Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

(UX-UI) לנווט באחריות במסע הקריירה המקצועית | uxercise.me

 1. UXERCISE.ME ‫המקצועית‬ ‫הקריירה‬ ‫במסע‬ ‫באחריות‬ ‫לנווט‬ ‫דצמבר‬2019 ‫אודי‬‫סלנט‬ ‫משתמש‬ ‫חווית‬ ‫מאפיין‬ Google launchpad ‫ב‬ ‫מנטור‬- IDC ‫ו‬- HIT ‫ב‬ ‫מלמד‬- UXI Live Meetup ‫וידאו‬ ‫בהקלטת‬ ‫לצפות‬ ‫ניתן‬ ‫של‬‫ההרצאה‬,‫בשקף‬ ‫קישור‬ ‫במצגת‬ ‫אחרון‬ ‫שלפני‬
 2. ‫ההנחות‬ ‫לאחת‬ ‫לפחות‬ ‫מתחברים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬,‫הנכונה‬ ‫להרצאה‬ ‫הגעתם‬:( ‫שלי‬ ‫המקצועי‬ ‫המסלול‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫עבורי‬ ‫שמתאים‬ ‫בכיוון‬ ‫מקצועית‬ ‫ולהתפתח‬ ‫להמשיך‬ ‫במקום‬ ‫לדרוך‬ ‫לא‬ ‫בשוק‬ ‫רלוונטי‬ ‫ולהיות‬ ‫להמשיך‬ ‫המקצועית‬ ‫הקריירה‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לקחת‬/‫המקצועית‬ ‫התפתחות‬ ‫שלי‬/‫קריירה‬ ‫מסלול‬ ‫ליזום‬,‫עצמי‬ ‫בכוחות‬ ‫מקצועית‬ ‫תוכנית‬ ‫ולממש‬ ‫לתכנן‬
 3. ‫להכיר‬ ‫נעים‬:(‫סלנט‬ ‫אודי‬ ‫משתמש‬ ‫חווית‬ ‫מאפיין‬ ‫ב‬ ‫מנטור‬-Google launchpad ‫ב‬ ‫מלמד‬-IDC‫ו‬-HIT ‫ב‬ ‫לעיצוב‬ ‫הפקולטה‬ ‫בוגר‬-HIT, ‫עסקים‬ ‫ומנהל‬(MA)‫ת‬ ‫באוניברסיטת‬"‫א‬ ‫בשנת‬ ‫היה‬ ‫שלי‬ ‫הראשון‬ ‫הפרויקט‬1998
 4. ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫המיטאפ‬UXI|‫ב‬ ‫שם‬ ‫אי‬-2010 ‫הצעד‬ ‫מה‬ ‫עבורי‬ ‫הבא‬? ‫המשך‬ ‫מה‬ ‫שאני‬ ‫המסלול‬ ‫להתוות‬ ‫רוצה‬ ‫לעצמי‬? •‫בשנת‬2010,‫לי‬ ‫היה‬‫את‬‫זכות‬‫והכבוד‬‫להעביר‬‫הרצאה‬‫במיטאפ‬‫של‬ ‫הראשון‬UXI(‫היה‬ ‫ההרצאה‬ ‫נושא‬"‫ה‬ ‫סודות‬- UX‫השקת‬ ‫של‬ ‫הקלעים‬ ‫מאחורי‬‫האייפון‬‫בישראל‬)" •‫לסקרנים‬‫שבינכם‬,‫הנה‬‫למצגת‬ ‫קישור‬‫נוסף‬ ‫וקישור‬‫להקלטת‬‫הוידאו‬‫המפגש‬ ‫אותו‬ ‫של‬) •‫מספר‬‫ימים‬‫לאחר‬‫ההרצאה‬,‫שלי‬ ‫לקרירה‬ ‫בנוגע‬ ‫ותהיות‬ ‫שאלות‬ ‫אצלי‬ ‫להופיע‬ ‫התחילו‬...
