhe investime te konsiderueshme dhe rrezik. Fillimi i karrieres ne
biznes eshte sfidues dhe shperblyes. Per fillimin e nje biznesi
kerkohen aftesi te mira menaxheriale, shume nisma, udheheqje dhe
vendosmeri. Me poshte paraqiten burimet, te cilat na japin
informacionin e nevojshem:
1. Qendra Kombetare e Regjistrimit (QKR):
www.qkr.gov.al/nrc/Application_forms.aspx
2. Qendra Kombetare e Licensimit (QKL):
www.qkl.gov.al/
3. Bashkia e Tiranes
www.tirana.gov.al
9/9/2013 5
1.2 Vlersimi i karrieres sone
• Per te zgjedhur fushen e veprimit dhe per
te shqyrtuar me me efikasitet te gjitha
mundesite qe na ofrohen, duhet te
perpiqemi te bejme krahasime midis
mundesive qe na paraqiten.
9/9/2013 6
1.3 Marrja e nje vendimi
• Pasi te kemi diskutuar, vleresuar dhe
krahasuar te gjitha mundesite tona dhe
pasi te kemi parashikuar pengesat qe
mund te na dalin, atehere duhet te
kuptojme se cilat mundesi na pershtaten
me shume.
9/9/2013 7
2.Planifikimi i studimeve
pasuniversitare
• Para se te fillojme te ndjekim studimet
pasuniversitare, ne dhet te bejme kerkime.
Per te ndertuar nje plan te mire veprimi,
duhet te zbulojme programet qe jane ne
dispozicion te kerkesave tona dhe te
kontaktjme profesioniste te fushave
perkatese per te cilat ne kemi interes.
9/9/2013 8
2.1 Pervoje vullnetare
• Vullnetarizmi eshte nje menyre e shkelqyer per te fituar pervoje
profesionale, pasi kjo eshte nje mundesi per rritjen personale dhe
ndihmesë per zhvillimin e komunitetit. Ajo tregon gjithashtu cilesi te
tjera si:
1. Maturi
2. Pergjegjesi
Disa fusha te arsimimit ose karrieres kerkojne perfshirje ose fillimin e
pervojes tone me vullnetarizem ne komunitet, sic eshte psh rasti I
mjeksise dhe I mesimdhenies.
• Cdo pervoje vullnetarizmi rrit mundesite tona ne cdo fushe te
karrieres, pasi forcon vlerat tona personale dhe zhvillon aftesite tona
per pune.
9/9/2013 9
2.2 Ndertoni rrjetin e kontakteve
• Cdo dite ne takojme njerez qe ofrojne informacione te
ndryshme, te cilat mund t’na udhezojne ne rrugen tone
te karrieres. Duhet te dime t’I ruajme keto kontakte me
familjen tone, shoket e klases, koleget, punedhenesit,
profesoret apo profesionistet e tjere.Duhet te sigurohemi
qe temarrim ne rrjetin tone te kontakteve dhe te
takimeve sa me shume informacione duke perfituar nga
te gjitha situatat.
• Perdorimi me efektivitet I mjeteve dhe I strategjive per
kerkimin e punes do te rrise aftesine tone per te ecur me
sukses ne tregun e punes. Mbledhja e informacionit
perkates, ndertimi I dokumentacionit te nevojshem dhe
krijimi I rrjetit te kontakteve na pergatisin qe te kemi
perparesi ne intervista pune.
9/9/2013 10
3.Kerkim pune
3.1 Ndjekja e seminareve
• Duke marre pjese ne seminare ne mundte
marrim keshilla ne lidhje me tema te
ndryshme, te tilla si:
1. Zhvillimi I karrieres
2. Teknikat dhe mjetet e kerkimit te punes
3. Rrjeti i kontakteve
9/9/2013 11
3.2 Te bejme kerkime per
tregun e punes
• Per te studiuar tregun e punes duhet te kemi kohe, durim si dhe te
