Fysisk aktivitet i skolehverdagen Ellen Haug, PhD, HEMIL-senteret , Universitet i Bergen
MENNESKET- SKAPT FOR BEVEGELSE !
Anbefalinger for barn/unge <ul><li>Det anbefales minst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag. Både moderat og hard fysi...
Utfordringen
Vektutvikling barn (9-15 år)   1.9 kg   3.0 kg   2.9 kg 33.5 62.4 29.5 58.0 Gutter 9 år 15 år 32.9 56.0 29.2 53.8 Je...
<ul><li>Objektivt målinger av norske barn: </li></ul><ul><li>9-åringer : 14% overvekt, 4% fedme </li></ul><ul><li>15-...
 
Helsekonsekvenser av overvekt og fedme blant barn og unge <ul><li>Korttid: </li></ul><ul><li>Ø kt sannsynligheten for å ha...
Vaner legges tidlig i livet <ul><li>Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene har signifikant sammenheng med fysisk aktivi...
Gjennomsnittlig timer fysisk aktivitet utenom  skoletid hver uke Helsevaner blant skole-elever (HEVAS) En WHO –undersøke...
Transportaktivitet - sykler eller går til skolen (%) HEVAS-STUDIEN 2005/2006  …… MEN CA.70% AV 6-12 ÅRINGER BLIR KJØRT TI...
Utvikling av levevaner hos ungdom (Helsedirektoratat: Utviklingstrekkrapporten 2007)
Gjennomsnittlig timer stillesittende atferd relatert til bruk av PC per uke Gutter Jenter HEVAS-studien
 
Moderat til høy intensiv fysisk aktivitet  9-åringer: gutter 95%, jenter 75%   15-year olds : gutter 54%, jenter ...
Skolen som arena for fysisk aktivitet  <ul><li>Barn tilbringer store deler av dagen på skolen </li></ul><ul><li>Treffer ...
Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge (Helsedirektoratet 2008) <ul><li>Oppsummering: </li></ul><ul><li>Skole...
Effekt av fysisk aktivitet på skoleprestasjoner <ul><li>Vi ser en positiv sammenheng mellom økt nivå av FA og skoleprestas...
TILRETTELEGGING FOR FYSISK AKTIVITET I SKOLEN MED FOKUS PÅ FRIMINUTTSAKTIVITET
Fysisk aktivitet og måltider i skolen <ul><li>Nasjonalt prosjekt gjennomført i perioden 2004 -2007 </li></ul><ul><li>Samar...
Daglig fysisk aktiv i friminuttene Baselinedata ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen” (2004)
Tilgjengelige fasiliteter for fysisk aktivitet: % ( Fysisk aktivitet og måltider: baselinedata, 2004) -Fotballbane, område...
Elever på ungdomsskoler rikt tilrettelagt for fysisk aktivitet hadde 3 ganger høyere sannsynlighet for å være daglig fysis...
Tilgjengelige fasiliteter, ungdomsskoler HEVAS-STUDIEN 2005/2006  31.3 Hinderløyper/ aktivitetsløyper 33.3 Lekeapparater ...
p < 0.05, ** p < 0.001, Chi-square test Interesse for fysisk aktivitet, 8. klassinger HEVAS-STUDIEN 2005/2006  17 27 ...
Samspillet mellom fasiliteter og interesse  for deltagelse i fysisk aktivitet .2 .3 .4 .5 .6 Andelen daglig fysisk akti...
Andelen aktive elever i friminuttene som en funksjon av organisatoriske tilrettelegging i skolen  * Signifikant forskjell...
Oppsummering av prosjektet ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen” <ul><li>En aktiv og tilretteleggende skoleledelse er de...
” Midttime/friminutt-modellen”   Organisert fysisk aktivitet gjennom midttime eller utvidet friminutt <ul><li>Hva oppnås...
”Fagmodellen” Fysisk aktivitet som middel for å nå kompetansemål i fag eller som basisferdighet i utarbeidelse av lokal læ...
Erfarte konsekvenser av prosjektet Over 90% av skoleledelsen mener prosjektet i svært liten eller liten grad har gått utov...
Oppfordringen! <ul><li>Det er viktig å øke interessen for fysisk aktivitet blant alle elevene </li></ul><ul><li>Her bør e...