 5. ‫לחשוב‬ ‫כדי‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫ישבתי‬ ‫אז‬... •‫מחדש‬ ‫מסלול‬ ‫ולתכנן‬ ‫הזמן‬ ‫שהגיע‬ ‫החלטתי‬ ‫שבועות‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬(‫דברים‬ ‫כמה‬ ‫לוודא‬ ‫לפחות‬ ‫או‬) •‫אז‬‫הגעתי‬‫לאחד‬‫ארומה‬ ‫מסניפי‬‫החביבים‬‫עלי‬,‫את‬ ‫מהמגש‬ ‫לקחתי‬‫הפלייסט‬(‫טיוטה‬ ‫דף‬ ‫אחלה‬ ‫שהוא‬)‫סט‬ ‫ובעזרת‬ ‫ביצעתי‬ ‫מתודולוגיות‬‫ועתידי‬ ‫נוכחי‬ ‫יכולות‬ ‫מיפוי‬ ‫תרשים‬. •‫מדובר‬‫בכלים‬‫כמנהל‬ ‫תפקידי‬ ‫במסגרת‬ ‫בהם‬ ‫נעזרתי‬ ‫בעיקר‬ ‫יום‬ ‫לאותו‬ ‫שעד‬ ‫ועזרים‬,‫לעשות‬ ‫החלטתי‬ ‫הפעם‬ ‫עולם‬ ‫עבורי‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬.
 6. ‫א‬|‫כעת‬ ‫נמצא‬ ‫אני‬ ‫לדעתי‬ ‫היכן‬?‫להגיע‬ ‫שואף‬ ‫אני‬ ‫ולאן‬? ‫ב‬|‫התפרשות‬ ‫או‬ ‫העמקה‬? ‫ג‬|‫יעדים‬ ‫והגדרת‬ ‫תחומים‬ ‫מיפוי‬ ‫ד‬|‫סיכום‬ ‫מסמך‬,‫חוזה‬,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬(‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרת‬2‫הצדדים‬) ‫ה‬|‫ביצוע‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫פגישת‬(‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬) ‫הקריירה‬ ‫מסלול‬ ‫בתכנון‬ ‫השלבים‬
 7. ‫א‬|‫כעת‬ ‫נמצא‬ ‫אני‬ ‫לדעתי‬ ‫היכן‬?‫להגיע‬ ‫שואף‬ ‫אני‬ ‫ולאן‬? ‫ב‬|‫התפרשות‬ ‫או‬ ‫העמקה‬? ‫ג‬|‫יעדים‬ ‫והגדרת‬ ‫תחומים‬ ‫מיפוי‬ ‫ד‬|‫סיכום‬ ‫מסמך‬,‫חוזה‬,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬(‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרת‬2‫הצדדים‬) ‫ה‬|‫ביצוע‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫פגישת‬(‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬)
 8. ‫שלי‬ ‫הקריירה‬ ‫מסלול‬ ‫הוא‬ ‫מה‬? ‫אני‬ ‫פה‬? ‫אולי‬ ‫פה‬?
 9. ‫שלי‬ ‫הקריירה‬ ‫מסלול‬ ‫הוא‬ ‫מה‬? ‫אפשר‬ ‫האם‬‫להיות‬ ‫מקומות‬ ‫בכמה‬ ‫במקביל‬?‫כן‬!
 10. ‫שלי‬ ‫הקריירה‬ ‫מסלול‬ ‫נתיבי‬ ‫ניהולית‬ ‫התקדמות‬ ‫מקצועית‬ ‫התקדמות‬ ‫מקצועית‬ ‫התקדמות‬ ‫מקצועית‬ ‫התקדמות‬ ‫בינאישית‬ ‫התקדמות‬ ‫ג‬'‫וניור‬ ‫מאסטר‬ ‫מומחה‬ ‫ביניים‬ ‫מנהל‬ ‫מתחיל‬ ‫מנהל‬ ‫ביניים‬ ‫מנהל‬ ‫בכיר‬ ‫לבד‬ ‫חבר‬ ‫בצוות‬
 11. ‫א‬|‫כעת‬ ‫נמצא‬ ‫אני‬ ‫לדעתי‬ ‫היכן‬?‫להגיע‬ ‫שואף‬ ‫אני‬ ‫ולאן‬? ‫ב‬|‫התפרשות‬ ‫או‬ ‫העמקה‬? ‫ג‬|‫יעדים‬ ‫והגדרת‬ ‫תחומים‬ ‫מיפוי‬ ‫ד‬|‫סיכום‬ ‫מסמך‬,‫חוזה‬,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬(‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרת‬2‫הצדדים‬) ‫ה‬|‫ביצוע‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫פגישת‬(‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬)
 12. ‫העמקה‬(Specialist)‫התפרשות‬ ‫או‬(Generalist)?