bejme planifikimin e duhur. Kerkimi I punes tone mund te filloje nga
Zyra e Karrieres se universitetit por edhe nga rrjeti I jone I
kontakteve, I cili mund t’na ndihmoje per te marre pjese ne intervista
pune. Duke vepruar ne kete menyre, ne do te kemi me shume dyer
te hapura per karrieren tone.
• Nese jemi duke kerkuar per nje pune me kohe te plote duhet te
marrim pjese ne panaire pune qe organizohen nga universitete te
ndryshme ose ministria e punes.
• Duhet te konsultohemi me zyren e karrieres ne nje universitet. Per
te qene te sigurt se kemi aftesite dhe pervojat per nje fushe te
vecante profesionale, eshte e rendesishme qe te takojme
punedhenesit dhe njerez te fushave profesionale qe na interesojne,
nepermjet panaireve te punes ose zyrave te rekrutimit. Ja disa nga
aftesite qe jane te deshirueshme ne pune te caktuara:
9/9/2013 12
1. Pershtatshmeri dhe fleksibilite
2. Aftesi analitike
3. Autonomi
4. Komunikim (me goje dhe me shkrim)
5. Aftesi informatike
6. Krijimtari
7. Aftesi ne vendimarrje
8. Ndershmeri
9. Aftesi drejtuese dhe menaxheriale
10.Aftesi te degjuari
11.Menaxhim dhe organizim I informacioneve
12.Aftesi negocimi
13.Pjesemarrje ne projekte dhe detyra te ndryshme
14.Sjellje dhe qendrim pozitiv
15.Aftesi ne zgjidhjen e problemeve
16.Siguri
17.Ndjenje pergjegjesie
18.Etike ne pune
19.Pune ne ekip
20.Siguri ne pune9/9/2013 13
3.3 Punedhenes te ndryshem
1. Sektori publik
2. Sektori privat
3. Institucione jofitimprurese, joqeveritare
ose sektori vullnetar.
9/9/2013 14
4.Dokumentacioni personal
• a. CURRICULUM VITALE
• CV-ja eshte nje mjet marketingu. Duhet ta perdorim me
mencuri per te promovuar veten tone si nje punonjes I
mundshem, duke shfaqur aftesite, prirjet, historine e punes
dhe interesat tona. Nuk ka nje menyre te caktuar per
organizimin e informacioneve ne CV-ne tone. Por eshte e
rendesishme qe te perfshijme informacione qe nxjerrin ne pah
aftesite tona me te mira. Objektiviteti kryesor I nje CV-je eshte
te na siguroje nje interviste pune. CV-ja jone duhet pershtatur
per cdo pozicion pune qe ne aplikojme ne menyre qe te
tregojme potencialin tone me shembuj bindes dhe konkrete.
• Me poshte jane disa keshilla per te mbajtur mend, ndersa
fillojme te shkruajme CV tone:
9/9/2013 15
1. Te dhenat personale
2. Objektivat e karrieres
3. Permbledhje e kualifikimeve
4. Pervoja e punes
5. Aftesite profesionale
6. Perfshirja ne komunitet dhe pervoja
vullnetare
7. Edukimi
8. Interesat personale
9. Referencat
9/9/2013 16
4.1 Letra e motivimit
• Letra e motivimit eshte nje mundesi per te
shtuar informacione personale tek CV-ja
jone. Shume kandidate aplikojne per te
njejtin pozicion pune dhe letra e motivimit
ka per qellim qe ne te dalim me ne pah ne
krahasim me kandidatet e tjere.
9/9/2013 17
4.2 Panaire pune, kompani
rekrutimi dhe intershipe
• Universitetet ofrojne mundesi qe studentet e
viteve te fundit te marrin pjese ne panaire pune.
Ngjarje te tilla jane nje mundesi e shkelqyer per
te zgjeruar rrjetin tone, dmth per te krijuar
kontakte te reja me profesioniste ne fushen tone
