Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kybernetická kriminalita a prevencia

2,309 views

Published on

 • Be the first to comment

Kybernetická kriminalita a prevencia

 1. 1. Kybernetická kriminalita a prevenciaRoadShow Moderný učiteľ 2012 Jaroslav Oster Info consult, s.r.o. prevencia@infoconsult.sk
 2. 2. Celý nasledujúci obsah je chránený autorským právom.Texty, obrázky, grafiku a schémy obsiahnuté v nasledujúcejprezentácii smiete používať len pre vaše osobné, nekomerčnépotreby a nesmiete ich reprodukovať, upravovať, vysielať,predávať ani publikovať, vcelku ani ich časti, pre akýkoľvek účelbez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.Za písomný súhlas pre tieto účely môže byť považované ajvyjadrenie v elektronickej forme prostredníctvom e-mailovejkomunikácie.
 3. 3. IT kriminalita - FIKCIA?3
 4. 4. POCIT ANONYMITYNEIDENTIFIKOVATEĽNOSTI NEZNALOSŤ ZÁKLADNÝCH NEVYSTOPOVATEĽNOSTI PRINCÍPOV OCHRANY SÚKROMIA NEÚCTA K SÚKROMIU INÝCHFAKTY ZVEREJŇOVANIE/SPRÍSTUPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV BEZ SÚHLASU
 5. 5. Závislosti Netolerancia počítačové hry rasizmus, xenofóbia, závislosti od internetu diskriminácia, extrémizmus Kyberšikanovanie Nevhodný obsah ohováranie detská pornografia vydieranieobsah porušujúci autorské práva vyhrážanie zverejňovanie citlivých informácií bez súhlasu Infiltrácie a nevyžiadaný obsah vírusy, mallware, trójske kone Zneužívanie osobných údajov rootkity, podvrh identity červy,spyware, spam zisťovanie údajov o majetkových pomeroch Internetové podvody hoax, phishing Internetové známosti falošná inzercia cybergrooming manipulácie v rámci sociálnych sietí „ Len dve veci sú nekonečné: vesmír a ľudská hlúposť. Aj keď tým prvým som si nie istý.“ Albert Einstein
 6. 6. Sociálny hacking sociálne inžinierstvo manipulačné technikySociálne inžinierstvo využitie manipulatívnych techník na útok voči informačnému systému cestou jeho najslabšieho článku – človeka - získavania informácií metódami manipulácieZákladný princíp: kognitívne chyby úsudku neistota napr.časový stres, netrpezlivosť neznalosť nesústredenosť povrchnosť manipulovateľnosť dôvera v technické vymoženosti anonymita pri komunikácií telefónom dôverčivosť, láskavosť, ľútosť ochota (snaha) pomáhať obava z dôsledkov postoja, chovania alebo zodpovednosti snaha vyhýbať sa konfliktným situáciám
 7. 7. Základný princíp Cieľ: Vyvolať u obete pocit/presvedčenie legitímnosti akcie a dosiahnuť ochotu Častý scenár: pomôcť Vymyslený Mystifikácia scenár: vydávanie sa za lož osobu s + právomocami voči overená pravda akcii (nadriadený,(získaná vopred) kooperujúci, súvisiaci...)
 8. 8. Základom bol PRETEXTING Trashing Preosievanie firemného alebo domáceho odpadu Cieľ: dokumenty obsahujúce dôverné alebo podporné informácie Phishing Pharming VishingZískavanie dôverných informácií cestou e-technológií Prostriedok: Princíp: zmena DNS alebo VoIPProstriedok: modifikáciou hostse-mail, instant messaging, WEB Cieľ: súboru na lokálnom PC Vylákanie osobných aCieľ: finačných informácií Cieľ:získanie citlivých údajov formou telefonickej získanie dôvernýchumožňujúcich zneužitie prevažne komunikácie údajov pre styk s bankouv bankovom styku
 9. 9. E-maily naše každodenné Reťazové e-maily Princíp: HOAX Reťazenie e-mailových správ prevažne zábavného charakteru (podávanie šťastia, technické návody, ....) SCAM419 „Nigérijské dopisy“ najstaršia a extrémne úspešná formaLotérie Princíp: Prisľúbený podiel na zisku z podvodu na štátnych financiách, spravovanom majetku a pod...
 10. 10. Finančná gramotnosť – a čo jej úskalia?
 11. 11. hoax, lotérie, Scam419, reťazové e-mail....
 12. 12. Sociálne inžinierstvo (Phishing)
 13. 13. September 2012950 miliónov používateľovNovember 20121 miliarda používateľov42 miliónov stránok
 14. 14. Je FB platformou pre sociálny hacking? Viem, že sme urobili veľa chýb. Ale verím tomu, že naše zámery sú na správnom mieste. M.Zuckerberg Zneužívanie fotografií na FB - foto rodiny Smith (USA) na reklamu v ČR 133.000 Únik osobných údajov 10/2010FB ako informátor -únik dát 10 mil. používateľov FB-bytoví zlodeji -prostredníctvom hier Daily Mail, Londýn
 15. 15. Nadväzovanie známostíprostredníctvom sociálnych sietí
 16. 16. 2009: Anglicko – šikanovanie na FB 6 mesiacov trvajúce ohováranie, šikanovanie, deptanie prostredníctvom FB Holly Grogan (†15) z anglického vidieckeho mestečka Longlevens, Gloucester utrpela devastačné zranenia po tom, ako skočila z 10 metrov vysokého viaduktu v blízkosti svojho domu pod kolesá áut prechádzajúcich po štvorprúdovej diaľnici.
