Keď učenie (sa) prináša radosťIng. Stanislav Veselovský, Ing. Peter Truchan
Projekt GSAMiesto realizácie: Gymnázium sv. Andreja v RužomberkuCelkové plánované výdavky projektu: 340 174,27 €Trvanie pr...
Aktivity projektu1.1 Rozvíjanie kľúčových  2.1 Inovácia didaktickýchkompetencií učiteľov pre   prostriedkov, obsahu,pre...
Zhrnutie aktivity 1.1• Využívanie informačno-komunikačných       • absolvovanie prípravy ,testovanie a získanie te...
2.1 Inovácia didaktických prostriedkov,obsahu, metód a foriem vyučovania            Implementácia IKT do   ...
2.1 Inovácia didaktických prostriedkov,obsahu, metód a foriem vyučovania            Implementácia IKT do   ...
Zhrnutie aktivity 2.1 participovalo 23 expertov - interných pedagógov a 10 expertov - externých zamestnancov projektu ...
Zhrnutie aktivity 2.1    23   interných   expertov               550             učebn...
Zverejnenie vytvorenýchmateriálov v rámci projektu GSA.    http://edu.gsa.sk/radost
Použité fotografie a videá Interný archív Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku
Nákup didaktických prostriedkov 2433 didaktických prostriedkov.
Implementácia IKT do vyučovania KAJa gramatiky ANJefektívne, intenzívnejšie a    Výstupy: Metodický list,tvorivo využí...
Voda a život, poznávame organizmy
Inovácia vyučovania FRJ pomocousady učebníc On y va!          Cieľ čiastkovej činnosti:          prost...
Inovácia vyučovania fyziky   prostredníctvom názornosti a využitia   prostriedkov IKT prostredníctvom využívania náz...
Vizualizácia vo vyučovaní chémie          prostredníctvom využívania          modernej i tradičnej techn...
Vyučovanie geometrie s využitím IKT
Kto spieva,      dvakrát sa modlí„Liturgické sviatky a obdobia“ (napr. adventné,vianočné, pôstne, veľkonočné, obdobi...
Aktívne osvojovanie si fonetickej stránkyjazyka počas práce v jazykovomlaboratóriu
Štúdium správania a duševnej   činnosti človekaRealizáciou projektov a vlastnej prezentácie umožniť žiakom formovaťvlas...
Katolícka moderna očami mladého     stredoškoláka
Učíme sa pomocou pracovných listov - SJL  na hodinách slovenského  jazyka a literatúry pomôcť  žiakom, aby samostatn...
Pohybové aktivity v rámcimodernizácie výučby - TEV               Rekreačné formy pohybovýchFloorbal – populá...
VIDEOKONFERENCIA na tému Slovenskoa anglicky hovoriace krajiny
Vyučovanie s podporou multimédií
InformatikaTEMATICKÝ VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PLÁN Stretnutie s externými expertemi
InformatikaTEMATICKÝ VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PLÁN Počet pripravených hodín ....... 262 Počet videí a video tutoriálov ...114
 Počet pripravených hodín ....... 262 z toho asi 130 kompletne s metodikami aj s pomocnými materiálmi Ukážka:Videa.mpg
Informatika Počet videí a videotutoriálov .......114 použiteľné aj na iné predmety (bezpečnosť) špecializované na in...
Úrazelektrickýmprúdom(vedomie)       Úraz elektrickým       prúdom       (bezvedomie)
Ďakujeme za pozornosť        www.gsa.skPeter Truchan, truchan@gsa.skStanislav Veselovský, stano@gsa.sk
Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost
Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost
Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost

