Utfordringer fra kommunenivå - Ørland kommune - Midtlyng høringskonferanser

595 views

Published on

Fra høringskonferansen i Trondheim. Av Gunn Røstad fra Ørland kommune.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Utfordringer fra kommunenivå - Ørland kommune - Midtlyng høringskonferanser

 1. 1. Høringskonferanse NOU 2009: 18<br />RETT TIL LÆRING<br />”Utfordringer sett fra kommuneståsted”<br />Gunn Røstad<br />
 2. 2. KAP 13TIDLIG INNSATS OG FOREBYGGING<br /> Barnehage- og skoleeiers plikt til kontinuerlig og systematisk oppfølging av barns og elevers utvikling, læring og læringsmiljø, stiller tydeligere krav til kompetanse, systemretta arbeid og økt fokus på samhandling -og koordinering av tiltak. <br /> Forplikter kommunalt nivå på en annen måte enn i dag og utfordrer i forhold til økt statlig styring, kompetanse, eksisterende praksis og økt ressursbehov.<br />
 3. 3. Læringsboka” som felles verktøy for tidlig innsats og oppfølging kan bli et svært nyttig hjelpemiddel. Utfordringen derimot kan bli økt byråkratisering og fokus på administrative oppgaver for den enkelte lærer og for skolen som helhet.<br /> Det stilles tydeligere krav til kompetanse i forhold til å identifisere spesifikke risikofaktorer hos små barn og å iverksette intensive tiltak som gir resultat.<br /> Krav til systematisk vurdering og evaluering av læringsutbytte<br />
 4. 4. KAP 14 RETT TIL EKSTRA TILRETTELEGGING I OPPLÆRINGEN<br />Når retten til spesialundervisning i opplæringslovens § 5-1 erstattes med en rett til ekstra tilrettelegging, endres prosedyrer og rutiner som har vært praktisert over tid. <br /> Fokus flyttes fra PPT som arena for utarbeidelse av sakkyndig vurdering til barnehagen og skolen som tilrettelegger for gode og effektive tiltak. <br />
 5. 5. Skolen/barnehagen kan ikke ”lene seg på” PPT som den aktive part i arbeidet – man venter ikke på sakkyndig vurdering<br /> Det må tydeliggjøres hvem som har den koordinerende funksjonen og som skal være pådriver i samarbeidet <br /> Dette vil stille større krav til de ansattes faglige skjønn og derigjennom økt kompetanse i forhold til det spesialpedagogiske feltet <br />
 6. 6. KAP 15TILPASSEDE OG FLEKSIBLE OPPLÆRINGSLØP<br /> Det er viktig at elever som starter på et opplæringsløp i vgs med avvik fra læreplanene, ikke mister muligheten til å fullføre et ordinært løp dersom forutsetningene skulle endre seg.<br />Ungdom med behov for varig tilrettelagt arbeid:<br />Det er viktig at kommunen er i dialog med vgs slik at tilbudet for disse elevene blir sett i lys av framtidige aktuelle arbeidsoppgaver.<br />Læringsbokas fokus på den enkeltes mestringsområder må legges til grunn for et tilbud i vgs.<br />
 7. 7. KAP 16PP-TJENESTEN OG STATPED TETTERE PÅ<br /> Samarbeidet mellom barnehage/skole og PPT må tydeliggjøres i forpliktende avtaler. Det samme gjelder for roller og ansvarsforhold. PPT`s økte tilstedeværelse og nærhet til skole/barnehage må utvikles og konkretiseres<br /> Det må stilles store krav til samhandling, og hovedansvaret må plasseres for å unngå overlappinger. Andre fagfelt må inn i et utvidet samarbeid der det er nødvendig. <br />
 8. 8. KAP 17HELHET KREVER TVERRFAGLIGOG TVERRETATLIG SAMARBEID<br />Det ligger en utfordring i å tydeliggjøre oppgavene mellom de ulike tjenestene og å benytte samarbeidsverktøy og samarbeidsavtaler.<br /> Den koordinerende enhet må ha delegert myndighet på tvers av enheter og sektorer. Det må delegeres myndighet fra rådmannen.<br />
 9. 9. KAP 18KOMPETANSE PÅ ALLE NIVÅ<br />Det legges opp til et omfattende kompetanseprogram for ansatte i skole og barnehage. I tillegg styrkes lærerutdanningen fokus på det spesialpedagogiske feltet. <br /> Det fokuseres i for liten grad på den lokale kompetansen som kan utvikles i et tverrfaglig samarbeid nær barn i barnehagen og elevene i skolen. (Etisk refleksjon – pedagogisk refleksjon)<br />
 10. 10. TIL SLUTT<br /> Dokumentasjons - og rapporteringskravet må ikke<br /> økes. Læringsboka må ha oppmerksomhet rettet mot mestringsområdene til eleven/barnet<br /> Endringene stiller økte faglige krav til ledere og ansatte på alle nivå i kommunesektoren<br /> Endringene medfører at fokus i noen grad flyttes fra PPT som den faglige og ansvarlige sakkyndige instans, til større fokus på skolen og barnehagen som faglig ansvarlig også på det spesialpedagogiske området.<br />

×