Successfully reported this slideshow.
NOU 2009:18 Rett til læring Høringskonferanse
Punkter som kommenteres  <ul><li>Statped </li></ul><ul><li>Forslagene lagt frem i kap. 14 </li></ul><ul><li>Økonomi </li>...
Statped <ul><li>Vi ønsker et Statped som: </li></ul><ul><li>har riktig kompetanse </li></ul><ul><li>er tilgjengelig </li><...
Kap. 14 Utvalgets forslag <ul><li>Retten til spesialundervisning i opplæringsloven § 5-1 erstattes av en rett til ekstra ...
Kap. 14 Utvalgets forslag (forts) <ul><li>Når tiltak som er satt inn for å bedre læringsutbyttet ikke har hatt ønsket effe...
FFO vil uttrykke <ul><li>skepsis til å fjerne begrepet spesialundervisning </li></ul><ul><li>bekymring for utvisking av sk...
Kap. 14 – Uvalget foreslår videre <ul><li>Vedtak om ekstra tilrettelegging i opplæringen kan fattes uten sakkyndig vurderi...
FFO mener <ul><li>uformelle prosedyrer kan slå uheldig ut </li></ul><ul><li>rettssikkerheten må ivaretas </li></ul><ul><li...
Økonomi <ul><li>FFO vil påpeke </li></ul><ul><li>behovet for flere ressurser for å oppnå en bedre opplæring for alle </li>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FFO - Midtlyng høringskonferanser

311 views

Published on

Av Ove Helset.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FFO - Midtlyng høringskonferanser

 1. 1. NOU 2009:18 Rett til læring Høringskonferanse
 2. 2. Punkter som kommenteres <ul><li>Statped </li></ul><ul><li>Forslagene lagt frem i kap. 14 </li></ul><ul><li>Økonomi </li></ul>
 3. 3. Statped <ul><li>Vi ønsker et Statped som: </li></ul><ul><li>har riktig kompetanse </li></ul><ul><li>er tilgjengelig </li></ul><ul><li>har mulighet til å sette inn hjelp på riktig tidspunkt </li></ul>
 4. 4. Kap. 14 Utvalgets forslag <ul><li>Retten til spesialundervisning i opplæringsloven § 5-1 erstattes av en rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen . </li></ul><ul><li>Denne retten utløses når eleven ikke har et tilfredsstillende læringsutbytte. Tilretteleggingen omfatter det mangfold av tiltak som settes verk i form av personellressurser, materielle ressurser og organisatoriske tiltak </li></ul>
 5. 5. Kap. 14 Utvalgets forslag (forts) <ul><li>Når tiltak som er satt inn for å bedre læringsutbyttet ikke har hatt ønsket effekt, må barnehage/skole og PP-tjeneste samhandle om den videre tilretteleggingen. </li></ul><ul><li>Den som har ansvaret for gjennomføringen av ekstra tilrettelegging i opplæringen, må ha relevant kompetanse til å møte de utfordringene som ligger til grunn for tilretteleggingen, eksempelvis spesialpedagogisk kompetanse. </li></ul>
 6. 6. FFO vil uttrykke <ul><li>skepsis til å fjerne begrepet spesialundervisning </li></ul><ul><li>bekymring for utvisking av skillet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning </li></ul><ul><li>bekymring for store tolkningsvariasjoner av formuleringen ’ekstra tilrettelegging’. </li></ul>
 7. 7. Kap. 14 – Uvalget foreslår videre <ul><li>Vedtak om ekstra tilrettelegging i opplæringen kan fattes uten sakkyndig vurdering slik det forutsettes i dagens § 5-3 i opplæringsloven, men basert på barnehagens og skolens egen saksforberedelse, gjort i samarbeid med PP-tjenesten. </li></ul><ul><li>Det skal utarbeides sakkyndig vurdering dersom </li></ul><ul><ul><li>det er sannsynlig at det må gjøres avvik fra læreplanen </li></ul></ul><ul><ul><li>skolen ikke har den nødvendige kompetanse </li></ul></ul><ul><ul><li>foresatte og barnehagen/skolen krever det </li></ul></ul><ul><ul><li>tilretteleggingen vil kunne forutsette større organisatoriske endringer </li></ul></ul>
 8. 8. FFO mener <ul><li>uformelle prosedyrer kan slå uheldig ut </li></ul><ul><li>rettssikkerheten må ivaretas </li></ul><ul><li>effektivitet må ikke gå på bekostning av rettssikkerhet </li></ul><ul><li>det må innføres en bestemmelse i Opplæringsloven som angir saksbehandlingsfrister for når utredning av elever med særskilte behov senest skal foretas. </li></ul>
 9. 9. Økonomi <ul><li>FFO vil påpeke </li></ul><ul><li>behovet for flere ressurser for å oppnå en bedre opplæring for alle </li></ul><ul><li>behovet for grundig analyse og vurdering av rutinene for tildeling av midler – både til kommunen og innad i kommunene. </li></ul>

×