Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REGIONÁLNE VZDELÁVANIE      koncept  Miroslava Kiripolská
199230.03.13  Miroslava Kiripolská
Región v škole, škola v regióne             199630.03.13       Miroslava Kiripolská
Zberateľská činnosť30.03.13  Miroslava Kiripolská
Spracovanie zozbieraných materiálov30.03.13       Miroslava Kiripolská
Tvorba učebných pomôcok30.03.13               Miroslava Kiripolská
Projekt Socrates – Jarné zvyky30.03.13      Miroslava Kiripolská
Projekt Socrates – Vianočné zvyky30.03.13  Miroslava Kiripolská
30.03.13  Miroslava Kiripolská
30.03.13  Miroslava Kiripolská
30.03.13  Miroslava Kiripolská
30.03.13  Miroslava Kiripolská
30.03.13  Miroslava Kiripolská
30.03.13  Miroslava Kiripolská
• riaditeľka ZŠ      •lektorka regionálnej výchovy      •externá expertka pre regionálnu výchovu v projektoch ES...
RV      .30.03.13    Miroslava Kiripolská
osť!                         čn Predpokladám, že do polovice tohto storočia bude určité obdobie n...
ekonómovia a filozofi         Zmena systému         4 základné sektory:        1.sektor - výroba j...
Globálna spoločnosť naráža na veľké obmedzenia.30.03.13            Miroslava Kiripolská
...nepremyslenéintervencie štátu ... ľudia     stratili prehľad  o skutočných cenách                ...
Riešenia  obnova lokálnych ekonomík,  dôraz na pridanie hodnoty jednotlivcom, rodinám, regiónom i spoločnosti,  vzni...
Riešenia pre školstvo          prenos zodpovednosti za vzdelávaciu politiku na regióny,           dece...
Realita slovenského vzdelávania30.03.13        Miroslava Kiripolská
Na bedrách čích skončí nápad tento?30.03.13       Miroslava Kiripolská
Tušia naše deti, čo ich čaká?30.03.13       Miroslava Kiripolská
Sú schopné      identifikovať a riešiť        problémy?30.03.13     Miroslava Kiripolská
?30.03.13  Miroslava Kiripolská
Kto im s tým pomôže?      A          B                       C30.03.13       Mi...
Prostriedok      Regionálne vzdelávanie30.03.13         Miroslava Kiripolská
Regionálna výchova             Regionálne vzdelávanie                       Potenciál: ...
Absolvent regionálneho vzdelávania        • univerzálne využiteľné vedomosti, zručnosti a postoje,      • pri...
30.03.13  Miroslava Kiripolská
Projekt Regionálne vzdelávanie                Cieľové skupiny:              •študenti vysoký...
...dovtedy aspoň...          Metodika tvorby ŠkVP      so zameraním na regionálne vzdelávanie30.03.13    ...
Princíp regionálneho vzdelávania   •programovo vytvárať modelové situácie vychádzajúce z reálneho života alebo   byť ú...
Modrá ekonomikaPodnikateľský model založený na :                •napodobovaní prírody,          ...
Projektové oblasti Modrej ekonomiky   •potravinová bezpečnosť,   •zdravotná bezpečnosť,   •regenerácia lesov,  ...
Filozofia zaradenia regionálneho vzdelávania               do praxe      Reálny život vyžaduje integr...
Voľba stratégií      Príklady stratégií:      •oblastné,      •predmetové,      •zastúpenia špecifický...
Tvorba učebnej osnovy         predmetu       Dokument DeSeCo (OECD)30.03.13      Miroslava Kiripolská
Zainteresované skupiny      Vzdelávanie heterogénnych skupín      Odborné skupiny30.03.13        Miroslav...
ŠkVP je know-how        transparentne sa profilujúcej inštitúcie,      ktorej by mal rodič s dôverou zveriť sv...
