Spolupraca v ucitelskom kolektive

470 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spolupraca v ucitelskom kolektive

 1. 1. _______________www.peterbero.sk1
 2. 2. Spolupráca v učiteľskomkolektíve_______________www.peterbero.sk2
 3. 3. Cieľ• Ako vytvoriť v zborovni tím?_______________www.peterbero.sk3
 4. 4. Realita• samotár• prenos na deti_______________www.peterbero.sk4
 5. 5. Realita* Prečo spolupracovať?* Ako spolupracovať?* Prečo nespolupracujeme?_______________www.peterbero.sk5
 6. 6. Ako vzniká tím?_______________www.peterbero.sk6
 7. 7. 1. Proaktivita• akcia – reakcia (podnet – odozva)• jazyk• interpretácia_______________www.peterbero.sk7
 8. 8. _______________www.peterbero.sk8
 9. 9. 2. Vízia• hodnoty• objavovanie, hľadanie• kto je s ňou stotožnený• osobná vízia• ŠVP_______________www.peterbero.sk9
 10. 10. IBM• dôstojnosť jednotlivca• dokonalosť• služba zákazníkom_______________www.peterbero.sk10
 11. 11. Apple„Ak sa pozriete na svoje telo, tak bunkysú špecializované, ale každá jedna bunkamá v sebe master plán celého tela. My simyslíme, že naša firma bude najlepšoumožnou firmou, ak každý človek, ktorý tupracuje bude chápať celkový master plánfirmy a môže ho použiť ako meradlo, vočiktorému bude prijímať svoje rozhodnutia.“Steve Jobs_______________www.peterbero.sk11
 12. 12. Finanzpartner• vzťahy_______________www.peterbero.sk12
 13. 13. 3. Dôležité veci majú prednosť• stanovenie priorít_______________www.peterbero.sk13
 14. 14. Oblastiwww.peterbero.sk
 15. 15. Ideálwww.peterbero.skpb20%
 16. 16. 4. Vzájomná úcta• konto• dodržovať sľuby• otvorenosť• vyjasňovať očakávania• osobná integrita• sloboda a podpora_______________www.peterbero.sk16
 17. 17. 5. Najskôr pochopiť• počúvanie vs. rozprávanie_______________www.peterbero.sk17
 18. 18. _______________www.peterbero.sk18
 19. 19. _______________www.peterbero.sk19
 20. 20. 5. Najskôr pochopiť• počúvanie vs. rozprávanie• interpretácia• hodnotenie• radenie_______________www.peterbero.sk20
 21. 21. 6. Synergia• komunikácia• win - win• ceniť si odlišnosti• jasné vlastníctvo úloh_______________www.peterbero.sk21
 22. 22. 6. Synergia• pocit zodpovedností za tímový výsledok• poznanie a uznanie silných stránokčlenov tímu• synergia generácií_______________www.peterbero.sk22
 23. 23. 7. Dobíjanie_______________www.peterbero.sk23
 24. 24. 8. Rytmus_______________www.peterbero.sk24
 25. 25. 9. Komunikácia_______________www.peterbero.sk25
 26. 26. Zhrnutie• Nie sme tímoví hráči.• Aktívne vytvárajme tím.• Začnime od seba._______________www.peterbero.sk26
 27. 27. Tajomstvo!_______________www.peterbero.sk27
 28. 28. _______________www.peterbero.sk28
 29. 29. Záverwww.peterbero.skpb

×