Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wynagrodzenie brutto a netto. Co kryje się w tajnej kopercie?
Pojęcie wynagrodzenia brutto Wynagrodzenie za pracę Art. 78 KP Premie, prowizje, nagrody, dodatki Godziny nadliczbowe ...
Wynagrodzenie a składki ZUSUstawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998r.1.  Składki na ubezpieczeni...
Wynagrodzenie a składki ZUS –Ustawa oNFZSkładki na ubezpieczenie zdrowotne   naliczona – 9%   odliczona – 7,75%Roczn...
Wynagrodzenie a podatek dochodowy,Ustawa o PDOF Skala podatkowa  Art. 27. 1.: Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 2...
Wynagrodzenie nettoObliczanie kwoty netto:    BRUTTO    - składki na ubezpieczenie społeczne    - ubezpieczenie z...
PotrąceniaPotrącenia określa art. 87-91 Kodeksu PracyPotrącenia dobrowolne    zaliczki    pożyczki    inne tj....
Tajna kopertaNazwa FirmyNazwisko i imię     nr IDWynagrodzenie za mc. 02/2010Stawka              6 600,0...
Przeliczenie kwoty brutto na netto               wynagrodzenie etat,               premie, p...
Przykłady obliczeń    WZÓR OBLICZENIA WYPŁATY – przykład :    3500,00zł – płaca brutto w miesiącu - wypłata: 2516,...
Przykłady obliczeń cd.    Obliczamy podstawę opodatkowania (zaokrągloną do pełnych zł):    Płaca brutto - suma skł...
Więcej informacji:UCMS Group PolandAl. Jerozolimskie 18102-222 WarszawaTel. +48 (22) 329 27 00Fax +48 (22) 329 27 01www.uc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wynagrodzenie brutto a netto

2,269 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wynagrodzenie brutto a netto

