Bedre læringsmiljø Nasjonal satsning på Bedre læringsmiljø Elin Bakke-Lorentzen

1,136 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Opplæringslovens § 9A sier at et godt læringsmiljø skal fremme helse, trivsel og læring. Helse er altså en viktig faktor i et godt læringsmiljø. I følge Helsedirektoratet er ett av kriteriene for et læringsmiljø som fremmer helse at barn og unge er fysisk aktive minst en time hver dag. Derfor har Utdanningsdirektoratets arbeid med et godt læringsmiljø også et nært samarbeid med helsedirektoratet på dette området, blant annet gjennom prosjektene ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen”, Forsøk med utvidet skoledag og prosjektet for å utvikle modeller for en helhetlig skoledag som blant annet tilrettelegger for daglig fysisk aktivitet. I tilknytning til at Kunnskapsdepartementet ga skolene fom høsten 2009 to ekstra timer fordelt over 5. til 7. trinn for å bruke til fysisk aktivitet har også Utdanningsdirektoratet utarbeidet en forskift. For å bidra med veiledning og hjelp både til gjennomføring av daglig fysisk aktivitet, og for å tilrettelegge skolen for dette har også Utdanningsidrektoratet utviklet en ide- og ressursbank for fysisk aktivitet. Denne er også en del av bedre læringsmiljø. I morgen vil de som ønsker det kunne få mer innføring i hvordan man kan bruke ide og ressursbanken i workshopen om fysisk aktivitet.
 • Bedre læringsmiljø Nasjonal satsning på Bedre læringsmiljø Elin Bakke-Lorentzen

  1. 1. Nasjonal satsning på bedre læringsmiljø 25.mai 2010
  2. 2. Bedre læringsmiljø <ul><li>5 årig nasjonal satsning på læringsmiljø </li></ul><ul><li>(2009-2014) </li></ul><ul><li>Alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring </li></ul>
  3. 4. Forankring <ul><li>Opplæringsloven kapittel 9a: </li></ul><ul><li>Alle elever har en individuell rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring </li></ul><ul><li>Opplæringsloven §13-10: </li></ul><ul><li>Skoleeier skal ha et forsvarlig system for å følge opp at elevene får oppfylt sine rettigheter </li></ul><ul><li>Læreplanverket </li></ul>
  4. 5. Nasjonal satsning på læringsmiljø fordi… <ul><li>Bedre helse og trivsel </li></ul><ul><li>Økt læringsutbytte </li></ul><ul><li>Bedre gjennomføring </li></ul><ul><li>Mindre prestasjonsforskjeller knyttet til kjønn, språklige minoriteter og sosial bakgrunn </li></ul><ul><li>Et godt læringsmiljø bidrar til </li></ul>
  5. 6. Nasjonal satsning på læringsmiljø fordi… <ul><li>Et godt læringsmiljø forebygger </li></ul><ul><li>Bråk og uro </li></ul><ul><li>Mobbing </li></ul>
  6. 7. Nasjonal satsning på læringsmiljø fordi… <ul><li>Tilrettelegge for at skoler baserer seg på forskningsbasert kunnskap i arbeidet med læringsmiljøet </li></ul><ul><li>Mangelfull forståelse av regelverket og </li></ul><ul><li>for dårlige systemer for oppfølging </li></ul>
  7. 8. Felles nasjonalt tilsyn 2010 og 2011 <ul><li>Tema: Elevenes psykososiale miljø </li></ul><ul><li>Kap. 9a Elevane sitt skolemiljø </li></ul><ul><li>Kap. 11 Organ for brukarmedverknad i skolen </li></ul><ul><li>Vil bli gjennomført av fylkesmannsembetene i 2010 og 2011 </li></ul>
  8. 9. Bedre læringsmiljø er nettbasert <ul><li>www.udir.no/laringsmiljo </li></ul>
  9. 10. Fysisk aktivitet <ul><li>Helsedirektoratets retningslinjer: Alle barn bør være fysisk aktive minst en time hver dag </li></ul><ul><li>Obligatorisk fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn </li></ul><ul><li>Idé- og ressursbank for fysisk aktivitet: </li></ul><ul><li>forslag til aktiviteter og veiledning for skoler </li></ul>
  10. 11. Leksehjelp <ul><li>Mål: </li></ul><ul><li>Økt læringsutbytte </li></ul><ul><li>Sosial utjevning </li></ul><ul><li>Tidlig innsats </li></ul><ul><li>Forslag: alle elever på 1. til 4. årstrinn skal få tilbud om gratis leksehjelp </li></ul><ul><li>Stortinget avgir innstilling 27.05.2010 </li></ul>
  11. 12. Prosjekt helhetlig skoledag (2009-2012) <ul><li>Utvikle og prøve ut ulike modeller for en skoledag med god sammenheng mellom skole og SFO </li></ul><ul><li>9 skoler og 6 kommuner deltar over 3 skoleår </li></ul><ul><li>Helhetlig skoledag: </li></ul><ul><li>Leksehjelp </li></ul><ul><li>Daglig fysisk aktivitet </li></ul><ul><li>Sunne måltider </li></ul><ul><li>Kultur </li></ul>

  ×