Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rozliczanie czasu pracy nadgodziny i czas wolny
Godziny nadliczbowe    Praca w godzinach nadliczbowych to praca ponad:          Normy czasu pracy      ...
Godziny nadliczbowe        Polecenie pracy nadliczbowej:          Nie wymaga szczególnej formy (wyrok SN ...
Godziny nadliczbowe  Naruszenie doby pracowniczej może stanowić pracę w nadgodzinach.    Przekroczenie doby oznacza s...
Udzielanie czasu wolnego  Na wniosek pracownika     Pracodawca udziela czasu wolnego za wypracowane nadgodziny w pro...
Praca w niedziele i święta               W niedziele lub święta mogą być wykonywane tylko prace       ...
Praca w soboty  W zamian za pracę w sobotę pracownik powinien dostać inny dzień wolny do  końca okresu rozliczeniowego...
Więcej informacji:UCMS Group PolandAl. Jerozolimskie 18102-222 WarszawaTel. +48 (22) 329 27 00Fax +48 (22) 329 27 01www.uc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ppt 4. rozliczanie czasu pracy - nadgodziny i czas wolny

2,010 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ppt 4. rozliczanie czasu pracy - nadgodziny i czas wolny

 1. 1. Rozliczanie czasu pracy nadgodziny i czas wolny
 2. 2. Godziny nadliczbowe Praca w godzinach nadliczbowych to praca ponad:  Normy czasu pracy  Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy dopuszczalny w razie: 1. akcji ratowniczej 2. usuwania awarii 3. szczególnych potrzeb pracodawcy Zakazuje się pracy w godzinach nadliczbowych w przypadku:  pracownicy, która jest w ciąży,  młodocianych,2  osób opiekujących się dziećmi do lat 4
 3. 3. Godziny nadliczbowe Polecenie pracy nadliczbowej:  Nie wymaga szczególnej formy (wyrok SN z 14/05- 1998 r., I PKN 122/98).  Może być dorozumienie – wystarczająca jest świadomość pracodawcy, że pracownik wykonuje taka pracę (wyrok SN z 26/05-2000 r., I PKN 667/99).  Taka praca może być wykonywana bez wiedzy pracodawcy, jeżeli konieczność jej świadczenia wynika z obiektywnych warunków pracy (wyrok SN z 3/10-1978 r., I PRN 91/78).3
 4. 4. Godziny nadliczbowe Naruszenie doby pracowniczej może stanowić pracę w nadgodzinach. Przekroczenie doby oznacza sztuczne nadgodziny. Za takie nadgodziny wypłaca się sam dodatek (dobowy), gdyż normalne wynagrodzenie z tego tytułu wliczone jest do pensji pracownika. Dodatki za nadgodziny określa się w następujący sposób: 1) Norma dobowa:  100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w porze nocnej, w niedzielę lub święto, nie będące dla pracownika dniem pracy, a także w dniu, który miał być wolny za prace w niedzielę lub święto.  50% wynagrodzenia za pracę ponad normę dobową w pozostałych przypadkach 2) Norma średniotygodniowa: 100% wynagrodzenia4
 5. 5. Udzielanie czasu wolnego Na wniosek pracownika  Pracodawca udziela czasu wolnego za wypracowane nadgodziny w proporcji 1:1.  Pracownik we wniosku może wskazać za jakie nadgodziny nadliczbowe chce odebrać czas wolny, oraz wskazać termin odbioru czasu wolnego.  Czas wolny na wniosek może być udzielony także w innym okresie rozliczeniowym, niż wystąpiły godziny nadliczbowe.  Wniosek nie wiąże pracodawcy. Bez wniosku  Pracodawca udziela czasu wolnego za wypracowane nadgodziny w proporcji 1:1,5.  Taki czas wolny musi zostać udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w którym miały miejsce godziny nadliczbowe.  Czas wolny bez wniosku może być udzielony tylko za nadgodziny dobowe.  Pracodawca może zdecydować samodzielnie, za jakie nadgodziny udziela pracownikowi czasu wolnego.5
 6. 6. Praca w niedziele i święta W niedziele lub święta mogą być wykonywane tylko prace wskazane w art. 151¹º Kodeksu Pracy. Za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny w okresie 6 dni przed lub po niedzieli (do końca okresu rozliczeniowego). Za pracę w święto przysługuje dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie za pracę w niedzielę określa się:  Według Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: normalne wynagrodzenie + 2 x 100% dodatek  Według Sądu Najwyższego (wyrok z 15.02.2006 r.): normalne wynagrodzenie + 1 x 100% dodatek6
 7. 7. Praca w soboty W zamian za pracę w sobotę pracownik powinien dostać inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Dzień wolny należy się pracownikowi bez względu na liczbę przepracowanych w sobotę godzin Nieudzielenie takiego dnia wolnego pracownikowi może stanowić wykroczenie. Gdy dzień wolny nie zostanie udzielony, to może dojść do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Rekompensowanie pracy w sobotę określa się w następujący sposób:  Praca w sobotę przez 12 godzin - w zamian dzień wolny (8 godzin) + rekompensata 4 nadgodzin lub w zamian dzień wolny (12 godzin), wynagrodzenie za 8 godzin 100%, za 4 godziny 50%  Praca w sobotę przez 4 godziny - w zamian cały dzień wolny lub wynagrodzenie za 4 godziny z dodatkiem 100%7
 8. 8. Więcej informacji:UCMS Group PolandAl. Jerozolimskie 18102-222 WarszawaTel. +48 (22) 329 27 00Fax +48 (22) 329 27 01www.ucmsgroup.plInfo.pl@ucmsgroup.com

×