 17. 17. 2012: ČR – falošná identita, fiktívna komunikácia, vydieranie falošný dievčenský profil - získanie fotografií od obete (13 ročný chlapec) - vydieranie - sexuálne zneužívanie 4.4.2012 Okresný súd Ústí nad Labem uvalil väzbu "Vzali jsme do vazby dvě osoby stíhané kvůli pohlavnímu zneužívání a dětské pornografii. U obou to bylo kvůli tomu, aby neovlivňovali svědky a nepokračovali v trestné činnosti. U jednoho ze dvou mladíků podle něj navíc bylo důvodné podezření z toho, že by mohl utéct do zahraničí."
 18. 18. Internet „čo si musíte uvedomiť“Nikdy neviete, kto je v skutočnosti na druhej strane internetu alebo mobilu a čood Vás chce- čo ak klame o sebe, svojom veku, pohlaví?- čo ak patrí k ľuďom, ktorí chcú ubližovať: Získavanie informácii pre• pedofilia páchanie rôznych protiprávnych aktivít• ľudia, ktorí chcú fotografie a videá... • majetková kriminalita• navádzajú na užívanie drog...  bytové krádeže• navádzajú na šikanovanie, alebo sami šikanujú... • únosy• nenávidia určité skupiny ľudí...  nútená prostitúcia• správajú sa agresívne, násilne...  pornografia  adopcia detí• chcú sa tajne stretnúť, ublížiť im, uniesť ich...  zneužívanie• získať osobné údaje, o rodine, o kamarátoch...  vydieranie• chcú oklamať, podviesť... • obchodovanie s orgánmi• návádzajú na sebapoškodzovanie...
 19. 19. Kyberšikanovanie - formy• urážanie a nadávanie (komentáre fotiek a videí, na nástenke, cez chat, cez sms...)• vyhrážanie a vydieranie (anonymné telefonáty)• sexuálne obťažovanie a sexuálne návrhy• zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotografií alebo videí• šírenie osobných informácií alebo klebiet• vylúčenie zo skupín priateľov alebo z tímu v PC hrách, ignorácia v diskusných skupinách• krádež identity, vytváranie falošných alebo posmešných profilov, nenávistné skupiny
 20. 20. Prieskum ZODPOVEDNE.SK
 21. 21. Prieskum ZODPOVEDNE.SK S ktorými nepríjemnými zážitkami si sa ty osobne stretla/stretol na internete? Nepríjemné a násilné videá Nechcené porno Náhodné preklikanie na sex Vynucovanie poslať fotku Sexuálne obťažovanie Sexuálne narážky a komentáre Zneužitie fotografií, videí Chlapci Dievčatá Ponuky na kúpu drogStretnutie sa s niekým, kto sa vydával za iného Vyhrážanie, vydieranie Online šikanovanie Ohováranie Nadávanie, vysmievanie 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
 22. 22. Zverejňovanie osobných údajovOtázka Počet odpovedí zastúpenie v %meno 373 74%priezvisko 317 63%osobné fotografie 217 43%osobné fotografie intímneho 7 1%charakteru (obnažené častitela)vek 263 52%telefónne číslo 37 7%e-mailovú adresu 216 43%poštovú adresu 25 5%informácie o majetku, 5 1%vybavení bytu a podobnenezverejňujem žiadne 100 20%osobné údaje o sebe
 23. 23. Základný poznatok: uvažuj, preveruj
 24. 24. Hľadanie pomoci v problémových situáciáchOtázka Počet odpovedí zastúpenie v %rodičovi 351 69%súrodencovi 109 22%kamarátovi 222 44%spolužiakovi 68 13%učiteľovi 81 16%odborníkovi na škole 28 6%(výchovný poradca,psychológ)využil by som možnosť 16 3%telefonickej linky dôveryvyužil by som možnosť 5 1%internetovej linky dôveryobrátil by som sa na mestskú 16 3%políciu;obrátil by som sa na štátnu 12 2%políciunikomu, vyriešil by som to 69 14%sámneviem na koho by som sa 26 5%mohol obrátiť
 25. 25. A kto môže pomôcť?• rodičia, rodina• škola, CPPPaP• PZ SR, mestské polície• verejne dostupné weby• združená linka pomoci ... ak sa vyskytne problém, riešte ho ihneď, nečakajte
 26. 26. Vybrané a overené aktivityPravá tvár počítača a život bez neho(SAFER DAY Lučenec) súťaž pre žiakov 1. a 2.stupňa ZŠ OČAPY organizovaná CPPaP (garancia SAV) ukončená akciou v mestskom kinevyhodnotenie súťaže a predstavenie rizík života vdigitálnom priestore formou programu peer-aktivistov z radov žiakov 7.ročníkov škôl podvedením a réžiou pracovníčiek sociálne prevencie zCPPaPnásledná výstavav mestskej knižnici a v kine Celoslovenská Prednášky v nočných hodinách súťaž
 27. 27. Informačné zdroje prevencia@infoconsult.sk
 28. 28. Rýchly prieskum – Vami využívané zdrojeKtorý z verejne dostupných projektov zameraných na prevenciu v téme bezpečnosti detína internete považujete za najprínosnejší pre praktické využitie v rámci prevencie?
 29. 29. prevencia@infoconsult.skwww.infoconsult.sk/roadshow

×