Hedmark hospiteringsordning 151210

776 views

Published on

Presentasjon fra Hedmark Fylkeskommune. Fra oppstartsseminar 15.10.2010.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hedmark hospiteringsordning 151210

 1. 1. Utprøving av hospiteringsordning Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann
 2. 2. Beskrivelse <ul><li>helse- og sosialfag </li></ul><ul><li>krav om innhold </li></ul><ul><li>to modeller </li></ul><ul><ul><li>Modell 1 er for lærere i VG1 - bedre veilederkompetanse i yrkesvalg og styrke samarbeidet i PTF </li></ul></ul><ul><ul><li>Modell 2 er for lærere VG2 og veiledere/instruktør i bedrift. </li></ul></ul>
 3. 3. Mål for denne utprøvingen <ul><li>At samarbeidet skole – bedrift forbedres </li></ul><ul><li>At det prøves ut to modeller for hospitering med forskjellig intensjoner </li></ul><ul><li>At vi får bedre erfaring hva som fremmer/hindrer rekruttering til hospitering </li></ul><ul><li>At vi får erfaring med å sette agenda for innhold i hospiteringen </li></ul><ul><li>At vi får erfaring med rollen til parterskapsavtaler i hospiteringsordningen </li></ul><ul><li>Forankring og etablering av nettverk </li></ul>
 4. 4. Tidligere erfaringer <ul><li>Tilgjengelig, men ikke brukt nok </li></ul><ul><li>Positiv innstilling i skole og bedrift, men finner ikke tid i hverdagen </li></ul><ul><li>Lite strukturert evaluering </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Modell 1 </li></ul><ul><li>Lærere VG1 5 dager i bedrift (alle skoler) </li></ul><ul><li>Kunnskap om fag/yrker utenfor lærers primærkompetanse og lærlingordningen </li></ul><ul><li>Økt samhandling skole – bedrift med fokus på PTF </li></ul><ul><li>Økt veilederkompetanse ift elevens yrkesvalg </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Modell 2 </li></ul><ul><li>Lærere VG2 helsearbeiderfaget og faglige ledere/instruktører </li></ul><ul><li>10 dager i lærebedrift/skole + oppstart og avslutningssamling </li></ul><ul><li>Lærere - kunnskap om yrkeshverdag og krav, instruktør rolle, lærlingordning, kompetansebehov i bedriften </li></ul><ul><li>Praksisretting av fag i skolen </li></ul><ul><li>Faglig leder/instruktør – innsikt i skolens arbeid og organisering, pedagogisk metode og tilnærming </li></ul><ul><li>Økt kvalitet og samarbeid rundt PTF </li></ul><ul><li>Bedre samarbeid skole/bedrift </li></ul>
 7. 7. Aktuelle parter/involvering/ansvarsfordeling <ul><li>Prosjektledelse – fagopplæringen </li></ul><ul><li>Modell 1 – alle skoler med HSfag </li></ul><ul><li>Modell 2 – Storhamar og Ringsaker vgs helsearbeiderfaget </li></ul><ul><li>Partnerskapskommuner – Stange og Ringsaker </li></ul><ul><li>Hamar kommune </li></ul><ul><li>Referansegruppe </li></ul><ul><li>Arbeidsgruppe </li></ul>
 8. 8. Framdrift <ul><li>Jan/feb 2011 – Opprettelse av referanse/arbeidsgrupper, utarbeidelse av innhold i hospitering, metoder for evaluering </li></ul><ul><li>Vår 2011 – Invitasjon til hospitering høst 2011 og vår 2012 </li></ul><ul><li>Sommer 2011 - Rapportering </li></ul><ul><li>Høst 2011 - Gjennomføring av hospitering </li></ul><ul><li>Nov 2011 – Rapportering </li></ul><ul><li>Vår 2012 – Gjennomføring av hospitering </li></ul><ul><li>Høst 2012 – Evaluering og sluttrapport, seminar </li></ul>
 9. 9. Tanker… <ul><li>Prosjekt til fordypning </li></ul><ul><li>Samarbeid skole – bedrift </li></ul><ul><li>Helsefag – en utfordring? </li></ul><ul><li>Fagforum </li></ul><ul><li>Innhold – vurdering for læring? </li></ul>

×