Bedre læringsmiljø Trondheim - Svanhild Finvik - Leksehjelp

1,008 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,008
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bedre læringsmiljø Trondheim - Svanhild Finvik - Leksehjelp

 1. 1. LEKSEHJELP - læringsstøttende aktiviteter - Steinkjer kommune Lø skole Læringsmiljøkonferansen 03.02.11
 2. 2. BAKGRUNN <ul><li>Et tilbud om leksehjelp skal bidra til at skolens rolle som verktøy for sosial </li></ul><ul><li>utjevning blir styrket, jf. St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen . </li></ul><ul><li>Stortinget vedtok 30. juni 2010 endringer i forskrift til opplæringsloven og </li></ul><ul><li>privatskoleloven om leksehjelp. Endring fra 1. august 2010. </li></ul>
 3. 3. Vedtak Kommunestyre - 16.06.2010: <ul><li>Følgende rammer legges til grunn for leksehjelpstilbudet i Steinkjer: </li></ul><ul><li>1) Skoleskyssen planlegges med heimkjøring etter leksehjelpstilbudet. </li></ul><ul><li>2) Elever som ikke tar imot leksehjelpstilbudet får i utgangspunktet tilsyn ved skolen. </li></ul><ul><li>3) Leksehjelpen utvides med 15 minutter for alle elevene slik at alle elever på 1.-4. trinn </li></ul><ul><li>ved alle skoler får tilbud om 3 timer á 45 minutter med leksehjelp pr. uke. </li></ul><ul><li>4) Åpningstiden i SFO reduseres tilvarende utvidelsen med tiden til leksehjelp. </li></ul><ul><li>5) Innsparing som følge av bortfall av midtskyss benyttes til å dekke utvidelsen med 15 </li></ul><ul><li>minutter leksehjelp og inntektstap i SFO. </li></ul><ul><li>6) For øvrig får den enkelte skole ansvar for å organisere tilbudet ved sin skole, gjerne i </li></ul><ul><li>samarbeid med frivillige, lag og foreninger slik det i dag fremgår enkelte steder. </li></ul><ul><li>7) Skolene må vurdere omdisponering eller reduksjon i bemanningen i SFO dersom </li></ul><ul><li>behovet i SFO blir betydelig mindre. </li></ul>
 4. 4. Vedtak Kommunestyre (2) - 16.06.2010: <ul><li>8) Ressursene fordeles til skolene ut fra elevtall på 1.-4. trinn. </li></ul><ul><li>9) Ressursene tildeles i utgangspunkt til assistenter/fagarbeidere, samt et tillegg på 25 </li></ul><ul><li>pst. til lærer. </li></ul><ul><li>10) Ressursene skal fortrinnsvis benyttes til utvidelse av stillinger til fast ansatte. </li></ul><ul><li>11) Skolene avgjør endelig fordeling og disponering av ressursen mellom ulike </li></ul><ul><li>grupperinger ut fra skolens valgte organisering og totale personalsituasjon. </li></ul><ul><li>12) Den enkelte skole har ansvar for nødvendig kompetanseheving med bakgrunn i valgt </li></ul><ul><li>organisering. Felles organisering iverksettes dersom skolene melder om behov for dette. </li></ul><ul><li>13) Ordningen med leksehjelp organiseres innefor de økonomiske rammene og </li></ul><ul><li>føringene som foreligger fra sentralt hold, med nødvendige justeringer knyttet til </li></ul><ul><li>skoleskyss og tilbud i SFO. </li></ul>
 5. 5. INNFØRING AV LEKSEHJELP I STEINIKJER <ul><li>Informasjon og drøftinger på rektormøte mars 2010. Problemstillinger utsendt på forhånd. </li></ul><ul><li>Politisk behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur  Formannskapet  sluttbehandlet i Kommunestyret 16.06.10 </li></ul><ul><li>Informasjonsskriv til heimene fra avdelingsleder for skole og barnehage, mars </li></ul><ul><li>Informasjon fra og påmelding ved den enkelte skole </li></ul>
