Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Spolupráca školy arodičov, spoluprácamanažmentu školy a učiteľovDaniel BútoraŠkoly C. S. Lewisa
Školy C. S. Lewisa• Úvodné info o škole• Spolupráca školy a rodičov• Spolupráca manažmentu školy a učiteľov• Spolupráca šk...
NARNIA: Hviezda týždňa
NARNIA: Čítanie otcov
NARNIA:Čítanie otcov
NARNIA: OpeningyMalý opening – denneVeľký opening – 2 x mesačne
NARNIA: Vernisáže a koncerty
NARNIA: Škola v prírode
NARNIA: English Restaurant• Splývavé čítanie• Návštevy galérií• Návštevy knižnice
NARNIA: Family English Night
NARNIA: VIP konferenciaOrganizujú študentiPorotcovia sú zvonku
OEPPC – Original English Proseand Poetry Competition10. ročník
Christmas HouseNajväčšia aktivita v roku„Involvement“ je dôležitejšíako „performance“
DobrovoľníctvoNarnia študentiNarnia rodičia
DobrovoľníctvoBilGym študenti
Plenárne stretnutiaDva razy do roka
BilGym:Global StudiesActivists from KenyaDisidents from Burma
BilGym: Global Studies
BilGym: Fair Trade
BilGym: WICK• Otázky hodnotovejorientácie• Zaujímaví ľudiaktorí menia svetokolo seba
BilGym: Debatný klub
BilGym: Project 20
Školy C. S. Lewisa
Školy C. S. Lewisa• Zákazník• Misia• Vízia+Strategický plán• Princípy• Nástroje• Priestor pre zlepšenie
Škola a „reálny život“Škola a svet
Školy C. S. Lewisa• Absolventi:• „Nútili ste nás rozmýšľať, mať na vecivlastný názor a obhájiť si ho“ (Lenka,Bratislava)• ...
Školy C. S. Lewisa• „Škola mi dala úžasný prehľad oneuveriteľne veľa veciach. Naučila som sadiskutovať, pýtať sa, mať svoj...
Školy C. S. LewisaZriaďovateľ: Cirkev bratská v SRRast: 2004 – 200 študentov2012 – 640 študentov2017 – 800 študentov
Školy C. S. LewisaNarnia: 1-9, 400 študentovBilGym: 1-5, 240 študentov
Misia škôl• V snahe rozvinúť potenciál každého študentavedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kritickymyslieť, pracovať tím...
Školy C. S. Lewisa: Vízia škôl• A. Chceme byť bezpečným a podpornýmprostredím pre rozvoj osobnosti a poznaniakaždého člena...
Školy C. S. Lewisa: Vízia škôl• B. Chceme byť prostredím, kde pedagógoviabudú tvorivými spôsobmi vytvárať príležitosťpre ú...
Školy C. S. Lewisa: Vízia škôl• C. Chceme dať študentom možnosť zažiťmedzinárodné prostredie a osvojiť siangličtinu a ďalš...
Školy C. S. Lewisa: Vízia škôl• D. Chceme byť otvoreným prostredím autentickéhohľadania a dialógu o živote, kresťanskom my...
Školy C. S. Lewisa: Vízia škôl• E. Chceme byť prostredím, ktoré sa neustálezdokonaľuje a reflektuje vývoj spoločnostia men...
ŠTÁT: Štátny vzdelávací programŠTÁT / ŠKOLA: Školský vzdel. programŠKOLA / UČITELIA: Časovo-temat.plánUČITEĽ: Príprava na ...
Školy C. S. Lewisa• Princípy:– Zákaznícka orientácia– Neustále zlepšovanie asledovanie trendov• CTY Online, The Innovative...
Riadenie Škôl C. S. Lewisa.CZŠ Bilingvál.NARNIA gymnáziumCSLewisaRadarodičovBilGymManažér a Riaditelia škôlSprávnarada škô...
Tímová práca vo vedení školySPRÁVNA RADA ŠKOLYPredseda Člen ČlenSENIOR MANAŽMENTManažér / Člen SRZástupkyňa riaditeľa Narn...
Spolupráca školy a rodičov• Princípy spolupráce• Nástroje spolupráce• Otázka hraníc• Ako začať
Princípy spolupráce s rodičmiRodičia ako zákazníciRodičia ako partneri v komunikáciiRodičia ako spojenci
• Vtiahnutie do života školy• Spoluúčasť na aktivitách, úloha• Vyššia motivácia• SpoluzodpovednosťPrincípy spolupráce s ro...
Faktory v komunikácii s rodičmi emócie, vzťah rodiča k dieťaťu, ochrannýreflex rodinná situácia, sociálna situácia prof...
Spolupráca školy a rodičov• Nástroje spolupráce– Plenárne stretnutia– Rada rodičov– Coffee Morning– Feedbacky– Zapojenie r...
Plenárne stretnutia• 2 razy ročne• Pozvaní všetci rodičia• Informácie o škole, Q&A’s
Rada rodičov• RR Narnia / RR BilGym• 2 zvolení zástupcovia z každej triedy• 3-4 stretnutia do roka• Princíp otvorenosti vš...
Coffee Morning• 4 x do roka, 8-10 hod.• Neformálne stretnutie rodičov základnej školyv priestoroch jedálne• Organizuje Rad...
Písomné feedbacky• BilGym• 1 x ročne• Písomná spätná väzba na každého učiteľa nakaždý predmet od každého študenta / ročník...
Zapojenie rodičov dokaždodennosti• Hviezda týždňa• Krúžky• Výlety, aktivity – Veľkonočné, Vianočnédielničky...• Častí host...
