Workshop kvalitny ucitel_skola

406 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
172
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop kvalitny ucitel_skola

  1. 1. Workshop – Kvalitný učiteľ – kvalitná školaKonferencia „Učíme pre život“, Poprad 15.-17.3.2013Beáta Brestenská – spracované výstupy učiteľov – účastníkov konferencieSkupina 1Čo znamená keď sa povie kvalitná škola ? - Aké by mali byť kritériá, podľa ktorých by sa mohla čo najobjektívnejšie hodnotiť kvalita školy - Skúste navrhnúť: kvantitatívne kritériá hodnotenia kvalitnej školy kvalitatívne kritériá hodnotenia kvalitnej školyStanoviská učiteľov: Kvalitatívne kritériá Kvantitatívne kritériáuplatnenie stredoškolákov na trhu práce Klíma školy: - vzťah – učiteľ-žiak-rodičia - vzťah vedenie - učiteliaporovnanie pridanej hodnoty počas štúdia vo kde sa absolvent uplatnívedomostnej oblastipokračovanie a uplatnenie v odbore hodnotenie školy absolventom + vyjadrenie sa k ŠkVPzáujem o školu zo strany rodičov - referencie SLOBODA ! (absolventa, učiteľa)úroveň dieťaťa pri vstupe oddeliť úrovne vzdelávania (napr. maturita – výučný list) regulácia konkurencieschopnosti (VŠ – veľa, rýchlokurzy)Skupina 2Ako definovať kvalitného učiteľa? - Podľa akých charakteristík môžeme povedať že učiteľ je kvalitný ? - Napíšte čo najviac charakteristík kvalitného učiteľaStanoviská učiteľov: 1. angažovaný v zmenách: - svojho statusu - vyučovacieho procesu, obsahu 2. vzdelávajúci sa a hľadajúci = neustály proces = chce napredovať 3. organizačný talent 4. prirodzená autorita 5. čestný a s osobnou charizmou 6. kráčajúci s dobou 7. šťastný učiteľ hrdý na svoju profesiu 8. flexibilný
  2. 2. 9. vie vytvoriť podmienky na aktívne učenie sa žiakov – facilitátor 10. kouč 11. má zmysel pre humor 12. empatický 13. prístupný zmenám 14. reagujúci a realizujúci zmeny 15. tvorivý 16. zodpovedný 17. rád robí svoju prácu 18. dosiahne viditeľné výsledky 19. má rád deti 20. uplatňujúci sebareflexiu s cieľom zlepšovania sa 21. samostatný, rozhodný, spolupracujúci s triedou, rodičmi, verejnosťou, kolegami = tímový hráč 22. so všeobecným rozhľadom, ide s dobou, uči sa aj od žiakov 23. vie si žiakov získaťSkupina 3Aké má byť spoločenské a finančné ohodnotenie kvalitného a inovatívneho učiteľa? Ako by ste finančne ohodnotili inovatívneho a kvalitného učiteľa od priemernéhoučiteľa (ktorý si odučí svoj úväzok a nerobí žiadne ďalšie aktivity) ?Stanoviská učiteľov:
  3. 3. Skupina 4Charakterizujte zásadné zmeny, ktoré pokladáte za nevyhnutné aby sa udialiv regionálnom školstve v rokoch 2013-2016Ako chápete zefektívnenie finančných tokov v školstve ? 1. Zrozumiteľná dlhodobé koncepcia vzdelávania 2. Racionalizácia škôl – druhý stupeň ZŠ a SŠ 3. Malotriedky väčšinou – rozumne zachovať 4. Prepustiť nekvalifikovaných učiteľov 5. Zmeniť systém voľby riaditeľov škôl 6. Zmeniť zloženie Rady školy v prospech pedagógov 7. Vypracovať merateľné kritériá kvalitnej školy a kvalitného učiteľa 8. Zaviesť priamu dotáciu financií do škôlSkupina 5Prečo nechcú mladí ľudia byť učiteľmi ?Ako by mali byť motivovaní najlepší študenti na stredných školách aby išli študovaťučiteľstvo?Dôvody: 1. Nízky spoločenský status 2. Nízke finančné ohodnotenie 3. Enormne vysoké pracovné zaťaženie, ktoré nekorešponduje s ohodnotením 4. Kumulovanie kompetencií (psychológ, finančník, sociálny pracovník, špeciálny pracovník...) 5. Obmedzovanie slobody učiteľa (kreativita, kolegami, vedením...)Motivácia: 1. Zlepšiť platy – systematicky 2. Vytvoriť prijateľnú perspektívu (kariérny rast, sociálna oblasť, spoločenský status...) 3. Do školského systému zaviesť podporné profesie: psychológ, špeciálny pedagóg, asistent, profesionálny správca siete, sociálny terénny pracovník 4. Finančná špeciálna podpora inovatívnych učiteľovSkupina 6Čo má poskytovať kvalitná škola žiakovi?Čo má poskytovať kvalitná škola učiteľovi?Čo má poskytovať kvalitná škola rodičovi? Žiakovi Učiteľovi Rodičovinetradičné formy vzdelávania primeraný plat Klíma školyspojené s praxouindividuálny prístup Sloboda, dôvera Priestor pre spoluprácuvzdelávanie – kvalitný podmienky: pracovné, Požadovať aj ponúkaťučiteľ, kvalitný obsah finančné a sociálny status
  4. 4. výchova ďalšie vzdelávanie Sprístupnenie dokumentov a možnosť pripomienkovaťasistentov, špeciálnych Teambilding Spoločne budovať víziupedagógov, kariérnych školypedagógovzručnosti, kompetencie Kvalitné vedenie Pocit bezpečiamožnosť voľby, podľa veku, Klíma školyslobodaprostredie pozitívne a Oporamotivujúcezážitky, pochopenie Asistentov (príprava pomôcok, techniky, dokumentov...)mimoškolské aktivity Možnosť profesionálneho a osobného rastumožnosť perspektívy-uplatnenia sa v reálnomživote

×