Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Persoana juridică……………………… .……C.U.I.:..……………………………………… .Sediul Social:.……………………………… ..                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nota de inaintare zilieri

1,477 views

Published on

Nota de inaintare zilieri

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nota de inaintare zilieri

 1. 1. Persoana juridică……………………… .……C.U.I.:..……………………………………… .Sediul Social:.……………………………… .. Model adresa inaintareNr.telefon…………………………………… .Persoană de contact…………………………Nr……………… /……………… ... Către, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BUCUREŞTI Subsemnatul (a) ……………………………………………….., în calitate de reprezentant legalal SC"……………………………………………………………, cu sediul social în…………………………………. Str……………………………nr………… bloc …...scara …..…ap…...,CUI…………………………, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/….…./………., sau înRegistrul special a persoanelor juridice la poziţia nr. ………………… cu activitate principală…………………………………. cod CAEN …………… şi activitate secundară……………………………………………… cod CAEN …………… În temeiul prevederilor art.7 alin.2 din Legea nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cucaracter ocazional desfăşurate de zilieri, coroborat cu art.2 alin.3 din Ordinul nr.1439/1930/2011, alăturatprezentei DEPUNEMo copie a Registrului de evidenţă a zilierilor seria………………. nr……..……………… conţinând înregistrăriledin luna…………………. anul……….., certificată "conform cu originalul". Declar pe propria raspundere că, în luna…………………… anul………… au fost înregistraţi un nr. de………….. zilieri, prestând activitate în următoarele domenii:Domeniu de activitate Nr.zilieri Domeniu de activitate Nr.zilieriAgricultură ApiculturăSilvicultură, exclusive Spectacole, producţii cinematografice şiexploatări forestiere audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter culturalPiscicultură şi acvacultură Manipulări de mărfuriPomicultură şi viticultură Activităţi de întreţinere şi curăţenie TOTAL ZILIERI Data Reprezentant legal ____________________________________ (nume, prenume, semnătura şi ştampila)

×