Bedre læringsmiljø Leksehjelp Else Gulbrandsen og Hanne Goksøyr parallellsesjon

1,154 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,154
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bedre læringsmiljø Leksehjelp Else Gulbrandsen og Hanne Goksøyr parallellsesjon

 1. 1. <ul><li>Oppstart FUG-prosjekt 2005, </li></ul><ul><li>videreføring med leksehjelpprosjekt, </li></ul><ul><li>Utdanningsdirektoratet </li></ul><ul><li> Helhetlig skoledag 2009 - mai 2010, </li></ul><ul><li>Utdanningsdirektoratet </li></ul><ul><li> Veien videre, tanker og planer for </li></ul><ul><li>Gjellerås skole </li></ul>BERGEN 26.MAI 2010
 2. 2. Gjellerås skole <ul><li>Bygget i 1977 (totalrenovert -08) </li></ul><ul><li>I drabantby </li></ul><ul><li>525 elever </li></ul><ul><li>40% minoritetsspråklige elever </li></ul><ul><li>22 forskjellige språk </li></ul><ul><li>Store sosio-økonomiske forskjeller og lavt score på levekårsundersøkelsen. </li></ul>
 3. 3. Oppstart <ul><li>Deltok i FUG-prosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre en ressurs for sine barns opplæring”. </li></ul><ul><li>- Valgte leksegruppe med krav om og fokus på foreldredeltakelse. </li></ul><ul><li>Modellen ble videreført med Utdanningsdirektoratets leksehjelpprosjekt . </li></ul><ul><li>- Tilbudet ikke lenger øremerket minoritetsspråklige elever. </li></ul>
 4. 4. Leksegruppene presenteres på skolens hjemmeside: <ul><li>Leksegruppene på Gjellerås skoleåret 08 – 09 </li></ul><ul><li>2. – 4. klasse </li></ul><ul><li>Mandag, onsdag og torsdag fra 13.00 – 14.00. </li></ul><ul><li>Det vil være to lærere og en assistent til stede. Elevene vil få individuell hjelp og veiledning så langt vi har kapasitet. </li></ul><ul><li>5. – 7. klasse </li></ul><ul><li>Mandag og onsdag fra 14.00 – 15.00 </li></ul><ul><li>Tilbudet vil være lesesal med assistenthjelp. </li></ul><ul><li>Elevene vil ha tilgang på data og oppslagsverk. </li></ul><ul><li>Felles retningslinjer </li></ul><ul><li>Foreldre og/eller klassestyrere melder behov. </li></ul><ul><li>Leksegruppelærer skriver kontrakt med hvert enkelt hjem som tydeliggjør at det fortsatt er hjemmet som har hovedansvaret. </li></ul><ul><li>Elevene har møteplikt. Fravær vil kunne bety at en annen elev får plassen. </li></ul><ul><li>Både hjem og kontaktlærer vil få beskjed hvis eleven bortvises fra leksegruppe pga uro/negativ atferd. </li></ul><ul><li>Kontaktlærer vil få beskjed hvis leksene ikke blir gjort fordi de er for vanskelige for eleven, og eventuelt hva eleven har gjort isteden for det som står på lekseplanen. </li></ul><ul><li>Gjellerås skole 19.08.2008 </li></ul><ul><li>Hanne Goksøyr </li></ul>
 5. 5. Et tilbud til alle som trenger det…. <ul><li>Leksehjelp tilbys elever når kontaktlærer, </li></ul><ul><li>foreldre eller eleven selv ser behovet. </li></ul><ul><li>Foreldresamarbeid </li></ul><ul><li>Det skrives en samarbeidsavtale med hjemmet. </li></ul><ul><li>Foreldre som har anledning deltar sammen med eleven. </li></ul><ul><li>De andre foreldrene kommer/tar kontakt ved behov. