Bedre læringsmiljø Langesund Elin Bakke-Lorentzen - Nasjonal satsing på bedre læringsmiljø

1,182 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,182
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bedre læringsmiljø Langesund Elin Bakke-Lorentzen - Nasjonal satsing på bedre læringsmiljø

 1. 1. Nasjonal satsning på bedre læringsmiljø 17.november 2010
 2. 2. Bedre læringsmiljø • 5 årig nasjonal satsning på læringsmiljø (2009-2014) Alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring
 3. 3. Elementer i satsningen Bedre læringsmiljøElementer i satsningen Bedre læringsmiljø Materiell for helhetlig arbeid Lokale utviklings- prosjekter Veiledning regelverk Arbeid mot mobbing Skole-hjem samarbeid Program Skole- miljøutvalg Fysisk miljø Systematisk og kunnskapsbasert arbeid med læringsmiljøet I samspill med: Ny lærerutdanning, kompetanseutvikling, rektorutdanning, vurdering for læring, veilederkorps, tilsyn og annen støtte til skoleeiere I samspill med: Ny lærerutdanning, kompetanseutvikling, rektorutdanning, vurdering for læring, veilederkorps, tilsyn og annen støtte til skoleeiere
 4. 4. Læringsmiljø-sentrale faktorer 1. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp 2. Positive relasjoner mellom elev og lærer 3. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 4. Godt samarbeid mellom skole og hjem 5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen
 5. 5. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp Læreren • formulerer tydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø • har høye forventninger til alle elevene, tilpasset deres forutsetninger • gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger til elevene, både faglig og sosialt • har en tydelig struktur i undervisningsforløpet • skaper et inkluderende miljø og et læringsfellesskap blant elevene • utarbeider regler i samarbeid med elevene, og håndhever disse konsekvent • bevisstgjør og ansvarliggjør elevene i eget læringsarbeid • involverer elevene, og gir dem mulighet for medvirkning
 6. 6. Positive relasjoner mellom elev og lærer • Læreren har evne til å inngå i en positiv og støttende relasjon med hver enkelt elev • Eleven opplever trygghet og tillit, og å bli sett av læreren • Læreren har tro på at elevene kan lære og nå målene for opplæringen • Læreren skaper engasjement og motivasjon for læring, og bidrar til god selvfølelse hos alle elevene • Lærer og elev har samme forståelse av hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø, blant annet hvilken sosial kompetanse som blir etterspurt og verdsatt
 7. 7. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene Elevene • har en kultur for læring og et læringsfellesskap. Blant elevene er det positivt å være aktiv og interessert, det eksisterer ikke negativt gruppepress mot å gjøre sitt beste på skolen • aksepterer ulikheter og at det både er greit å være flink og å ha utfordringer – faglig og sosialt • samarbeider og har felles opplevelser • opplever trygghet og tillit, og føler seg inkludert • forstår hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø, blant annet hvilken sosial kompetanse som blir etterspurt og verdsatt • opplever nulltoleranse for krenkende ord og handlinger
 8. 8. Godt samarbeid mellom skole og hjem • Foreldre og lærere formidler de samme positive forventningene til eleven, tilpasset elevens forutsetninger • Hjem og skole ”snakker samme språk”. Foreldre må få en innføring i skolens språk • Lærerens, foreldrenes og elevens forventninger til hverandre er tydelig uttalt og forstått av alle parter • Foreldrene har reell medvirkning
 9. 9. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen • Ledelsen kommuniserer tydelige mål og forventninger til alle ansatte • Ledelsen foretar løpende vurderinger og gir tydelige tilbakemeldinger til de ansatte • Det er et positivt samarbeidsklima og gode relasjoner mellom de ansatte, og mellom ansatte og ledelsen • Skolen har et entydig ordensreglement med kjente konsekvenser som følges opp i praksis
 10. 10. Lokale utviklingsprosjekter 40 skoleeiere med til sammen 86 skoler: • Hadelandsregionen (Gran, Lunner og Jevnaker) • 7 fylkeskommuner • 5 kommuner med alle skoler • 25 enkeltskoler
 11. 11. Evaluering av ”Bedre læringsmiljø” Deltakere i lokale prosjekter: • legitimitet og virkemidler til arbeidet med elevenes læringsmiljø • faglig støtte og inspirasjon (bl.a. nettverk) • økonomisk støtte til å realisere planer • bygger på lokale behov og forutsetninger
 12. 12. Forankring • Opplæringsloven kapittel 9a: Alle elever har en individuell rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring • Opplæringsloven §13-10: Skoleeier skal ha et forsvarlig system for å følge opp at elevene får oppfylt sine rettigheter • Læreplanverket
 13. 13. Nasjonal satsning på læringsmiljø fordi… • Bedre helse og trivsel • Økt læringsutbytte • Bedre gjennomføring • Mindre prestasjonsforskjeller knyttet til kjønn, språklige minoriteter og sosial bakgrunn Et godt læringsmiljø bidrar til
 14. 14. Nasjonal satsning på læringsmiljø fordi… Et godt læringsmiljø forebygger • Bråk og uro • Mobbing
 15. 15. Bedre læringsmiljø Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring

×