 13. ‫א‬|‫כעת‬ ‫נמצא‬ ‫אני‬ ‫לדעתי‬ ‫היכן‬?‫להגיע‬ ‫שואף‬ ‫אני‬ ‫ולאן‬? ‫ב‬|‫התפרשות‬ ‫או‬ ‫העמקה‬? ‫ג‬|‫יעדים‬ ‫והגדרת‬ ‫תחומים‬ ‫מיפוי‬ ‫ד‬|‫סיכום‬ ‫מסמך‬,‫חוזה‬,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬(‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרת‬2‫הצדדים‬) ‫ה‬|‫ביצוע‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫פגישת‬(‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬)
 14. ‫מיומנויות‬UX ‫מיומנויות‬ ‫ניהול‬ ‫פלטפורמות‬/ ‫טכנולוגיות‬ ‫ג‬|‫מיפוי‬‫מימדים‬‫יעדים‬ ‫והגדרת‬ ‫וורטיקלים‬/‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫עיצוב‬ ‫מיומנויות‬ ‫עבודה‬ ‫ממשקי‬/‫חברות‬ ‫סוגי‬
 15. ‫אלקטרוניים‬ ‫דיוורים‬(Newsletter) ‫נחיתה‬ ‫עמודי‬(Landing Page) ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מובייל‬ ‫אפליקציות‬ ‫מותאמים‬ ‫אתרים‬(Responsive) ‫לביש‬ ‫מחשוב‬(Wearables) ‫ובקרה‬ ‫ניטור‬ ‫מערכות‬(‫דשבורדים‬) ‫מורכבות‬ ‫מערכות‬ ‫פלטפורמות‬/ ‫טכנולוגיות‬ ‫וורטיקלים‬/ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫עבודה‬ ‫ממשקי‬ /‫חברות‬ ‫סוגי‬ ‫עיצוב‬ ‫מיומנויות‬ ‫מיומנויות‬UX ‫ניהול‬ ‫מיומנויות‬
 16. ‫פלטפורמות‬/ ‫טכנולוגיות‬ ‫וורטיקלים‬/ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫עבודה‬ ‫ממשקי‬ /‫חברות‬ ‫סוגי‬ ‫עיצוב‬ ‫מיומנויות‬ ‫מיומנויות‬UX ‫ניהול‬ ‫מיומנויות‬ ‫בנקאות‬ ‫ובריאות‬ ‫רפואה‬ ‫משחקים‬ ‫ונופש‬ ‫תיירות‬ ‫סייבר‬ ‫אבטחת‬ ‫פיננסים‬(Fin Tech) ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫רחפנים‬(Drone Tech) ‫חכם‬ ‫בית‬/‫חכם‬ ‫משרד‬/‫חכמות‬ ‫ערים‬
 17. ‫פלטפורמות‬/ ‫טכנולוגיות‬ ‫וורטיקלים‬/ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫עבודה‬ ‫ממשקי‬ /‫חברות‬ ‫סוגי‬ ‫עיצוב‬ ‫מיומנויות‬ ‫מיומנויות‬UX ‫ניהול‬ ‫מיומנויות‬ ‫קטן‬ ‫ארגון‬(50) ‫בינוני‬ ‫ארגון‬(50-500) ‫גדול‬ ‫ארגון‬(500)+ ‫סטארטאפ‬(Early Stage) ‫סטארטאפ‬(10-20) ‫סטארטאפ‬(20)+ ‫פרויקטים‬ ‫חברת‬/‫ייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫פרסום‬ ‫סוכנות‬ ‫סטודיו‬
