Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>אולי כבר שמעת מקודם , אבל אני מציע להלן הוכחה חותכת כי התופעות הכי חדישות של המדע , מקורן בעבר </li></ul>סיפורי...
<ul><li>כאשר אנחנו מתבוננים ברכב החלל , אי אפשר להתעלם מהמאיץ הענק , זה עם שני מיכלי הדלק בצידו </li></ul>
<ul><li>המאיץ מיוצר ביוטה , בחברת &quot; טיקול &quot;. מהנדסי החברה היו מעדיפים שמיכלי הדלק יהיו בקוטר גדול יותר , אלא...
<ul><li>קו הרכבת בין המפעל לכיף קנוורל , מקום השיגור , עובר את הרי הרוקי במנהרה שאינה מאפשרת מעבר של מיכלים בקוטר גדול יו...
<ul><li>אבל , למה המנהרה נבנתה במידות אלו ? </li></ul>
<ul><li>מכיון שרוחב המנהרה נקבע על םי רוחב הרכבת </li></ul><ul><li>וזה נובע מהמרחק בין הפסים . </li></ul><ul><li>המרחק ה...
<ul><li>כיון שפסי הרכבת בארה &quot; ב נבנו במידות של פסי הרכבת בבריטניה , מתוך מגמה להשתמש בקטרים וקרונות בתכנון זהה </l...
<ul><li>מקובל . אבל למה האנגלים בחרו במידה זו ? </li></ul>
<ul><li>מכיון שקוי הרכבת תוכננו ע &quot; י אותם מהנדסים שבנו את הטראם בערים ועל פי אותן מידות </li></ul>
<ul><li>ואילו הם תכננו את הטראם על פי המידות של הכרכרות והעגלות </li></ul>אבל למה במידה הזו ?
<ul><li>אבל למה העגלות נבנו בתקן זה ? </li></ul><ul><li>מכיון שבכל אירופה שבילי האופנים בדרכים היו כבר מסומנים וכל מידה אח...
<ul><li>כן , אבל למה הרומאים בחרו במידה הזו ? </li></ul>
<ul><li>מכיון שמרכבות המלחמה הרומאיות נמשכו על ידי שני סוסים שדהרו זה בצד זה , והאופנים נקבעו במרחק קצת גדול יותר כדי שלא...
<ul><li>עכשיו הגענו לתשובתנו על השאלה הראשונה : </li></ul><ul><li>המרחק בין פסי הרכבת בארה &quot; ב (1.4 מטר ) נקבע מאח...
מסקנה ראשונה <ul><li>מגבלות התכנון של אמצעי התחבורה המתקדם בעולם , מעבורת החלל , נובעות מ ... </li></ul><ul><li>ממדי התח...
מסקנה שניה <ul><li>בפעם הבאה שנראה ספציפיקציות טכניות , וישאלו אותנו אם הן נעשו </li></ul><ul><li>&quot; מהתחת &quot; <...
by R.O.M
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

סיפור מהתחת

471 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

סיפור מהתחת

 1. 1. <ul><li>אולי כבר שמעת מקודם , אבל אני מציע להלן הוכחה חותכת כי התופעות הכי חדישות של המדע , מקורן בעבר </li></ul>סיפורים על מדע התחת של הסוס
 2. 2. <ul><li>כאשר אנחנו מתבוננים ברכב החלל , אי אפשר להתעלם מהמאיץ הענק , זה עם שני מיכלי הדלק בצידו </li></ul>
 3. 3. <ul><li>המאיץ מיוצר ביוטה , בחברת &quot; טיקול &quot;. מהנדסי החברה היו מעדיפים שמיכלי הדלק יהיו בקוטר גדול יותר , אלא שיש לשנע את המיכלים מהמפעל המייצר אל מקום השגור ברכבת ו ... </li></ul>
 4. 4. <ul><li>קו הרכבת בין המפעל לכיף קנוורל , מקום השיגור , עובר את הרי הרוקי במנהרה שאינה מאפשרת מעבר של מיכלים בקוטר גדול יותר </li></ul>
 5. 5. <ul><li>אבל , למה המנהרה נבנתה במידות אלו ? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>מכיון שרוחב המנהרה נקבע על םי רוחב הרכבת </li></ul><ul><li>וזה נובע מהמרחק בין הפסים . </li></ul><ul><li>המרחק התקני בארה &quot; ב בין הפסים הוא 4 רגל ו 8.5 אינטש ( 1.4 מטר בקרוב ) </li></ul>זו מידה מאוד משונה למה קבעו את המידה הזו ?
 7. 7. <ul><li>כיון שפסי הרכבת בארה &quot; ב נבנו במידות של פסי הרכבת בבריטניה , מתוך מגמה להשתמש בקטרים וקרונות בתכנון זהה </li></ul>
 8. 8. <ul><li>מקובל . אבל למה האנגלים בחרו במידה זו ? </li></ul>
 9. 9. <ul><li>מכיון שקוי הרכבת תוכננו ע &quot; י אותם מהנדסים שבנו את הטראם בערים ועל פי אותן מידות </li></ul>
 10. 10. <ul><li>ואילו הם תכננו את הטראם על פי המידות של הכרכרות והעגלות </li></ul>אבל למה במידה הזו ?
 11. 11. <ul><li>אבל למה העגלות נבנו בתקן זה ? </li></ul><ul><li>מכיון שבכל אירופה שבילי האופנים בדרכים היו כבר מסומנים וכל מידה אחרת היתה גורמת לצירי הגלגלים להשבר מהטלטלות </li></ul>ברור , אבל למה כל הדרכים היו עם סימני אופנים במידה זו ? כיון שהדרכים באירופה נבנו בתקופת השלטון הרומאי , כדי להקל על תנועת הגייסות
 12. 12. <ul><li>כן , אבל למה הרומאים בחרו במידה הזו ? </li></ul>
 13. 13. <ul><li>מכיון שמרכבות המלחמה הרומאיות נמשכו על ידי שני סוסים שדהרו זה בצד זה , והאופנים נקבעו במרחק קצת גדול יותר כדי שלא יתגלגלו על האדמה המפוררת בקו הפרסות של הסוסים . מצד שני גם שלא יהיו רחבים יותר מדי ויפריעו למעבר המרכבות זו לצד זו . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>עכשיו הגענו לתשובתנו על השאלה הראשונה : </li></ul><ul><li>המרחק בין פסי הרכבת בארה &quot; ב (1.4 מטר ) נקבע מאחר ולפני 2200 שנה , ביבשת אחרת , מרכבות המלחמה הרומאיות נבנו על פי ממדי </li></ul><ul><li>התחת של הסוסים </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 15. 15. מסקנה ראשונה <ul><li>מגבלות התכנון של אמצעי התחבורה המתקדם בעולם , מעבורת החלל , נובעות מ ... </li></ul><ul><li>ממדי התחת של הסוס </li></ul>
 16. 16. מסקנה שניה <ul><li>בפעם הבאה שנראה ספציפיקציות טכניות , וישאלו אותנו אם הן נעשו </li></ul><ul><li>&quot; מהתחת &quot; </li></ul><ul><li>התשובה תהיה : כן ! </li></ul><ul><li>כמו הרבה דברים אחרים ... </li></ul>
 17. 17. by R.O.M

×