Spolupráca so záujmovými združeniami30.03.13        Miroslava Kiripolská
Spolupráca s miestnymi podnikateľmi30.03.13  Miroslava Kiripolská
Alternatívne učebne30.03.13    Miroslava Kiripolská
30.03.13  Miroslava Kiripolská
Tradičné remeslá netradičným spôsobom30.03.13         Miroslava Kiripolská
Alternatívne spôsoby využitia odpadového papiera30.03.13          Miroslava Kiripolská
Alternatívne spôsoby využitia odpadového papiera, plastu a textilu30.03.13            Miroslava Kiripolská
Projekt motýľ – húseničenie, kuklenie a motýľ30.03.13          Miroslava Kiripolská
30.03.13  Miroslava Kiripolská
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rv učíme pre život

432 views

Published on

 • Be the first to comment

Rv učíme pre život

 1. 1. REGIONÁLNE VZDELÁVANIE koncept Miroslava Kiripolská
 2. 2. 199230.03.13 Miroslava Kiripolská
 3. 3. Región v škole, škola v regióne 199630.03.13 Miroslava Kiripolská
 4. 4. Zberateľská činnosť30.03.13 Miroslava Kiripolská
 5. 5. Spracovanie zozbieraných materiálov30.03.13 Miroslava Kiripolská
 6. 6. Tvorba učebných pomôcok30.03.13 Miroslava Kiripolská
 7. 7. Projekt Socrates – Jarné zvyky30.03.13 Miroslava Kiripolská
 8. 8. Projekt Socrates – Vianočné zvyky30.03.13 Miroslava Kiripolská
 9. 9. 30.03.13 Miroslava Kiripolská
 10. 10. 30.03.13 Miroslava Kiripolská
 11. 11. 30.03.13 Miroslava Kiripolská
 12. 12. 30.03.13 Miroslava Kiripolská
 13. 13. 30.03.13 Miroslava Kiripolská
 14. 14. 30.03.13 Miroslava Kiripolská
 15. 15. • riaditeľka ZŠ •lektorka regionálnej výchovy •externá expertka pre regionálnu výchovu v projektoch ESF • tvorba kurikula predmetov, ŠkVP s regionálnym zameraním30.03.13 Miroslava Kiripolská
 16. 16. RV .30.03.13 Miroslava Kiripolská
 17. 17. osť! čn Predpokladám, že do polovice tohto storočia bude určité obdobie nestability a o lo veľkej neistoty kedy sa bude formovať nové usporiadanie sveta. Dá sa modelovať sp rôznym spôsobom od jednopolárneho k multipolárnemu svetu, môžu byť zvolené na aj iné alternatívy. Teraz je obdobie neurčitosti, ale jedno vidíme, priemyselná ál civilizácia zaniká. Prestáva fungovať, napríklad finančné trhy alebo národné štáty. ob Pravidlá, ktoré v rámci priemyselnej civilizácie platilaj i už neplatia. Musia byť Gl zmenené, postupne sa menia. Každá civilizácia, ktorá upadá reaguje silou. Ľudstvo musí čeliť globálnym rizikám devastácie, či už ide o svetovú vojnu alebo ekologickú katastrofu. Za drámou sa skrýva zrážka starého a nového. Môže to skončiť buď priaznivo alebo nepriaznivo, buď návratom do nejakej formy barbarstva alebo sa uvoľní cesta k novej civilizácii. Vývoj sa zastaviť nedá, pretože sa mení spôsob tvorby bohatstva. Priemyselná éra končí, pretože sme vyčerpali suroviny energetické zdroje a navyše extenzívne čerpanie zdrojov nie je potrebné. Pridaná hodnota sa netvorí tým, že pridáme viac pracovníkov alebo surovín alebo energie, ale tvorí sa novou kvalitou, a tá spočíva v znalostiach čiže aplikácií z nehmotných faktorov. Do určitej miery to súvisí aj s ekonomicky dominantným regiónom, ktorým sa v horizonte skôr ako príde rok 2050 stane Ázia. Systémová zmena30.03.13 Miroslava Kiripolská