 18. ‫פלטפורמות‬/ ‫טכנולוגיות‬ ‫וורטיקלים‬/ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫עבודה‬ ‫ממשקי‬ /‫חברות‬ ‫סוגי‬ ‫עיצוב‬ ‫מיומנויות‬ ‫מיומנויות‬UX ‫ניהול‬ ‫מיומנויות‬ ‫ועזרים‬ ‫כלים‬ Design System Brand Book / Style Guide ‫אינטראקציות‬ ‫מיקרו‬ ‫מבוסס‬ ‫עיצוב‬‫ווירפריימס‬ ‫ממשק‬ ‫אנימציות‬(Micro Interactions) ‫מקל‬ ‫העברת‬(Design Hand Off) ‫פגישות‬ ‫סיכומי‬/‫פגישות‬ ‫ניהול‬ ‫טיפוס‬ ‫אב‬(Prototyping)
 19. ‫פלטפורמות‬/ ‫טכנולוגיות‬ ‫וורטיקלים‬/ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫עבודה‬ ‫ממשקי‬ /‫חברות‬ ‫סוגי‬ ‫עיצוב‬ ‫מיומנויות‬ ‫מיומנויות‬UX ‫ניהול‬ ‫מיומנויות‬ ‫משתמשים‬ ‫מחקר‬ ‫משתמשים‬ ‫בדיקות‬(‫תכנון‬,‫ביצוע‬‫וניתוח‬) ‫משתמשים‬ ‫ותסריטי‬ ‫תהליכים‬ ‫מידע‬ ‫ארכיטקטורת‬ ‫קיים‬ ‫אפיון‬ ‫המשך‬ ‫טיפוס‬ ‫אב‬(Prototyping) ‫קופי‬ ‫מיקרו‬/UX Writing ‫מקל‬ ‫העברת‬(UX Hand Off) ‫תיעדוף‬,‫דרך‬ ‫ואבני‬ ‫משימות‬ ‫תכנון‬
 20. ‫א‬|‫כעת‬ ‫נמצא‬ ‫אני‬ ‫לדעתי‬ ‫היכן‬?‫להגיע‬ ‫שואף‬ ‫אני‬ ‫ולאן‬? ‫ב‬|‫התפרשות‬ ‫או‬ ‫העמקה‬? ‫ג‬|‫יעדים‬ ‫והגדרת‬ ‫תחומים‬ ‫מיפוי‬ ‫ד‬|‫סיכום‬ ‫מסמך‬,‫חוזה‬,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬(‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרת‬2‫הצדדים‬) ‫ה‬|‫ביצוע‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫פגישת‬(‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬)
 21. ‫יכולת‬ ‫רמת‬/‫מיומנות‬(Competence) 1 2 3 4 5 ‫דבר‬ ‫מבין‬ ‫לא‬,‫מכיר‬ ‫לא‬ ‫המיומנות‬ ‫בביצוע‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫על‬ ‫לפקח‬ ‫יכול‬(‫בקיא‬) ‫בסיסית‬ ‫הבנה‬(‫טירון‬) ‫מקצועי‬ ‫פיקוח‬ ‫תחת‬ ‫להפגין‬ ‫יכול‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫המיומנות‬ ‫את‬ ‫להפגין‬ ‫יכול‬ ‫משתמשים‬ ‫בדיקות‬ Design System
 22. ‫ד‬|‫סיכום‬ ‫מסמך‬,‫חוזה‬,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬(‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרת‬2‫הצדדים‬) ‫בהכנה‬ ‫מסמך‬...