te interesit.
• Panairet e karrieres na japin mundesine per t’u
takuar me punedhenesit e te gjithe sektoreve ne
industri si dhe per te marre informacione mbi
kompanite e tyre, mundesite e punesimit dhe
proceset e rekrutimit.9/9/2013 18
• Per te pasur nje perfitim te plote ne karrieren tone
shikoni rekomandimet e meposhtme:
1. Duhet te marrim listen e kompanive pjesemarrse dhe te
mesojme me sume rreth misionit, linjave te prodhimit
dhe sherbimeve te tyre.
2. Te listojme te gjithe kompanite ku jemi te interesuar dhe
te shkruajme pyetjet qe do te deshironim ti benim atyre.
3. Te promovojme veten, aftesite dhe talentin tone.
4. Te freskojme dhe te pershtasim CV-ne tone per te
plotesuar nevojat e punedhenesve.
5. Te shkembejme kontaktet.
6. Te mbajme shenime mbi bisedat me punedhenesit.
7. Te ndjekim keto kontakte te reja.
9/9/2013 19
Intershipe/Praktika
• Intershipi eshte nje pervoje pune pa pagese qe na ndihmon per te
eksploruar ose fituar aftesite qe na duhen per te hyre me thellesisht
ne fushen tone te interesit/punes. Praktikat zakonisht jane
afatshkurtra dhe studentet nuk paguhen.
• Intershipi eshte I rendesishem sepse:
1. Fitojme pervoje pune. Kjo eshte nje nder arsyet pse shumica e
studenteve aplikojne per praktike gjate studimeve. Ne ketemenyre
ne ndertojme pervojen e punes qe kemi nevoje ne menyre qe te
jemi sa me te pergatitur pas diplomimit ne tregun e punes.
2. Na ndihmon te njohim veten tone dhe kompanine per te cilen jemi te
interesuar.
3. Dhe se fundmi, eshte nje menyre shume e mire per te krijuar
kontakte te reja profesionale.
9/9/2013 20
5.Teknikat e pergatitjes per nje
interviste pune.
5.1 Para intervistes
• Intervistat mund te kryhen vetem me nje person, me panel/komision,
me telefonate ose me video-konference. Me poshte do te gjejme
disa sugjerimeqe vlejne per te gjitha llojet e intervistave.
1. Te analizojme me kujdes pershkrimin e punes. Te krahasojme
aftesite dhe pervojat tona me kerkesat e punes.
2. Te bejme kerkime rreth kompanise. Duhet te kuptojme misionin,
objektivat dhe kulturen e kompanise.
3. Te kerkojme per vendndodhjen e intervistes tone dhe te
informohemi nese do te kete ndonje test.
4. Te pyesim per emrin dhe titullin e njerezve qe kryesojne intervisten.
5. Ti parashikojme pyetje te mundshme ne intervisten tone dhe ti
pergatisim pergjigjet tona.
9/9/2013 21
5.2 Pas intervistes
1. Mos te hezitojme te pyesim per reagimet pas
intervistes. Punedhenesi mund te beje komente
te dobishme mbi anet e forta dhe dobesit tona
gjate intervistes. Ky reagim do te jete I
dobishem per intervistat tona ne te ardhmen.
2. Menjehere pas intervistes, duhet te mbajme
shenime ne lidhje me punen, punedhenesin
dhe se si ne u pergjigjem pytjeve. Reagimi I
tyre do te jete I dobishem per mundesine e nje
interviste te dyte.
9/9/2013 22
Kontakt:
• Denis Mari- Drejtues I Zyres se Karrieres
• Zana Kupi- Koordinatore e Zyres se
Karrieres
• E-mail: karrieraau@yahoo.com
9/9/2013 23
PUNOI: UEDA RRUKAJ XI-11
Fund 
9/9/2013 24