 18. 18. ekonómovia a filozofi Zmena systému 4 základné sektory: 1.sektor - výroba jedla, 2.sektor -výroba vecí, 3.sektor - služby (vzdelávanie), 4. sektor – štát - zmena!30.03.13 Miroslava Kiripolská
 19. 19. Globálna spoločnosť naráža na veľké obmedzenia.30.03.13 Miroslava Kiripolská
 20. 20. ...nepremyslenéintervencie štátu ... ľudia stratili prehľad o skutočných cenách ...štát stráca schopnosť a a hodnotách prostriedky zabezpečiť nevynímajúc vzdelanie... jednotlivca... Milan Zelený. Philip Bobbitt ...hranice rastu tejto planéty sa dosiahnu v priebehu budúcich sto rokov ... Gunter Pauli30.03.13 Miroslava Kiripolská
 21. 21. Riešenia  obnova lokálnych ekonomík,  dôraz na pridanie hodnoty jednotlivcom, rodinám, regiónom i spoločnosti,  vznik privátne založených vzdelávacích inštitúcií, ktoré dopĺňajú alebo nahrádzajú štátne,  decentralizácia zdrojov, financií, informácií a znalostí,  koncept Modrej ekonomiky (Rímsky klub 1968 - významný a vplyvný globálny think tank, je zameraný na hľadanie ciest k udržateľnej budúcnosti a jeho členovia predkladajú riešenia globálnych problémov. ).30.03.13 Miroslava Kiripolská
 22. 22. Riešenia pre školstvo prenos zodpovednosti za vzdelávaciu politiku na regióny, decentralizácia zdrojov, financií, informácií, znalostí, vznik vzdelávacích inštitúcií s väčšou autonómiou, vznik privátne založených vzdelávacích inštitúcií, vytváranie ŠkVP škôl, ktorých absolventi na základe vlastného presvedčenia budú vstupovať do lokálnej ekonomiky, obsadzovať alebo vytvárať pracovné miesta na lokálnej úrovni, podpora sociálneho kapitálu, využívanie potenciálu prírody ako obsahového zdroja k tvorbe ŠkVP, vytváranie obsahu vzdelávania zameraného na nulovú produkciu odpadov.30.03.13 Miroslava Kiripolská
 23. 23. Realita slovenského vzdelávania30.03.13 Miroslava Kiripolská
 24. 24. Na bedrách čích skončí nápad tento?30.03.13 Miroslava Kiripolská
 25. 25. Tušia naše deti, čo ich čaká?30.03.13 Miroslava Kiripolská
 26. 26. Sú schopné identifikovať a riešiť problémy?30.03.13 Miroslava Kiripolská
 27. 27. ?30.03.13 Miroslava Kiripolská
 28. 28. Kto im s tým pomôže? A B C30.03.13 Miroslava Kiripolská
 29. 29. Prostriedok Regionálne vzdelávanie30.03.13 Miroslava Kiripolská
 30. 30. Regionálna výchova Regionálne vzdelávanie Potenciál: • znalosť kultúrneho dedičstva regiónu, • znalosť súčasných potrieb obyvateľov a samospráv, • reakcia na aktuálnu spoločensko-ekonomickú situáciu, • znalosť zdrojov dlhodobo riešiacich potreby transformácie spoločnosti, •podpora osobného rastu jednotlivcov. Využitie globálnych vedomostí v prospech lokálnej komunity.30.03.13 Miroslava Kiripolská
 31. 31. Absolvent regionálneho vzdelávania • univerzálne využiteľné vedomosti, zručnosti a postoje, • primárne uplatnenie v prospech miesta, kde ich nadobudol, •pozná rastovým potenciál miesta, v ktorom žije. Zároveň je schopný nájsť v ňom aj duchovné uspokojenie. Jeho schopnosti mu umožnia pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a na ich riešení bude schopný aktívne participovať.30.03.13 Miroslava Kiripolská
 32. 32. 30.03.13 Miroslava Kiripolská