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Samarbeidsavtale </li></ul><ul><li>__________________ i klasse ____ skal delta på leksegruppe. </li></ul><ul><li>Eleven forplikter seg til: </li></ul><ul><li>Å følge rutiner for leksegruppa (se eget skriv) </li></ul><ul><li>Møte minst to ganger pr uke </li></ul><ul><li>Arbeide en klokketime (5.-7. klasse) </li></ul><ul><li>Arbeide 30 minutter (1.-4.) </li></ul><ul><li>Hjemmet skal fortsatt ha hovedansvaret for elevens leksearbeid. </li></ul><ul><li>Hjemmet skal hver uke ta ansvar for: </li></ul><ul><li>Delta på leksegruppe sammen med eleven ________________________ </li></ul><ul><li>Lese lekseplanen sammen med eleven </li></ul><ul><li>Lese informasjonsbrev – sjekke postmappa hver dag </li></ul><ul><li>Hjelpe eleven med å rydde/holde orden i sekk og postmappe </li></ul><ul><li>____________________________________ </li></ul><ul><li>Skolen har ansvar for: </li></ul><ul><li>______________________________________ </li></ul><ul><li>____________________________________ </li></ul><ul><li>__________________________________ </li></ul><ul><li>Foresatte forplikter seg også til å delta på minst ett leksegruppeforeldremøte i halvåret. Denne avtalen gjelder for et halvt år av gangen. </li></ul><ul><li>Dato _______ </li></ul><ul><li>_________________________ _______________ </li></ul><ul><li>Foresatte leksegruppelærer </li></ul>
 7. 7. Hverdagen <ul><li>Tilbudet omfattet 20 elever i småskolen og 20 - 25 elever i storskolen. </li></ul><ul><li>Ikke lenger krav at foreldre deltar ukentlig. </li></ul><ul><li>De foreldrene som møter tar ofte ansvar for flere barn enn sitt eget. </li></ul><ul><li>Leksehjelpen bidrar til sosial utjevning når vi gir tilbudet til dem som trenger det mest. </li></ul>
 8. 8. Suksesskriterier <ul><li>God relasjonskompetanse </li></ul><ul><li>Motiverte assistenter som får god veiledning </li></ul><ul><li>Veiledning i studieteknikk </li></ul><ul><li>Godt foreldresamarbeid </li></ul><ul><li>Leksegruppe en naturlig del av skolens tilbud </li></ul>
 9. 9. Pedagoger bør lede leksehjelpen… <ul><li>Samarbeid med kontaktlærere </li></ul><ul><li>Samarbeid med foreldre </li></ul><ul><li>Tilpassing av lekser </li></ul><ul><li>Kunnskap om skolens årsplaner og satsingsområder </li></ul><ul><li>Tilknytning til skolens daglige drift </li></ul><ul><li>Veiledning av assistenter </li></ul>
 10. 10. Jakten på ”den gode leksa” <ul><li>Pedagoger som leksehjelpere gir grunnlag for et samarbeid om en riktig tilpassing av leksa til den enkelte elev. </li></ul><ul><li>Leksa skal kunne gjøres uten ”ekstra undervisning”. </li></ul><ul><li>Leseleksa skal gi øving i lesing, og ikke inneholde for mange ukjente ord og begreper. </li></ul><ul><li>Leksa bør være fordyping, øving og/eller pugging av stoff som er gjennomgått på skolen. </li></ul>
 11. 11. Helhetlig skoledag <ul><li>Viktige elementer i prosjektet ”Helhetlig skoledag”: </li></ul><ul><li>Lekser </li></ul><ul><li>Fysisk aktivitet </li></ul><ul><li>Læringsstøttende aktiviteter </li></ul><ul><li>Ernæring </li></ul>