 1. 1. Wynagrodzenie brutto a netto. Co kryje się w tajnej kopercie?
 2. 2. Pojęcie wynagrodzenia brutto Wynagrodzenie za pracę Art. 78 KP Premie, prowizje, nagrody, dodatki Godziny nadliczbowe Ekwiwalent Ryczałt samochodowy Dodatkowe ubezpieczenia Bony, Wyrównania wynagrodzenia Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze Wypłaty z ZFŚS2
 3. 3. Wynagrodzenie a składki ZUSUstawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998r.1. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika  emerytalna pracownik – 9,76%  rentowa pracownik – 1,5%  chorobowa – 2,45%2. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę  emerytalna – 9,76%  rentowa – 4,5%  wypadkowa – wg regonu  Fundusz Pracy – 2,45%  FGŚP – 0, 1%3
 4. 4. Wynagrodzenie a składki ZUS –Ustawa oNFZSkładki na ubezpieczenie zdrowotne  naliczona – 9%  odliczona – 7,75%Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek: 94 380,00zł4
 5. 5. Wynagrodzenie a podatek dochodowy,Ustawa o PDOF Skala podatkowa Art. 27. 1.: Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30e oraz art. 44 ust. 4, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali: Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85 528zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85 528zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł Kwota wolna od podatku PIT-2: 46,33zł Koszty uzyskania przychodu: normalne 111,25zł, podwyższone 139,06zł5
 6. 6. Wynagrodzenie nettoObliczanie kwoty netto: BRUTTO - składki na ubezpieczenie społeczne - ubezpieczenie zdrowotne naliczone - zaliczka na podatek = NETTO6
 7. 7. PotrąceniaPotrącenia określa art. 87-91 Kodeksu PracyPotrącenia dobrowolne  zaliczki  pożyczki  inne tj. język angielski, dodatkowe ubezpieczenia,  polisyPotrącenia ustawowe  zajęcia komornicze  AlimentacyjnePrzelew: NETTO – potrącenia = kwota do wypłaty/przelew7
 8. 8. Tajna kopertaNazwa FirmyNazwisko i imię nr IDWynagrodzenie za mc. 02/2010Stawka 6 600,00 Dni na chor. 80% firma 3,00 Liczba dni przeprac 20,00Dni roboczych 20,00 Składka HESTIA 50,00 Wynagrodzenie etat 5 940,00Wyn. za chor. 80% 495,54 Płaca brutto 6 485,54 Podst. emer. rent. 5 990,00Podst. chor. i wypadk. 5 990,00 Podst. emer.rent. narast. 35 360,00 Podst. chor. wyp. narast. 35 360,00Ubezp. emer. pracownik 584,62 Ubezp. rent. pracownik 89,85 Ubezp. chorobowe 146,76Suma składek ZUS pracow. 821,23 Podst. ubezp. zdrowotnego 5 664,31 Przychód 6 485,54Podst. opod. narast. 25 398,00 Procent podatku 18,00 Koszt uzyskania 111,25Podstawa opodatkowania 5 553,00 Kwota wolna 46,33 Podatek naliczony 953,21Ubezp. zdrowotne 509,79 Ubezp. zdrow. odliczone 438,98 Zaliczka US 514,00 Potr składka HESTIANetto 4 640,52 Potr.składka HESTIA 50,00 dodatkowa 26,00Potr. pożyczki z FŚS 8 208,00 Razem potrącenia netto 284,00 Do wypłaty 4 356,52Przelew 4 356,52
 9. 9. Przeliczenie kwoty brutto na netto wynagrodzenie etat, premie, prowizje, nagrody, dodatki, ekwiwalent, ryczałt za samochód, PŁACA BRUTTO składka Hestia, bony, MINUS ryczałty samochodowe, SUMA SKŁADEK ZUS wyrównania wynagrodzenia, PRACOWNIKA wynagrodzenia i zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze. MINUS UBEZPIECZENIE SKŁADKI: ZDROWOTNE MINUS emerytalna 9,76% rentowa 1,50% ZALICZKA US chorobowa 2,45% RAZEM 13,71% RÓWNA SIĘ NETTO POTRĄCENIA: MINUS język angielski, RAZEM POTRĄCENIA zaliczki, inne pożyczki, NETTO polisa, zajęcia komornicze RÓWNA SIĘ składki Hestia, pożyczki z FŚS, DO WYPŁATY bankomat, 9 Medicover. PRZELEW
 10. 10. Przykłady obliczeń WZÓR OBLICZENIA WYPŁATY – przykład : 3500,00zł – płaca brutto w miesiącu - wypłata: 2516,72zł. Żeby to obliczyć, należy: od płacy brutto odjąć sumę składek ZUS pracownika, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę do Urzędu Skarbowego i dodatkowe potrącenia. Od podstawy emer. rent. należy odjąć składki ZUS, czyli: Emerytalna: 9,76% x 3000,00 = 292,80zł Rentowa: 1,50% x 3000,00 = 45,00zł Chorobowa: 2,45% x 3000,00 = 73,50zł Razem: 13,71% = 411,30zł 3000,00 – 13,71% = 2588,70zł (otrzymaliśmy podstawę ubezpieczenia zdrowotnego). Podstawa emer. rent. może być mniejsza od płacy brutto, ponieważ składki ZUS nie są odprowadzane od wszystkich składników wynagrodzenia np. wynagrodzenie i zasiłki chorobowe, ryczałty samochodowe, wypłaty z ZFŚS tj. wczasy pod gruszą , bony itp. Obliczamy ubezpieczenie zdrowotne: Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego x 9% 2588,70 x 9% = 232,98zł Obliczamy ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku: Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego x 7,75% 10 2588,70 x 7,75% = 200,62zł Ciąg dalszy
 11. 11. Przykłady obliczeń cd. Obliczamy podstawę opodatkowania (zaokrągloną do pełnych zł): Płaca brutto - suma skł. ZUS - koszt uzyskania przychodu (normalne: 111,25, podwyższone: 139,06) 3500,00 - 411,30 - 111,25 = 2977,00zł Obliczamy podatek naliczony: Podstawa opodatkowania x % podatku – kwota wolna 2977,00 x 18% - 46,33 = 489,53zł Obliczamy zaliczkę do Urzędu Skarbowego (zaokrągloną do pełnych zł): Podatek naliczony – ubezp. zdrowotne odliczone od podatku 489,53 – 200,62 = 289,00zł Obliczamy kwotę netto do wypłaty: Płaca brutto - suma składek ZUS pracownika - ubezpieczenie zdrowotne - zaliczka do US 3500,00 – 411,30 – 232,98 – 289,00 = 2566,72zł Jeśli występują potrącenia z wynagrodzenia (np. składka Hestia), należy je odjąć od kwoty netto, żeby otrzymać kwotę do wypłaty: 11 Netto - razem potrącenia netto 2566,72 – 50,00 = 2516,72zł
 12. 12. Więcej informacji:UCMS Group PolandAl. Jerozolimskie 18102-222 WarszawaTel. +48 (22) 329 27 00Fax +48 (22) 329 27 01www.ucmsgroup.plblog.ucmsgroup.plinfo.pl@ucmsgroup.com

×