Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fysisk aktivitet i skolen
• §9a: Et godt læringsmiljø som fremmer
helse, trivsel og læring
• Helsedirektoratets retningsli...
””Fysisk inaktivitet er i ferdFysisk inaktivitet er i ferd
med å bli framtidens storemed å bli framtidens store
helseprobl...
Fysisk aktivitet i skolen – vinn/vinn
Felles forståelse hos helse- og
utdanningsmyndigheter:
Sosiale ulikheter i helse hen...
Forskningsbaserte erfaringer fra
prosjektene:
• Fysisk aktivitet og måltider i skolen
2003 – 2006
- Utdanningsdirektoratet...
Resultater fra utprøvingen av
forsøk med utvidet skoledag
• En forståelse av barnet som kommer til skolen
med både hode og...
Daglig fysisk aktivitet
• ”Kroppsfjerne og ”Kroppsnære”
Skoler
• Alle skoler tilrettela for daglig
fysisk aktivitet
• Utes...
Satsning på fysisk aktivitet
2009/2010
• Modellutvikling av en helhetlig
skoledag med bedre sammenheng
mellom SFO og skole...
Satsning på fysisk aktivitet
2009/2010
• Obligatorisk fysisk aktivitet
• 2 timer ekstra fordelt over 5.-7. trinn
-inkluder...
Satsning på fysisk aktivitet
2009/2010
• Rådgivende arbeidsgruppe /Breivik-
utvalget
- Viktigheten av å være fysisk aktiv
...
Ide- og ressursbank for fysisk
aktivitet
• http://Skolenettet.no/fysiskaktivitet
• Daglig fysisk aktivitet
• Mye bakgrunns...
Kompetanse
Nettverk for fysisk aktivitet
• Utdanningsdirektoratets nettverk av
25 høgskoler og universitet
• Norges idrett...
|
Hvorfor skal barn være fysisk aktive?
• Viktig for normal vekst og for
utvikling av funksjonelle
kvaliteter
• Fysisk akt...
Hvordan komme i gang med daglig
fysisk aktivitet i skolen?
• Forankring
• Kartlegging
• Planlegging
• Kompetanseheving
• G...
Sånn kan det gå
• Hilsen fra rektor
Lasse Edelsten
på Svinndal skole
FysiskFilm.wmv
Bedre læringsmiljø Langesund - Grete Haug - Fysisk aktivitet i skolen
Bedre læringsmiljø Langesund - Grete Haug - Fysisk aktivitet i skolen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bedre læringsmiljø Langesund - Grete Haug - Fysisk aktivitet i skolen

647 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedre læringsmiljø Langesund - Grete Haug - Fysisk aktivitet i skolen

 1. 1. Fysisk aktivitet i skolen • §9a: Et godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring • Helsedirektoratets retningslinjer for fysisk aktivitet • Sosial utjevning i helse og utdanning • Inaktivitet og endret livsstil • WHO: fedmeepedemi blant barn og unge
 2. 2. ””Fysisk inaktivitet er i ferdFysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens storemed å bli framtidens store helseproblem”helseproblem” (World Health Report 2002)(World Health Report 2002) Fysisk inaktivitet er en minstFysisk inaktivitet er en minst like viktig risikofaktor somlike viktig risikofaktor som røyking, overvekt, høytrøyking, overvekt, høyt kolesterol og høyt blodtrykkkolesterol og høyt blodtrykk (A Report of Surgeon General, 1996(A Report of Surgeon General, 1996)) FYSISK INAKTIVITET
 3. 3. Fysisk aktivitet i skolen – vinn/vinn Felles forståelse hos helse- og utdanningsmyndigheter: Sosiale ulikheter i helse henger sammen med sosiale ulikheter i utdanning • Skolen er en arena som når alle sosiale lag • Sammenheng mellom læringsmiljø og læringsresultater Felles mål: • Alle må være fysisk aktive minst en time i løpet av skoledagen • ha et ernæringsmessig godt skolemåltid med frukt og grønnsaker
 4. 4. Forskningsbaserte erfaringer fra prosjektene: • Fysisk aktivitet og måltider i skolen 2003 – 2006 - Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet - Evaluert av HEMIL-senteret • Forsøk med utvidet skoledag 2007/2008 - Utdanningsdirektoratet - Evaluert av Sintef
 5. 5. Resultater fra utprøvingen av forsøk med utvidet skoledag • En forståelse av barnet som kommer til skolen med både hode og kropp og hvor hode og kropp ikke er motsetninger men begge en del av det å lære. • Måltidet bidrar til å styrke skolens læringsmiljø og fremme sosial kompetanse og allmenndanning • Fysisk aktivitet en del av det å lære • En helhetlig skoledag hvor de ulike elementene bygger opp om hverandre i stedet for å konkurrere om tid
 6. 6. Daglig fysisk aktivitet • ”Kroppsfjerne og ”Kroppsnære” Skoler • Alle skoler tilrettela for daglig fysisk aktivitet • Uteskole – ramme for grunnleggende ferdigheter • Fysisk aktivitet som metode for kompetansemål i fag • Hdirs anbefaling om 1 time hver dag • Forskning viser at å benytte fysisk aktivitet i undervisningen ikke går utover elevenes skoleprestasjoner. ( Trudeau & Shepard 2005 ) ( Hemilsenteret 2008)
 7. 7. Satsning på fysisk aktivitet 2009/2010 • Modellutvikling av en helhetlig skoledag med bedre sammenheng mellom SFO og skole og med fysisk aktivitet, skolemat, leksehjelp, kultur og styrking av fag. 2009-2012
 8. 8. Satsning på fysisk aktivitet 2009/2010 • Obligatorisk fysisk aktivitet • 2 timer ekstra fordelt over 5.-7. trinn -inkludert i ordinær, men utvidet skoledag -daglig fysisk aktivitet- ikke kroppsøving -medvirkning og deltakelse
 9. 9. Satsning på fysisk aktivitet 2009/2010 • Rådgivende arbeidsgruppe /Breivik- utvalget - Viktigheten av å være fysisk aktiv - Nødvendig å ”øremerke” tid og ressurser - Kompetanse • Ide- og ressursbank på Skolenettet
 10. 10. Ide- og ressursbank for fysisk aktivitet • http://Skolenettet.no/fysiskaktivitet • Daglig fysisk aktivitet • Mye bakgrunnsmateriale • Aktivitetsbank ( pr.idag 156 aktiviteter) • Kroppsøvingsfaget
 11. 11. Kompetanse Nettverk for fysisk aktivitet • Utdanningsdirektoratets nettverk av 25 høgskoler og universitet • Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Telemark • Kompetansetilbud og veiledning over tid Http://nih.no • LFF /NIH /Udir : Regionale samlinger/kurs vår/ høst 2010 • HiH/Elverum: Kompetansegivende kurs 2010
 12. 12. | Hvorfor skal barn være fysisk aktive? • Viktig for normal vekst og for utvikling av funksjonelle kvaliteter • Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene har stor betydning for helsen også senere i livet • Aktive barn har mindre psykiske problemer. • Fysisk aktivitet har betydning for et godt læringsmiljø og bedre læring
 13. 13. Hvordan komme i gang med daglig fysisk aktivitet i skolen? • Forankring • Kartlegging • Planlegging • Kompetanseheving • Gjennomføring • Evaluering • Vedlikehold
 14. 14. Sånn kan det gå • Hilsen fra rektor Lasse Edelsten på Svinndal skole FysiskFilm.wmv

×