Lykke til med satsningen!  <ul><ul><li>Aktuell litteratur: </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiltak for økt fysisk aktivitet bla...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bedre læringsmiljø Fysisk aktivitet Ellen Haug

1,671 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Først vil jeg se på utgangspunktet! Fysiologisk sett er menneskekroppen skapt og tilpasset for et liv i bevegelse. Jeg synes denne lille krabaten er et godt bilde på det som er naturlig for oss mennesker- å bruke kroppen vår for å forflytte oss og utforske omgivelsene rundt oss. Ettersom barns læring i stor grad foregår gjennom fysisk utforskning, har små barn en iboende evne og driv til å være fysisk aktive. Og ser vi på småbarn er de nærmest konstant i bevegelse så sant de får mulighet til det.
 • Etter hvert fått overbevisende dokumentasjon på at daglig fysisk aktivitet fører til en rekke helsegevinstene som Grete Haug nettopp viste dere.
 • Og en av de store og synlige utfordringene vi står overfor er en betydelig vektøkning i befolkningen. Vektøkningen skjer så raskt og er så omfattende at WHO kaller den en global epidemi med store konsekvenser for folkehelsen. I følge WHO er det nå flere overvektige enn undervektige i verden.
 • En av de store og synlige utfordringene vi står overfor er en betydelig vektøkning i befolkningen. Vektøkningen skjer så raskt og er så omfattende at WHO kaller den en global epidemi med store konsekvenser for folkehelsen.
 • O verbevisende dokumentasjon på at regelmessig fysisk aktivitet minsker risikoen for fedme, og at inaktivitet øker risikoen (WHO, 2003) Miljøet barn ferdes i er av stor betydning og fokus bør være forebygging og økt aktivitet i ung alder! Barn har på grunn av sitt vekstpotensial en større sannsynlighet for å returnere til en normal vekstkurve, når vekten blir kontrollert.
 • Dramatisk reduksjon i slutten av tenårene og vi ser sosiale ulikheter i deltagelse i organisert idrett!
 • While most data on children’s physical activity patterns are limited to organised sport, it is very likely that incidental activity may occur in other settings and contexts, such as in unorganized activity at home or in the neighbourhood, in transport to school, or in a school setting.
 • Pkt.1: Selv om de tar timer fra andre fag for å øke ant timer KRØ, slår ikke det neg ut på skoleres. Pkt.2: Økning i FA på skolen gir økning i gjennomsnittlig karakter for de involverte elevene. MAO: man kan øke antall timer FA i skolen ved å ta disse fra andre fag, uten å risikere at dette går utover akademiske prestasjoner. Å øke ant timer akademiske fag på bekostning av KRØ bedrer ikke skoleresultatene.
 • Få studier har sett på betydningen av faktorer i skolens fysiske og organisatoriske miljø samt samspillet mellom disse faktorene og elevenes interesse for å være fysisk aktiv  De fleste studier er gjennomført i en amerikansk skolekontekst, og generaliserbarheten til norske forhold er derfor uklar.
 • 130 skoler fra alle landets fylker og 16 461 elever ( 4. - 10. trinn) Data ble samlet inn med spørreskjema til skoleledelse og elever
 • Based on the total number of outdoor facilities in the school yard, the schools were divided into four categories of school environments. Most of the students in primary shool had 5-6 or 7-8 facilities available in the school yard while students in secondary school mostly had 3-4 facilities available and about 20% had only 1-2 facilities available
 • And as you can see Sledding hills is a typical inspiring facility in winter time
 • Det faktum at flertallet av elever ønsker seg flere muligheter for å være fysisk aktiv i skolen er et godt utgangspunkt for endring
 • En sterk skolesatsning for å fremme fysisk aktivitet predikerer daglig friminuttsaktivitet, også etter at man kontrollerte for effekten av studentenes interesser og antall tilgjengelige fasiliteter
 • Skal skolene bli en viktig arena for aktivitet, holder det ikke med å tilrettelegger for tradisjonelle ballidretter, der konkurranse aspektet er viktig og guttene får dominere
 • Bedre læringsmiljø Fysisk aktivitet Ellen Haug

  1. 1. Fysisk aktivitet i skolehverdagen Ellen Haug, PhD, HEMIL-senteret , Universitet i Bergen
  2. 2. MENNESKET- SKAPT FOR BEVEGELSE !