 12. 12. Oppstart Gjellerås <ul><li>Høst -09, planlegging: </li></ul><ul><li>Solhjell annonserte nyheten til elevene </li></ul><ul><li>Info til assistenter og pedagoger </li></ul><ul><li>Skolering av assistenter i klasseledelse og bruk av </li></ul><ul><li>Smart-board </li></ul><ul><li>Trinnvis samarbeidstid for assistenter og </li></ul><ul><li>pedagoger </li></ul><ul><li>Kommunal planleggingsdag for SFO-assistenter </li></ul><ul><li>En time på planleggingsdagen i januar for hvert </li></ul><ul><li>trinn </li></ul><ul><li>Brev til foresatte </li></ul><ul><li>6. januar 2010 gikk startskuddet! </li></ul>
 13. 13. Personalbruk SFO/skole SFO-leder er i tillegg p å 1. og 2. trinn Knut er i tillegg p å 3. og 4. trinn Hanne er ogs å med alle dagene og har prim æ ransvar for kontakt med eventuelle foreldre som kommer . Trinn SFO-ansatte Skole Dag/tid 1.trinn Hege Kristin Tuva Mandag – Heidi E. Onsdag – Heidi E. Torsdag - Bodil Mandag – 13.00-14.00 Onsdag – 13.00-14.00 Torsdag – 08.15-9.00 2.trinn Ann-Catrin Elisabeth Mona Mandag – Kirsti Onsdag – Kirsti Torsdag - Kirsti Mandag – 13.00-14.00 Onsdag – 13.00-14.00 Torsdag – 08.15-9.00 3.trinn Line Peder Gro/Irene Mandag – Heidi J Onsdag – Karin Torsdag – Heidi M Mandag – 13.00-14.00 Onsdag – 13.00-14.00 Torsdag – 13.00-14.00 4.trinn Trygve Wenche Kenneth Mandag – Wenche Onsdag – Eva Torsdag - Bernt Mandag – 13.00-14.00 Onsdag – 13.00-14.00 Torsdag – 13.00-14.00
 14. 14. Ansvarsfordeling <ul><li>Pedagogen på det enkelte trinn er </li></ul><ul><li>ansvarlig for innhold og materiell </li></ul><ul><li>Assistentene er ansvarlig for å </li></ul><ul><li>gjennomføre oppleggene </li></ul><ul><li>Pedagogen på det enkelte trinn tar </li></ul><ul><li>ut grupper for et spesielt </li></ul><ul><li>tilpasset tilbud </li></ul>
 15. 15. Gjellerås skole Forsøk med helhetlig skoledag kvalitet, mestring og mangfold av læringsaktiviteter   Vi er en av ni skoler i Norge som er plukket ut til å prøve ut en utvidet skoledag. Tre dager i uka har alle elever på 1. – 4. trinn en klokketime lenger skoledag.   Et av målene er et tettere samarbeid mellom skolens undervisning og tilbudet på SFO. I denne timen jobber SFO-ansatte og skolens lærere tett sammen om et opplegg som består av læringsstøttende aktiviteter, fysisk aktivitet og leksehjelp. forts…     Til Hjemmesiden
 16. 16. Læringsstøttende aktiviteter kan være ulike norsk- og mattespill og ekstra hjelp til oppgaver man synes er vanskelig.   Leksene er nå todelt. En del av leksene er fremdeles hjemmelekser som for eksempel lesetrening og øving på gloser, gangetabeller og lignende. Den andre delen er lekser som egner seg til å gjøre i denne timen som for eksempel mattelekser og samarbeidsoppgaver. Skolen synes fortsatt det er viktig at hjemmet følger opp leksene; både det elevene gjør i denne nye timen og det de gjør hjemme.
 17. 17. Veien videre for Gjellerås <ul><li>Fortsetter med helhetlig skoledag </li></ul><ul><li>Endringer fra høst -10: </li></ul><ul><li>2.trinn får en time mer pr uke som skal brukes til fysisk aktivitet </li></ul><ul><li>Vi etablerer en gruppe for elever som vi ser trenger et mer tilpasset leksetilbud </li></ul>
 18. 18. Våre viktigste erfaringer… <ul><li>Pedagogenes rolle </li></ul><ul><li>Assistentenes rolle </li></ul><ul><li>Hvordan nå de som </li></ul><ul><li>trenger det mest </li></ul>

×