More Related Content

What's hot

Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneJugerta Poçi
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Darla Evangjeli
 
Semundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeAn An
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutmikaela basha
 
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShkollë
 
Historia e skënderbeut
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeutenis vladi
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
 
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut irena kotobelli
 
Syprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshitSyprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshitRamiz Ilazi
 
Rregullore e brendeshme e shkolles
Rregullore e brendeshme e shkollesRregullore e brendeshme e shkolles
Rregullore e brendeshme e shkollesEimeraj
 

What's hot (20)

Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
Figurat letrare
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrare
 
Adoleshenca
AdoleshencaAdoleshenca
Adoleshenca
 
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
 
Siguria rrugore
Siguria rrugoreSiguria rrugore
Siguria rrugore
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
 
Semundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshme
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Syprina e paralelogramit
Syprina e paralelogramitSyprina e paralelogramit
Syprina e paralelogramit
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
 
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
 
Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!
 
Historia e skënderbeut
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeut
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
 
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
 
Syprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshitSyprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshit
 
Rregullore e brendeshme e shkolles
Rregullore e brendeshme e shkollesRregullore e brendeshme e shkolles
Rregullore e brendeshme e shkolles
 

Viewers also liked

ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
Globalizimi 1
Globalizimi 1Globalizimi 1
Globalizimi 1ha 15753
 
Integrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminarIntegrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminarVeton Sopjani
 
Shëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punëShëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punëAnida Ago
 
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashiGlobalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashiTarget
 
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHMENDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHMEproudtobealbanian1
 
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etik
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etikVariablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etik
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etikajsli
 
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1Kompanitë e sigurimeve.pptx 1
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1redonnabajrami19
 
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...Target
 
Biznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëmBiznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëmVeton Sopjani
 
Etika e biznesit punim
Etika e biznesit punimEtika e biznesit punim
Etika e biznesit punimVeton Sopjani
 
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeVendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeValmir Nuredini
 
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastorePinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastoreKishore Gopalakrishna
 

Viewers also liked (19)

Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
 
Globalizimi 1
Globalizimi 1Globalizimi 1
Globalizimi 1
 
Integrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminarIntegrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminar
 
bazz
bazzbazz
bazz
 
Shëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punëShëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punë
 
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashiGlobalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
 
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHMENDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME
 
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etik
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etikVariablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etik
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etik
 
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1Kompanitë e sigurimeve.pptx 1
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1
 
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
 
Biznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëmBiznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëm
 
Etika e biznesit punim
Etika e biznesit punimEtika e biznesit punim
Etika e biznesit punim
 
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeVendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
 
Icip workshop defining & assesing bis_os
Icip workshop defining & assesing bis_osIcip workshop defining & assesing bis_os
Icip workshop defining & assesing bis_os
 
Globalizimi
GlobalizimiGlobalizimi
Globalizimi
 
Globalizimi
GlobalizimiGlobalizimi
Globalizimi
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastorePinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastore
 

Similar to Projekt karrier

Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...fakete duraku
 
Nehar islami Ekipi i Projektit
Nehar islami Ekipi i ProjektitNehar islami Ekipi i Projektit
Nehar islami Ekipi i ProjektitTarget
 
Punim seminarik menaxhimi i resurseve humane-rekrutimi
Punim seminarik menaxhimi i resurseve humane-rekrutimiPunim seminarik menaxhimi i resurseve humane-rekrutimi
Punim seminarik menaxhimi i resurseve humane-rekrutimiShpejtim Rudi
 
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdfliber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdfcvffees
 
Plani i Veprimit 2022-2023_QK.docx
Plani i Veprimit 2022-2023_QK.docxPlani i Veprimit 2022-2023_QK.docx
Plani i Veprimit 2022-2023_QK.docxAbedinBujupi
 
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve  all slides vehbi ramaMenaxhimi i operacioneve  all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi ramadrilon emini
 
Java 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesoreJava 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesoreValdet Shala
 
Kompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafesKompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafesErvis Cara
 
Definimi i nevojave për personel
Definimi i nevojave për personelDefinimi i nevojave për personel
Definimi i nevojave për personelfatlumhashani
 
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Shpejtim Rudi
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copyXhe Si
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copyXhe Si
 