  3. 3. Anbefalinger for barn/unge <ul><li>Det anbefales minst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag. Både moderat og hard fysisk aktivitet bør være med </li></ul><ul><li>Aktiviteten kan sannsynligvis deles opp i flere kortere bolker i løpet av dagen </li></ul><ul><li>• Aktivitetene bør være så allsidige som mulig for å gi kondisjon, muskelstyrke, bevegelighet, hurtighet, kortere reaksjonstid og koordinasjon </li></ul>
  4. 4. Utfordringen
  5. 5. Vektutvikling barn (9-15 år)  1.9 kg  3.0 kg  2.9 kg 33.5 62.4 29.5 58.0 Gutter 9 år 15 år 32.9 56.0 29.2 53.8 Jenter 9 år 15 år 2000 1975  3.1 kg *Justert for høydevekst
  6. 6. <ul><li>Objektivt målinger av norske barn: </li></ul><ul><li>9-åringer : 14% overvekt, 4% fedme </li></ul><ul><li>15-åringer : 10 % overvektig, 3 % fedme (Helsedirektoratet, 2008) </li></ul>
  7. 8. Helsekonsekvenser av overvekt og fedme blant barn og unge <ul><li>Korttid: </li></ul><ul><li>Ø kt sannsynligheten for å ha en opphopning av risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karlidelser (Steinbeck, 2001) </li></ul><ul><li>S tørre risiko for å utvikle diabetes type 2, høyt blodtrykk og astma ( Steinbeck, 2001, Reilly, 2005) </li></ul><ul><li>Har oftere psykososiale problemer slik som lavere selvfølelse og livstilfredshet og opplever hyppigere diskriminering blant jevnaldrende (Steinbeck, 2001) </li></ul><ul><li>Langtid: </li></ul><ul><li>Større sannsynlig for å bli overvektig som voksen (30-60%), noe som medfører en betydelig økt risiko for sykdom og tidlig død (Reilly, 2005, Engeland m.fl. 2003) </li></ul>
  8. 9. Vaner legges tidlig i livet <ul><li>Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene har signifikant sammenheng med fysisk aktivitet og helsefremmende atferd i voksen alder (Yang et al.1999) </li></ul><ul><li>Tilegnelse av god motorikk og kroppslig mestring som barn og ung gjør at man lettere vil være fysisk aktiv som voksen </li></ul><ul><ul><ul><li>(Telema m. fl, 2005, 2006) </li></ul></ul></ul>
  9. 10. Gjennomsnittlig timer fysisk aktivitet utenom skoletid hver uke Helsevaner blant skole-elever (HEVAS) En WHO –undersøkelse i flere land. 15 åringer
  10. 11. Transportaktivitet - sykler eller går til skolen (%) HEVAS-STUDIEN 2005/2006 …… MEN CA.70% AV 6-12 ÅRINGER BLIR KJØRT TIL FRITIDSAKTIVITETER (Fyhri &Hjorthol, 2006)
  11. 12. Utvikling av levevaner hos ungdom (Helsedirektoratat: Utviklingstrekkrapporten 2007)
  12. 13. Gjennomsnittlig timer stillesittende atferd relatert til bruk av PC per uke Gutter Jenter HEVAS-studien
  13. 15. Moderat til høy intensiv fysisk aktivitet 9-åringer: gutter 95%, jenter 75% 15-year olds : gutter 54%, jenter 50% (Helsedirektoratet, 2008) Andelen norske barn som er aktiv i tråd med anbefalingene om en time daglig
  14. 16. Skolen som arena for fysisk aktivitet <ul><li>Barn tilbringer store deler av dagen på skolen </li></ul><ul><li>Treffer alle barn, gir m uligheter for å utjevne sosiale ulikheter </li></ul><ul><li>Innehar en tverrfaglig pedagogisk- og helserelatert kompetanse </li></ul><ul><li>Har en struktur og organiseringsform som gir mulighet for å iverksette og opprettholde aktivitetsfremmende tiltak </li></ul><ul><li>‘ The Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (WHO, 2004) </li></ul><ul><li>“ School policies and programmes should support the adoption of healthy diets and physical activity. Schools are encouraged to provide students with daily physical education and should be equipped with appropriate facilities and equipment’ </li></ul><ul><li>Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009) Sammen for fysisk aktivitet </li></ul><ul><li> (9 departement) Anbefaler 1 time daglig fysisk aktivitet i skolen </li></ul>