 33. 33. Projekt Regionálne vzdelávanie Cieľové skupiny: •študenti vysokých škôl •pedagógovia škôl Ciele vzdelávania: • tvorba ŠkVP - Regionálne vzdelávanie, •. vzájomná podpora a sieťovanie škôl a inštitúcií Podpora vzdelávania: MŠVaV SR ŠPU Vytvorenie vzorového ŠkVP a učebných osnov predmetov30.03.13 Miroslava Kiripolská
 34. 34. ...dovtedy aspoň... Metodika tvorby ŠkVP so zameraním na regionálne vzdelávanie30.03.13 Miroslava Kiripolská
 35. 35. Princíp regionálneho vzdelávania •programovo vytvárať modelové situácie vychádzajúce z reálneho života alebo byť účastným reálnych situácií, •poskytnúť dostatok času a priestoru na analyzovanie situácií a identifikovanie problémov s nimi spojenými, •hľadanie praktických a efektívnych riešení problémov,30.03.13 Miroslava Kiripolská
 36. 36. Modrá ekonomikaPodnikateľský model založený na : •napodobovaní prírody, •vytváraní lokálnej ekonomiky, •podpore sociálneho kapitálu, •kaskádovaní materiálov, živín a energie, •nulovej produkcii odpadov, •vytváraní pracovných miest na lokálnej úrovni. 30.03.13 Miroslava Kiripolská
 37. 37. Projektové oblasti Modrej ekonomiky •potravinová bezpečnosť, •zdravotná bezpečnosť, •regenerácia lesov, •produkcia potravín, •produkcia energie, •bývanie, •recyklácia, •čistenie vody, •čistenie vzduchu, •poľnohospodárstvo, •plasty, •ťažba, •materiálová efektívnosť a ďalšie.30.03.13 Miroslava Kiripolská
 38. 38. Filozofia zaradenia regionálneho vzdelávania do praxe Reálny život vyžaduje integrované poznatky tvoriace systém. 1.vytvoriť učebné predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP, 2.vytvoriť učebné predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich učebné osnovy, 3.profilovať programové zameranie školy napríklad zaradením celej projektovej oblasti alebo selekciou tém viacerých projektových oblastí a zhrnutím ich do nového celku.30.03.13 Miroslava Kiripolská
 39. 39. Voľba stratégií Príklady stratégií: •oblastné, •predmetové, •zastúpenia špecifických cieľov pre rôzne typy inteligencií, •zastúpenia výkonového štandardu pre rôzne typy inteligencií, •preverovania vedomostí žiakov, •tvorby testov pre žiakov s rôznymi typmi inteligencií, •hodnotenia vedomostí, zručností a postojov.30.03.13 Miroslava Kiripolská
 40. 40. Tvorba učebnej osnovy predmetu Dokument DeSeCo (OECD)30.03.13 Miroslava Kiripolská
 41. 41. Zainteresované skupiny Vzdelávanie heterogénnych skupín Odborné skupiny30.03.13 Miroslava Kiripolská
 42. 42. ŠkVP je know-how transparentne sa profilujúcej inštitúcie, ktorej by mal rodič s dôverou zveriť svoje dieťa.30.03.13 Miroslava Kiripolská
 43. 43. Spolupráca so záujmovými združeniami30.03.13 Miroslava Kiripolská
 44. 44. Spolupráca s miestnymi podnikateľmi30.03.13 Miroslava Kiripolská
 45. 45. Alternatívne učebne30.03.13 Miroslava Kiripolská
 46. 46. 30.03.13 Miroslava Kiripolská
 47. 47. Tradičné remeslá netradičným spôsobom30.03.13 Miroslava Kiripolská
 48. 48. Alternatívne spôsoby využitia odpadového papiera30.03.13 Miroslava Kiripolská
 49. 49. Alternatívne spôsoby využitia odpadového papiera, plastu a textilu30.03.13 Miroslava Kiripolská
 50. 50. Projekt motýľ – húseničenie, kuklenie a motýľ30.03.13 Miroslava Kiripolská
 51. 51. 30.03.13 Miroslava Kiripolská

×