595 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost

 1. 1. Keď učenie (sa) prináša radosťIng. Stanislav Veselovský, Ing. Peter Truchan
 2. 2. Projekt GSAMiesto realizácie: Gymnázium sv. Andreja v RužomberkuCelkové plánované výdavky projektu: 340 174,27 €Trvanie projektu: 1.10.2009 – 30.11.2011
 3. 3. Aktivity projektu1.1 Rozvíjanie kľúčových 2.1 Inovácia didaktickýchkompetencií učiteľov pre prostriedkov, obsahu,premenu tradičnej školy metód a foriem na modernú vyučovania• Vzdelávacie podujatia • realizovať premenu počas celej doby tradičnej školy na realizácie projektu modernú, • rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. • Vytvoriť učebné materiály a overiť ich vo vyučovacom procese
 4. 4. Zhrnutie aktivity 1.1• Využívanie informačno-komunikačných • absolvovanie prípravy ,testovanie a získanie technológií vo vyučovaní certifikátu ECDL.• Cabri 3D• Microsoft Office 2007 v edukačnom procese• Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese• Vzdelávanie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa vo floorbale• absolvovanie prípravy ,testovanie a získanie 40 študentom certifikátu ECDL.• Adobe captivate• Webdesignér I. – programátor a grafik web stránok• Adobe Flash• Kryptografia a použitie digitálneho podpisu19 pedagógovškoly
 5. 5. 2.1 Inovácia didaktických prostriedkov,obsahu, metód a foriem vyučovania Implementácia IKT do Voda a život, Inovácia vyučovaniaNákup didaktických vyučovania KAJ a poznávame FRJ pomocou sady prostriedkov gramatiky ANJ organizmy učebníc On y va!Inovácia vyučovania fyziky Vizualizácia vo Vyučovanie geometrie Kto spieva, dvakrát sa prostredníctvom vyučovaní chémie s využitím IKT modlínázornosti a využitia prostriedkov IKTAktívne osvojovaniesi fonetickej stránky Štúdium správania a Katolícka moderna Učíme sa pomocoujazyka počas práce v duševnej činnosti očami mladého pracovných listov jazykovom človeka stredoškoláka laboratóriu Rekreačné formy VIDEOKONFERENCIA VyučovanieFloorbal – populárny pohybových aktivít na na tému Slovensko s podporou šport hodinách telesnej a anglicky hovoriace multimédií výchovy krajiny
 6. 6. 2.1 Inovácia didaktických prostriedkov,obsahu, metód a foriem vyučovania Implementácia IKT do Voda a život, Inovácia vyučovaniaNákup didaktických vyučovania KAJ a poznávame FRJ pomocou sady prostriedkov gramatiky ANJ organizmy učebníc On y va!Inovácia vyučovania fyziky Vyučovanie Vizualizácia vo Kto spieva, dvakrát sa prostredníctvom geometrie s využitím vyučovaní chémie modlínázornosti a využitia IKT prostriedkov IKTAktívne osvojovaniesi fonetickej stránky Štúdium správania a Katolícka moderna Učíme sa pomocoujazyka počas práce v duševnej činnosti očami mladého pracovných listov jazykovom človeka stredoškoláka laboratóriu Rekreačné formy VIDEOKONFERENCIA VyučovanieFloorbal – populárny pohybových aktivít na na tému Slovensko s podporou šport hodinách telesnej a anglicky hovoriace multimédií výchovy krajiny
 7. 7. Zhrnutie aktivity 2.1 participovalo 23 expertov - interných pedagógov a 10 expertov - externých zamestnancov projektu vytvorili vzdelávací program (metodické listy, pracovné listy, ppt prezentácie, videotutoriály atď.) na predmet informatika 550 nových alebo inovovaných učebných materiálov zapojilo viac ako 330 žiakov školy
 8. 8. Zhrnutie aktivity 2.1 23 interných expertov 550 učebných materiálov 1 vzdelávací program (metodické listy, pracovné listy, power point prezentácie, video tutoriály, 10 externých flipcharty atď.) na predmet informatika expertov- zapojených viac ako 330 žiakov
 9. 9. Zverejnenie vytvorenýchmateriálov v rámci projektu GSA. http://edu.gsa.sk/radost
 10. 10. Použité fotografie a videá Interný archív Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku
 11. 11. Nákup didaktických prostriedkov 2433 didaktických prostriedkov.
 12. 12. Implementácia IKT do vyučovania KAJa gramatiky ANJefektívne, intenzívnejšie a Výstupy: Metodický list,tvorivo využívať prostriedky IKT Pracovný list, prezentácia
 13. 13. Voda a život, poznávame organizmy
 14. 14. Inovácia vyučovania FRJ pomocousady učebníc On y va!  Cieľ čiastkovej činnosti: prostredníctvom moderných didaktických prostriedkov a nástrojov IKT zvýšiť kvalitu výučby francúzštiny  Výstupy: Metodický list, prezentácia
 15. 15. Inovácia vyučovania fyziky prostredníctvom názornosti a využitia prostriedkov IKT prostredníctvom využívania názorných pomôcok a prostriedkov IKT inovovať vyučovacie hodiny fyziky, vyučovať prostredníctvom moderných metód vyučovania
 16. 16. Vizualizácia vo vyučovaní chémie prostredníctvom využívania modernej i tradičnej techniky zlepšiť vzťah žiakov k predmetu chémia jeho vizualizáciou a využívaním experimentov
 17. 17. Vyučovanie geometrie s využitím IKT
 18. 18. Kto spieva, dvakrát sa modlí„Liturgické sviatky a obdobia“ (napr. adventné,vianočné, pôstne, veľkonočné, obdobie cez rok) rozví-jať zručnosti a kompetencie žiakov.
 19. 19. Aktívne osvojovanie si fonetickej stránkyjazyka počas práce v jazykovomlaboratóriu
 20. 20. Štúdium správania a duševnej činnosti človekaRealizáciou projektov a vlastnej prezentácie umožniť žiakom formovaťvlastné postoje, získavať skúsenosti a kľúčové kompetencie na všetkýchtroch úrovniach posudzovania správania a duševnej činnosti človeka
 21. 21. Katolícka moderna očami mladého stredoškoláka
 22. 22. Učíme sa pomocou pracovných listov - SJL  na hodinách slovenského jazyka a literatúry pomôcť žiakom, aby samostatne pracovali s literárnym textom, aby sa naučili chápať súvislosti, objavovať dôležité znaky v literárnych dielach.
 23. 23. Pohybové aktivity v rámcimodernizácie výučby - TEV Rekreačné formy pohybovýchFloorbal – populárny šport aktivít
 24. 24. VIDEOKONFERENCIA na tému Slovenskoa anglicky hovoriace krajiny
 25. 25. Vyučovanie s podporou multimédií
 26. 26. InformatikaTEMATICKÝ VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PLÁN Stretnutie s externými expertemi
 27. 27. InformatikaTEMATICKÝ VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PLÁN Počet pripravených hodín ....... 262 Počet videí a video tutoriálov ...114
 28. 28.  Počet pripravených hodín ....... 262 z toho asi 130 kompletne s metodikami aj s pomocnými materiálmi Ukážka:Videa.mpg
 29. 29. Informatika Počet videí a videotutoriálov .......114 použiteľné aj na iné predmety (bezpečnosť) špecializované na informatiku a podobné predmety (poč. grafika, siete)
 30. 30. Úrazelektrickýmprúdom(vedomie) Úraz elektrickým prúdom (bezvedomie)
 31. 31. Ďakujeme za pozornosť www.gsa.skPeter Truchan, truchan@gsa.skStanislav Veselovský, stano@gsa.sk

×