  15. 17. Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge (Helsedirektoratet 2008) <ul><li>Oppsummering: </li></ul><ul><li>Skolebaserte intervensjoner for å fremme fysisk aktivitet kan vise til en rekke positive effekter, og bidrar med signifikant økning i de unges fysiske aktivitet så vel som økning i flere fysisk form parametre </li></ul><ul><li>Det er klar evidens for effekten av programmer med fokus på å øke fysisk aktivitet i kroppsøvingsfaget </li></ul><ul><li>Sterk støtte for effekt blant ungdomskoleelever av: </li></ul><ul><li>1) skolebaserte intervensjoner med involvering av familie og nærmiljø </li></ul><ul><li>2) flerkomponent intervensjoner innen rammen av skolekontekst </li></ul><ul><li>(helskole-tilnærming med vekt på endring i miljøbetingelser for fysisk aktivitet, undervisning, endret innhold i kroppsøvingstimer, sosial støtte fra lærere, diskusjoner smågrupper, familiebaserte tilleggsaktiviteter m.m.) </li></ul><ul><li>(van Sluijs et al.,2007) </li></ul>
  16. 18. Effekt av fysisk aktivitet på skoleprestasjoner <ul><li>Vi ser en positiv sammenheng mellom økt nivå av FA og skoleprestasjoner </li></ul><ul><li>Økt fysisk aktivitet kan virke positivt på </li></ul><ul><ul><li>Konsentrasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukommelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Atferden i klasserommet </li></ul></ul><ul><ul><li>Psykososialt læringsmiljø </li></ul></ul><ul><li>Opptil en times undervisningstid hver dag kan tas fra teoretiske fag og brukes til fysisk aktivitet uten at det går utover elevenes skoleprestasjoner i de teoretiske fagene </li></ul><ul><ul><li>Trudeau, F & Shephard, RJ </li></ul></ul><ul><ul><li>Int J Behav Nutr and Phys Act 2008, 5:10 </li></ul></ul>
  17. 19. TILRETTELEGGING FOR FYSISK AKTIVITET I SKOLEN MED FOKUS PÅ FRIMINUTTSAKTIVITET
  18. 20. Fysisk aktivitet og måltider i skolen <ul><li>Nasjonalt prosjekt gjennomført i perioden 2004 -2007 </li></ul><ul><li>Samarbeidsprosjekt mellom helse- og utdanningssektoren, både sentralt, regionalt og kommunalt </li></ul><ul><li>Rundt 400 skoler har deltatt </li></ul><ul><li>Hovedmål: </li></ul><ul><li>Bidra til utvikling av modeller for tilrettelegging av 60 minutters daglig fysisk aktivitet og sikre gode rammer for måltidet som en integrert del av skoledagen </li></ul>
  19. 21. Daglig fysisk aktiv i friminuttene Baselinedata ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen” (2004)
  20. 22. Tilgjengelige fasiliteter for fysisk aktivitet: % ( Fysisk aktivitet og måltider: baselinedata, 2004) -Fotballbane, områder for andre typer ballspill, markerte områder for paradis o.l , akebakke, hinderløyper, grønt-/skogsområder, område for skateboard/rulleskøyter , lekeapparater
  21. 23. Elever på ungdomsskoler rikt tilrettelagt for fysisk aktivitet hadde 3 ganger høyere sannsynlighet for å være daglig fysisk aktiv i friminuttene sammenlignet med elever med et fattig skolemiljø! (Haug et al. 2008 )
  22. 24. Tilgjengelige fasiliteter, ungdomsskoler HEVAS-STUDIEN 2005/2006 31.3 Hinderløyper/ aktivitetsløyper 33.3 Lekeapparater 33.8 Ballbinge 38.8 Klatrevegg 38.8 Skøytebane 40.3 Trimrom med apparater for kondisjonstrening og utstyr til styrketrening 45.6 Områder for skateboard og rulleskøyter 54.4 Skiløyper 54.4 Svømmehall 67.6 Vann (sjø, elver, ferskvann) 86.6 Skogsområder 91.2 Områder tilrettelagt med andre typer ballspill 97.0 Åpent område uten oppmerkinger 98.5 Fotballbaner 98.5 Grøntområder 100.0 Gymsal eller idrettshall
  23. 25. p < 0.05, ** p < 0.001, Chi-square test Interesse for fysisk aktivitet, 8. klassinger HEVAS-STUDIEN 2005/2006 17 27 24 15 59 40 Gutter** Jenter Jeg ønsker flere undervisningstimer utendørs 17 18 30 33 54 48 Gutter** Jenter Jeg ønsker ulike tilbud om fysisk aktivitet etter skoletid 68 60 16 24 16 16 Gutter** Jenter Jeg er ikke interessert i å være mer fysisk aktiv i løpet av skoledagen 11 23 14 22 75 55 Gutter** Jenter Jeg ønsker flere kroppsøvingstimer på skolen 13 16 29 35 58 49 Gutter** Jenter Jeg ønsker ulike tilbud om fysisk aktivitet i friminuttene/ midttimene Uenig/ Svært uenig (%) Verken enig eller uenig (%) Svært enig/ enig (%) Kjønn