 6. 6. INNFØRING AV LEKSEHJELP I STEINIKJER - 2 <ul><li>Felles kursdag for leksehjelpere, kontaktlærere og skoleledere 16.08.10 </li></ul><ul><ul><li>Forskrift, sentrale og lokale føringer </li></ul></ul><ul><ul><li>Suksesskriterier, jf. ”Prosjekt leksehjelp” (Udir) </li></ul></ul><ul><ul><li>Faglig fokus: Relasjonskompetanse </li></ul></ul><ul><li>Lokal utforming av organisering og innhold ved den enkelte skole </li></ul><ul><li>Kursdag for leksehjelpere 26.11.10 </li></ul><ul><ul><li>Erfaringsutveksling og evaluering </li></ul></ul><ul><ul><li>” Best practice” </li></ul></ul><ul><ul><li>Faglig fokus: Litteratur som språkstimulering </li></ul></ul><ul><li>Etterutdanning i klasseledelse, 2011-2012 </li></ul>
 7. 7. Lø skole <ul><li>1.-7. skole </li></ul><ul><li>147 elever </li></ul><ul><li>16 elever i 1. klasse </li></ul><ul><li>21 elever i 2. klasse </li></ul><ul><li>22 elever i 3. klasse </li></ul><ul><li>24 elever i 4. klasse </li></ul><ul><li>Bussfri skole </li></ul>
 8. 8. Forarbeid/planlegging <ul><li>Høst 2009 – uklar info </li></ul><ul><li>Medarbeidersamtale januar 2010 </li></ul><ul><li>Kort info på klasseforeldremøter vår 2010: </li></ul><ul><ul><li>Gratis </li></ul></ul><ul><ul><li>Læringsstøttende aktiviteter </li></ul></ul><ul><ul><li>Assistenter/fagarbeidere </li></ul></ul><ul><ul><li>Foreldre fortsatt hovedansvaret </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppfølging av leselekser skal ivaretas heime </li></ul></ul><ul><ul><li>Lettere organisering dersom alle blir med </li></ul></ul><ul><ul><li>Mindre behov for timer på SFO </li></ul></ul><ul><li>Felles brev fra avdelingsleder </li></ul><ul><li>Skriv fra rektor med påmelding – frist 16.04.10. </li></ul>
 9. 9. Ressurser <ul><li>Tildelte ressurser </li></ul><ul><li>34 % assistent = 14,3 timer </li></ul><ul><li>8,8 % lærerressurs = 2, 3 timer </li></ul><ul><li>Redusert åpningstid SFO > føres inn i skolen </li></ul><ul><li>Bruker </li></ul><ul><li>1 assistent – 7,5 timer pr uke. </li></ul><ul><li>1 førskolelærer/SFO leder – 7,5 timer </li></ul><ul><li>SFO – leder har 1,5 timer til veiledning med kontaktlærerne </li></ul><ul><li>Kontaktlærerne på 2. -4. klasse har 0,5 time hver til veiledning/planlegging </li></ul><ul><li>3 rammetimer til kontaktlærer i 1. klasse </li></ul>
 10. 10. Organisering <ul><li>Mandag, onsdag og torsdag </li></ul><ul><li>1. klasse – mandag 6. time, onsdag 3. time og torsdag 4. time </li></ul><ul><li>2. klasse – 5. time </li></ul><ul><li>3. klasse – 6. time </li></ul><ul><li>4. klasse – 4. time </li></ul><ul><li>Kontaktlærerne har ikke undervisning </li></ul><ul><li>Pause: kl.13-13.15 </li></ul><ul><ul><li>Noen spiser frukt i Hallen og noen er ute </li></ul></ul><ul><ul><li>Leksehjelperne har tilsynet </li></ul></ul><ul><li>En assistent og en førskolelærer/SFO – leder </li></ul><ul><li>Leksehjelptimene foregår klassevis på klasserommet </li></ul>
 11. 11. Positive erfaringer <ul><li>Felles kommunal samling før skoleåret startet høst 2010 leksehjelpere, lærere 1.-4. og rektorer </li></ul><ul><li>Et ønske hos alle på skolen om at dette skulle vi få til </li></ul><ul><li>Alle elevene er med </li></ul><ul><li>Foregår klassevis og på klasserommet </li></ul><ul><li>Større mulighet til ”gjøringer”, overlæring, repetisjoner </li></ul><ul><li>Større flid på arbeidet </li></ul><ul><li>Kan hente kontaktlærer dersom elev ikke har forstått gjennomgangen </li></ul>
 12. 12. Positive erfaringer - 2 <ul><li>Oppfølging av de som ikke får støtte heime </li></ul><ul><li>To voksne i klasserommet – sosial utjamning </li></ul><ul><li>Mindre leksebelastning i heimene </li></ul><ul><li>Øveplan – oversikt hva som skal gjøres i leksetida </li></ul><ul><li>Tid til samarbeid/veiledning </li></ul><ul><li>Det står på øveplanen hva som skal gjøres </li></ul><ul><li>Ingen elever har sluttet </li></ul>
 13. 13. Veien videre <ul><li>Få med alle elevene </li></ul><ul><li>En assistent sammen med kontaktlærer i 1. klasse </li></ul><ul><li>To leksehjelpere i hver gruppe </li></ul><ul><li>Hva med 5.-7. trinn? </li></ul>

×