 23. ‫ד‬|‫סיכום‬ ‫מסמך‬,‫חוזה‬,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬(‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרת‬2‫הצדדים‬)
 24. ‫למסמך‬ ‫דוגמה‬ ‫המסמך‬ ‫להורדת‬ ‫קישור‬‫סיגל‬UI Designer‫ביניים‬
 25. ‫למסמך‬ ‫דוגמה‬ ‫המסמך‬ ‫להורדת‬ ‫קישור‬‫סיגל‬UI Designer‫ביניים‬
 26. ‫למסמך‬ ‫דוגמה‬ ‫המסמך‬ ‫להורדת‬ ‫קישור‬‫סיגל‬UI Designer‫ביניים‬
 27. ‫למסמך‬ ‫דוגמה‬ ‫המסמך‬ ‫להורדת‬ ‫קישור‬‫סיגל‬UI Designer‫ביניים‬
 28. ‫א‬|‫כעת‬ ‫נמצא‬ ‫אני‬ ‫לדעתי‬ ‫היכן‬?‫להגיע‬ ‫שואף‬ ‫אני‬ ‫ולאן‬? ‫ב‬|‫התפרשות‬ ‫או‬ ‫העמקה‬? ‫ג‬|‫יעדים‬ ‫והגדרת‬ ‫תחומים‬ ‫מיפוי‬ ‫ד‬|‫סיכום‬ ‫מסמך‬,‫חוזה‬,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬(‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרת‬2‫הצדדים‬) ‫ה‬|‫ביצוע‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫פגישת‬(‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬)
 29. ‫ה‬|‫ביצוע‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫פגישת‬(‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬) ‫א‬ ‫פרויקט‬'‫מיומנות‬Z‫מיומנות‬X‫פעילות‬ ‫תחום‬X ‫ב‬ ‫פרויקט‬'‫מיומנות‬X ‫ג‬ ‫פרויקט‬'‫טיפוס‬ ‫אב‬‫פעילות‬ ‫תחום‬Z‫מיומנות‬Y‫מיומנות‬Z ‫דצמבר‬‫ינואר‬
 30. ‫ה‬|‫ביצוע‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫פגישת‬(‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬) ‫א‬ ‫פרויקט‬'‫מיומנות‬Z‫מיומנות‬X‫פעילות‬ ‫תחום‬X ‫ב‬ ‫פרויקט‬'‫מיומנות‬X ‫ג‬ ‫פרויקט‬'‫טיפוס‬ ‫אב‬‫פעילות‬ ‫תחום‬Z‫מיומנות‬Y‫מיומנות‬Z ‫דצמבר‬‫ינואר‬ ‫התקדמות‬, ‫מושלמות‬ ‫לא‬ Progress, not perfection
 31. ‫א‬|‫כעת‬ ‫נמצא‬ ‫אני‬ ‫לדעתי‬ ‫היכן‬?‫להגיע‬ ‫שואף‬ ‫אני‬ ‫ולאן‬? ‫ב‬|‫התפרשות‬ ‫או‬ ‫העמקה‬? ‫ג‬|‫יעדים‬ ‫והגדרת‬ ‫תחומים‬ ‫מיפוי‬ ‫ד‬|‫סיכום‬ ‫מסמך‬,‫חוזה‬,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬(‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרת‬2‫הצדדים‬) ‫ה‬|‫ביצוע‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫פגישת‬(‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬) ‫לסיכום‬,‫השלבים‬ ‫שוב‬ ‫הנה‬‫הקריירה‬ ‫מסלול‬ ‫בתכנון‬
 32. And share your feedback OR TYPE URL: WWW.UXERCISE.ME ‫להורדה‬ ‫והכל‬... ‫לדוגמה‬ ‫מסמך‬(PDF) ‫לעריכה‬ ‫פתוח‬ ‫מסמך‬(DOCX) ‫אונליין‬ ‫מסמך‬‫בפורמט‬G. SpreadSheet
 33. https://uxilive.co.il/video/professional-development-udi-salant/ ‫ושוב‬,‫ש‬ ‫לומר‬ ‫לי‬ ‫חשוב‬‫ניתן‬‫של‬ ‫וידאו‬ ‫בהקלטת‬ ‫לצפות‬‫ההרצאה‬ ‫לצפות‬ ‫כדי‬ ‫הרשמה‬ ‫נדרשת‬ ‫בחינם‬ ‫קצרה‬ ‫האתר‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫מומלץ‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫מגוון‬ ‫שמכיל‬ ‫מקצועיות‬ ‫הרצאות‬ ‫ה‬ ‫בתחום‬-UX‫וה‬-UI
 34. UXI Live ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬:( UXERCISE.ME ‫המקצועית‬ ‫הקריירה‬ ‫במסע‬ ‫באחריות‬ ‫לנווט‬ ‫דצמבר‬2019 ‫סלנט‬ ‫אודי‬ udisalant@gmail.com MeetupImages from the Movie: Office Space 1999 WWW.UXERCISE.ME ‫ובכיף‬‫חברים‬ ‫נהיה‬ ‫בואו‬‫בסושיאל‬: https://www.linkedin.com/in/udisalant/ https://www.facebook.com/udisalant
Advertisement