Projekti per call center
Projekti per call centerProjekti per call center
Projekti per call centershar bakalli
 
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikLigjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikcoupletea
 
Teme diplome Fatjon Likollari
Teme diplome Fatjon LikollariTeme diplome Fatjon Likollari
Teme diplome Fatjon LikollariEduart Likollari
 

Similar to Projekt karrier (20)

KARRIERA IME
KARRIERA IMEKARRIERA IME
KARRIERA IME
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
 
Nehar islami Ekipi i Projektit
Nehar islami Ekipi i ProjektitNehar islami Ekipi i Projektit
Nehar islami Ekipi i Projektit
 
Analiza e punës 1.pptx
Analiza e punës 1.pptxAnaliza e punës 1.pptx
Analiza e punës 1.pptx
 
BIZNES PLAN
BIZNES PLANBIZNES PLAN
BIZNES PLAN
 
Punim seminarik menaxhimi i resurseve humane-rekrutimi
Punim seminarik menaxhimi i resurseve humane-rekrutimiPunim seminarik menaxhimi i resurseve humane-rekrutimi
Punim seminarik menaxhimi i resurseve humane-rekrutimi
 
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdfliber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
 
Plani i Veprimit 2022-2023_QK.docx
Plani i Veprimit 2022-2023_QK.docxPlani i Veprimit 2022-2023_QK.docx
Plani i Veprimit 2022-2023_QK.docx
 
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve  all slides vehbi ramaMenaxhimi i operacioneve  all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
 
Java 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesoreJava 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesore
 
Kompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafesKompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafes
 
BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
 
Definimi i nevojave për personel
Definimi i nevojave për personelDefinimi i nevojave për personel
Definimi i nevojave për personel
 
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copy
 
New microsoft office power point presentation copy
New microsoft office power point presentation  copyNew microsoft office power point presentation  copy
New microsoft office power point presentation copy
 
Projekti per call center
Projekti per call centerProjekti per call center
Projekti per call center
 
Ndermarresi
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
 
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikLigjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
 
Teme diplome Fatjon Likollari
Teme diplome Fatjon LikollariTeme diplome Fatjon Likollari
Teme diplome Fatjon Likollari
 

More from Ueda Rrukaj

More from Ueda Rrukaj (7)