  24. 26. Samspillet mellom fasiliteter og interesse for deltagelse i fysisk aktivitet .2 .3 .4 .5 .6 Andelen daglig fysisk aktivite I friminutt/mdttime 4 6 8 10 12 14 Antall fasiliteter I skolemiljøet Lav interesse Høy interesse
  25. 27. Andelen aktive elever i friminuttene som en funksjon av organisatoriske tilrettelegging i skolen * Signifikant forskjell mellom gruppene 33 Nei 39 Ja Tilbyr kroppsøving/idrett/friluftsliv 5 ganger i uken 34 Nei 41 Ja Deltar i et prosjekt for å øke fysisk aktivitet I skolehverdagen 34 Nei 43* Ja Organisert fysisk aktivitet i løpet av skoledagen utenom undervisningstiden > 3 ganger i uken 34 Nei 49* Ja Skrevne retningslinjer for fysisk aktivitet (f.eks. i skolereglement, handlingsplaner) % aktive i friminuttene
  26. 28. Oppsummering av prosjektet ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen” <ul><li>En aktiv og tilretteleggende skoleledelse er den viktigste forutsetningen for at arbeidet med å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen skal lykkes </li></ul><ul><li>Når skoler arbeider systematisk, får de til endring –viktig med tydelig definering av satsningen </li></ul><ul><li>Tid og økonomi rapporteres som hovedutfordringer for gjennomføringen </li></ul><ul><li>Nedgang i satsning når oppfølging og midler forsvinner </li></ul><ul><li>En god del skoler har likevel funnet funksjonelle tilnærminger… </li></ul>
  27. 29. ” Midttime/friminutt-modellen” Organisert fysisk aktivitet gjennom midttime eller utvidet friminutt <ul><li>Hva oppnås? </li></ul><ul><li>gir elevene en større økt med sammenhengende fysisk aktivitet, enten i form av fri lek eller organiserte aktivitetstilbud </li></ul><ul><li>Ordningen sikrer et godt avbrekk i undervisningen for å bedre konsentrasjon og bidrar til å fremme det sosiale miljøet og sosiale ferdigheter blant elevene </li></ul>Veileder ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen (2007)
  28. 30. ”Fagmodellen” Fysisk aktivitet som middel for å nå kompetansemål i fag eller som basisferdighet i utarbeidelse av lokal læreplan <ul><li>Hva oppnås: </li></ul><ul><li>aktiviteten gir elevene et konsentrasjonsfremmende </li></ul><ul><li>avbrekk i opplæringen </li></ul><ul><li>variasjon i opplæringen </li></ul><ul><li>sikrer involverer av alle elever og lærere </li></ul><ul><li>er lett å gjennomføre innenfor skolens rammer </li></ul>Veileder ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen (2007)
  29. 31. Erfarte konsekvenser av prosjektet Over 90% av skoleledelsen mener prosjektet i svært liten eller liten grad har gått utover elevenes faglige læring
  30. 32. Oppfordringen! <ul><li>Det er viktig å øke interessen for fysisk aktivitet blant alle elevene </li></ul><ul><li>Her bør elevinvolvering stå sentralt, og fokus på aktivitet som kan bidra til gode mestringsopplevelser også for de som er mindre ”flinke” i idrett </li></ul><ul><li>Det er behov for å sikre at jentene blir hørt og får være aktive på sine premisser </li></ul><ul><li>Tenk nytt og variert, og fasiliteter nok for alle </li></ul><ul><li>Få satsningen godt integrert i skolens virksomhet </li></ul>
  31. 33. Lykke til med satsningen! <ul><ul><li>Aktuell litteratur: </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge (Helsedirektoratet 2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>Veileder ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen (Utdannigsdirektoratet , 2007) </li></ul></ul><ul><ul><li>Physical education, school physical activity, school sports and academic performance (Trudeau & Shephard, 2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>Evalueringsrapport ”Fysisk aktivitet og måltider (2006 og 2008) </li></ul></ul>

  ×