Projekt matematike
Projekt matematikeProjekt matematike
Projekt matematike
 
Projekt kimi
Projekt kimiProjekt kimi
Projekt kimi
 
Projekt gjeografi
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
 
Projekt anglisht
Projekt anglishtProjekt anglisht
Projekt anglisht
 
Projekt fizike
Projekt fizikeProjekt fizike
Projekt fizike
 
Projekt qytetari
Projekt qytetariProjekt qytetari
Projekt qytetari
 
Projekt biologji
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologji
 

Projekt karrier

 • 3. 9/9/2013 3 ORIENTIMI PËR KARRIERËN KONCEPTE DHE PËRKUFIZIME • Orientimi në karrierë i referohet një sërë aktivitetesh të cilat janë përcaktuar për të ndihmuar të rinjtë të zgjedhin drejtimet e tyre në arsim dhe punë (dmth, karrierat e tyre) dhe të zbatojnë synimet e karrierës së tyre. Për këtë arsye orientimi për karrierën është një çështje e rëndësishme e politikave për të gjitha vendet. • Qëllimi i orientimit për karrierën në shkolla është të ndihmojë të rinjtë të marrin vendime realiste dhe të mirë-informuara për karrierën e tyre. • Me qëllim për t’i ndihmuar ata për ta bërë një gjë të tillë, ata do të duhet të kalojnë përmes një procesi me anë të të cilit ato janë duke përshtatur interesat dhe aftësitë e tyre me mundësitë që janë të disponueshme për ta
 • 4. 1.Bota e punes • Bota e punes eshte e pasur me mundesi te ndryshme. Duhet ta ekspolorojme ate duke njohur sektoret me premtues profesionale, tregun e punes dhe tendencat e fundit te tregut te punes, si dhe prespektivat kombetare te vendeve te punes. • Duhet te interesohemi qe te kontaktojme me punedhenesit, te cilet jane ne kerkim te punonjesve te rinj. 9/9/2013 4
 • 5. 1.1 Vetepunesimi • Nisja e nje biznesi kerkon kohe dhe hulumtim te tregut konkurrues, si dhe investime te konsiderueshme dhe rrezik. Fillimi i karrieres ne biznes eshte sfidues dhe shperblyes. Per fillimin e nje biznesi kerkohen aftesi te mira menaxheriale, shume nisma, udheheqje dhe vendosmeri. Me poshte paraqiten burimet, te cilat na japin informacionin e nevojshem: 1. Qendra Kombetare e Regjistrimit (QKR): www.qkr.gov.al/nrc/Application_forms.aspx 2. Qendra Kombetare e Licensimit (QKL): www.qkl.gov.al/ 3. Bashkia e Tiranes www.tirana.gov.al 9/9/2013 5
 • 6. 1.2 Vlersimi i karrieres sone • Per te zgjedhur fushen e veprimit dhe per te shqyrtuar me me efikasitet te gjitha mundesite qe na ofrohen, duhet te perpiqemi te bejme krahasime midis mundesive qe na paraqiten. 9/9/2013 6
 • 7. 1.3 Marrja e nje vendimi • Pasi te kemi diskutuar, vleresuar dhe krahasuar te gjitha mundesite tona dhe pasi te kemi parashikuar pengesat qe mund te na dalin, atehere duhet te kuptojme se cilat mundesi na pershtaten me shume. 9/9/2013 7
 • 8. 2.Planifikimi i studimeve pasuniversitare • Para se te fillojme te ndjekim studimet pasuniversitare, ne dhet te bejme kerkime. Per te ndertuar nje plan te mire veprimi, duhet te zbulojme programet qe jane ne dispozicion te kerkesave tona dhe te kontaktjme profesioniste te fushave perkatese per te cilat ne kemi interes. 9/9/2013 8
 • 9. 2.1 Pervoje vullnetare • Vullnetarizmi eshte nje menyre e shkelqyer per te fituar pervoje profesionale, pasi kjo eshte nje mundesi per rritjen personale dhe ndihmesë per zhvillimin e komunitetit. Ajo tregon gjithashtu cilesi te tjera si: 1. Maturi 2. Pergjegjesi Disa fusha te arsimimit ose karrieres kerkojne perfshirje ose fillimin e pervojes tone me vullnetarizem ne komunitet, sic eshte psh rasti I mjeksise dhe I mesimdhenies. • Cdo pervoje vullnetarizmi rrit mundesite tona ne cdo fushe te karrieres, pasi forcon vlerat tona personale dhe zhvillon aftesite tona per pune. 9/9/2013 9
 • 10. 2.2 Ndertoni rrjetin e kontakteve • Cdo dite ne takojme njerez qe ofrojne informacione te ndryshme, te cilat mund t’na udhezojne ne rrugen tone te karrieres. Duhet te dime t’I ruajme keto kontakte me familjen tone, shoket e klases, koleget, punedhenesit, profesoret apo profesionistet e tjere.Duhet te sigurohemi qe temarrim ne rrjetin tone te kontakteve dhe te takimeve sa me shume informacione duke perfituar nga te gjitha situatat. • Perdorimi me efektivitet I mjeteve dhe I strategjive per kerkimin e punes do te rrise aftesine tone per te ecur me sukses ne tregun e punes. Mbledhja e informacionit perkates, ndertimi I dokumentacionit te nevojshem dhe krijimi I rrjetit te kontakteve na pergatisin qe te kemi perparesi ne intervista pune. 9/9/2013 10
 • 11. 3.Kerkim pune 3.1 Ndjekja e seminareve • Duke marre pjese ne seminare ne mundte marrim keshilla ne lidhje me tema te ndryshme, te tilla si: 1. Zhvillimi I karrieres 2. Teknikat dhe mjetet e kerkimit te punes 3. Rrjeti i kontakteve 9/9/2013 11
 • 12. 3.2 Te bejme kerkime per tregun e punes • Per te studiuar tregun e punes duhet te kemi kohe, durim si dhe te bejme planifikimin e duhur. Kerkimi I punes tone mund te filloje nga Zyra e Karrieres se universitetit por edhe nga rrjeti I jone I kontakteve, I cili mund t’na ndihmoje per te marre pjese ne intervista pune. Duke vepruar ne kete menyre, ne do te kemi me shume dyer te hapura per karrieren tone. • Nese jemi duke kerkuar per nje pune me kohe te plote duhet te marrim pjese ne panaire pune qe organizohen nga universitete te ndryshme ose ministria e punes. • Duhet te konsultohemi me zyren e karrieres ne nje universitet. Per te qene te sigurt se kemi aftesite dhe pervojat per nje fushe te vecante profesionale, eshte e rendesishme qe te takojme punedhenesit dhe njerez te fushave profesionale qe na interesojne, nepermjet panaireve te punes ose zyrave te rekrutimit. Ja disa nga aftesite qe jane te deshirueshme ne pune te caktuara: 9/9/2013 12
 • 13. 1. Pershtatshmeri dhe fleksibilite 2. Aftesi analitike 3. Autonomi 4. Komunikim (me goje dhe me shkrim) 5. Aftesi informatike 6. Krijimtari 7. Aftesi ne vendimarrje 8. Ndershmeri 9. Aftesi drejtuese dhe menaxheriale 10.Aftesi te degjuari 11.Menaxhim dhe organizim I informacioneve 12.Aftesi negocimi 13.Pjesemarrje ne projekte dhe detyra te ndryshme 14.Sjellje dhe qendrim pozitiv 15.Aftesi ne zgjidhjen e problemeve 16.Siguri 17.Ndjenje pergjegjesie 18.Etike ne pune 19.Pune ne ekip 20.Siguri ne pune9/9/2013 13
 • 14. 3.3 Punedhenes te ndryshem 1. Sektori publik 2. Sektori privat 3. Institucione jofitimprurese, joqeveritare ose sektori vullnetar. 9/9/2013 14
 • 15. 4.Dokumentacioni personal • a. CURRICULUM VITALE • CV-ja eshte nje mjet marketingu. Duhet ta perdorim me mencuri per te promovuar veten tone si nje punonjes I mundshem, duke shfaqur aftesite, prirjet, historine e punes dhe interesat tona. Nuk ka nje menyre te caktuar per organizimin e informacioneve ne CV-ne tone. Por eshte e rendesishme qe te perfshijme informacione qe nxjerrin ne pah aftesite tona me te mira. Objektiviteti kryesor I nje CV-je eshte te na siguroje nje interviste pune. CV-ja jone duhet pershtatur per cdo pozicion pune qe ne aplikojme ne menyre qe te tregojme potencialin tone me shembuj bindes dhe konkrete. • Me poshte jane disa keshilla per te mbajtur mend, ndersa fillojme te shkruajme CV tone: 9/9/2013 15
 • 16. 1. Te dhenat personale 2. Objektivat e karrieres 3. Permbledhje e kualifikimeve 4. Pervoja e punes 5. Aftesite profesionale 6. Perfshirja ne komunitet dhe pervoja vullnetare 7. Edukimi 8. Interesat personale 9. Referencat 9/9/2013 16
 • 17. 4.1 Letra e motivimit • Letra e motivimit eshte nje mundesi per te shtuar informacione personale tek CV-ja jone. Shume kandidate aplikojne per te njejtin pozicion pune dhe letra e motivimit ka per qellim qe ne te dalim me ne pah ne krahasim me kandidatet e tjere. 9/9/2013 17
 • 18. 4.2 Panaire pune, kompani rekrutimi dhe intershipe • Universitetet ofrojne mundesi qe studentet e viteve te fundit te marrin pjese ne panaire pune. Ngjarje te tilla jane nje mundesi e shkelqyer per te zgjeruar rrjetin tone, dmth per te krijuar kontakte te reja me profesioniste ne fushen tone te interesit. • Panairet e karrieres na japin mundesine per t’u takuar me punedhenesit e te gjithe sektoreve ne industri si dhe per te marre informacione mbi kompanite e tyre, mundesite e punesimit dhe proceset e rekrutimit.9/9/2013 18
 • 19. • Per te pasur nje perfitim te plote ne karrieren tone shikoni rekomandimet e meposhtme: 1. Duhet te marrim listen e kompanive pjesemarrse dhe te mesojme me sume rreth misionit, linjave te prodhimit dhe sherbimeve te tyre. 2. Te listojme te gjithe kompanite ku jemi te interesuar dhe te shkruajme pyetjet qe do te deshironim ti benim atyre. 3. Te promovojme veten, aftesite dhe talentin tone. 4. Te freskojme dhe te pershtasim CV-ne tone per te plotesuar nevojat e punedhenesve. 5. Te shkembejme kontaktet. 6. Te mbajme shenime mbi bisedat me punedhenesit. 7. Te ndjekim keto kontakte te reja. 9/9/2013 19
 • 20. Intershipe/Praktika • Intershipi eshte nje pervoje pune pa pagese qe na ndihmon per te eksploruar ose fituar aftesite qe na duhen per te hyre me thellesisht ne fushen tone te interesit/punes. Praktikat zakonisht jane afatshkurtra dhe studentet nuk paguhen. • Intershipi eshte I rendesishem sepse: 1. Fitojme pervoje pune. Kjo eshte nje nder arsyet pse shumica e studenteve aplikojne per praktike gjate studimeve. Ne ketemenyre ne ndertojme pervojen e punes qe kemi nevoje ne menyre qe te jemi sa me te pergatitur pas diplomimit ne tregun e punes. 2. Na ndihmon te njohim veten tone dhe kompanine per te cilen jemi te interesuar. 3. Dhe se fundmi, eshte nje menyre shume e mire per te krijuar kontakte te reja profesionale. 9/9/2013 20
 • 21. 5.Teknikat e pergatitjes per nje interviste pune. 5.1 Para intervistes • Intervistat mund te kryhen vetem me nje person, me panel/komision, me telefonate ose me video-konference. Me poshte do te gjejme disa sugjerimeqe vlejne per te gjitha llojet e intervistave. 1. Te analizojme me kujdes pershkrimin e punes. Te krahasojme aftesite dhe pervojat tona me kerkesat e punes. 2. Te bejme kerkime rreth kompanise. Duhet te kuptojme misionin, objektivat dhe kulturen e kompanise. 3. Te kerkojme per vendndodhjen e intervistes tone dhe te informohemi nese do te kete ndonje test. 4. Te pyesim per emrin dhe titullin e njerezve qe kryesojne intervisten. 5. Ti parashikojme pyetje te mundshme ne intervisten tone dhe ti pergatisim pergjigjet tona. 9/9/2013 21
 • 22. 5.2 Pas intervistes 1. Mos te hezitojme te pyesim per reagimet pas intervistes. Punedhenesi mund te beje komente te dobishme mbi anet e forta dhe dobesit tona gjate intervistes. Ky reagim do te jete I dobishem per intervistat tona ne te ardhmen. 2. Menjehere pas intervistes, duhet te mbajme shenime ne lidhje me punen, punedhenesin dhe se si ne u pergjigjem pytjeve. Reagimi I tyre do te jete I dobishem per mundesine e nje interviste te dyte. 9/9/2013 22
 • 23. Kontakt: • Denis Mari- Drejtues I Zyres se Karrieres • Zana Kupi- Koordinatore e Zyres se Karrieres • E-mail: karrieraau@yahoo.com 9/9/2013 23
 • 24. PUNOI: UEDA RRUKAJ XI-11 Fund  9/9/2013 24