Rodičia – aktivisti• Prichádzajú s nápadmi, podnetmi, iniciatívou• Jedáleň• Fundraisingové aktivity• Nápady na projekty, h...
Otázka hraníc• Rodičia sú zákazníci, partneri, spojenci• Podnety rodičov sú vítané a relevantné• Pozitívne podnety sú vždy...
Ako začať• Začať sa dá aj v malom• Stačí malá skupina aktívnych rodičov, hoci aj 4ľudia• Okolo nich sa to dá celé rozbehnúť
Spolupráca manažmentu a učiteľov• práca na vízii a stratégii školy• osobné ciele• učiteľ ako partner• podpora učiteľov• mo...
Tímová práca vo vedení školySPRÁVNA RADA ŠKOLYPredseda Člen ČlenSENIOR MANAŽMENTManažér / Člen SRZástupkyňa riaditeľa Narn...
Heart, Smarts, Guts and Luck(Tjan, Harrington, Hsieh)• 3 roky, 500 lídrov v biznise, elementy úspechu• Heart – Do you have...
Východiskový stav• dnešný školský systém vo svetenestačí zmenám okolo škôl (“the wayyoung students are being educated isbe...
Východiskový stav• škola ako miesto, kde učiteľ “učí” aštudenti “sa učia” sa stáva reliktomminulosti, lebo učiteľ nevie vi...
Riešenia 1• personalizácia (nie všetci sa učia to isté,študent si sčasti alebo úplne vyberá, čo saide učiť)• posun od vedo...
Riešenia 2• prvky vzdelávania dospelých (workshopy)• práca študentov v malýchskupinách, rôzneho veku, občas bez učiteľa• S...
Riešenia 3• Dôraz na používanie médií (práca svideom, výroba filmov) a inýchtechnológií, využívanie smartphonov• zmenená ú...
Riešenia 4• Časti školy manažujú samištudenti, vrátane možnosti rozhodovaťo časti rozpočtov• miesto vzdelávania nie je iba...
Riešenia 1• personalizácia (nie všetci sa učia to isté, študent sisčasti alebo úplne vyberá, čo sa ide učiť)– Voliteľné se...
Riešenia 2• prvky vzdelávania dospelých (workshopy)• práca študentov v malých skupinách, rôznehoveku, občas bez učiteľa– A...
Riešenia 3• Dôraz na používanie médií (práca s videom, výrobafilmov) a iných technológií, využívanie smartphonov– Filmový ...
Riešenia 4• Časti školy manažujú sami študenti, vrátanemožnosti rozhodovať o časti rozpočtov– Čajovňa• miesto vzdelávania ...
Trendy
Trendy 1•Konektivita•Čo učiť•Ako učiť•Khan Academy•Globalizácia•Konkurencia•Priemer už nestačí•Cestovanie•Multikulturalizm...
Trendy 2•Menej autorít•Telefónne búdky•Vzťahy•Neformálne vzťahy•Brooks: ľudia sa učia od tých, ktorých majú radi•Kto je „m...
Wick / feedback
Prezentacia pre letnu skolu ceskoslovenskych ucitelov
Prezentacia pre letnu skolu ceskoslovenskych ucitelov
Prezentacia pre letnu skolu ceskoslovenskych ucitelov
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacia pre letnu skolu ceskoslovenskych ucitelov

381 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacia pre letnu skolu ceskoslovenskych ucitelov

 1. 1. Spolupráca školy arodičov, spoluprácamanažmentu školy a učiteľovDaniel BútoraŠkoly C. S. Lewisa
 2. 2. Školy C. S. Lewisa• Úvodné info o škole• Spolupráca školy a rodičov• Spolupráca manažmentu školy a učiteľov• Spolupráca školy a študentov
 3. 3. NARNIA: Hviezda týždňa
 4. 4. NARNIA: Čítanie otcov
 5. 5. NARNIA:Čítanie otcov
 6. 6. NARNIA: OpeningyMalý opening – denneVeľký opening – 2 x mesačne
 7. 7. NARNIA: Vernisáže a koncerty
 8. 8. NARNIA: Škola v prírode
 9. 9. NARNIA: English Restaurant• Splývavé čítanie• Návštevy galérií• Návštevy knižnice
 10. 10. NARNIA: Family English Night
 11. 11. NARNIA: VIP konferenciaOrganizujú študentiPorotcovia sú zvonku
 12. 12. OEPPC – Original English Proseand Poetry Competition10. ročník
 13. 13. Christmas HouseNajväčšia aktivita v roku„Involvement“ je dôležitejšíako „performance“
 14. 14. DobrovoľníctvoNarnia študentiNarnia rodičia
 15. 15. DobrovoľníctvoBilGym študenti
 16. 16. Plenárne stretnutiaDva razy do roka
 17. 17. BilGym:Global StudiesActivists from KenyaDisidents from Burma
 18. 18. BilGym: Global Studies
 19. 19. BilGym: Fair Trade
 20. 20. BilGym: WICK• Otázky hodnotovejorientácie• Zaujímaví ľudiaktorí menia svetokolo seba
 21. 21. BilGym: Debatný klub
 22. 22. BilGym: Project 20
 23. 23. Školy C. S. Lewisa
 24. 24. Školy C. S. Lewisa• Zákazník• Misia• Vízia+Strategický plán• Princípy• Nástroje• Priestor pre zlepšenie
 25. 25. Škola a „reálny život“Škola a svet
 26. 26. Školy C. S. Lewisa• Absolventi:• „Nútili ste nás rozmýšľať, mať na vecivlastný názor a obhájiť si ho“ (Lenka,Bratislava)• „Boli sme „vychovávaní“ spochybňovať,analyzovať a klásť si otázky“ (Jakub,Londýn)• „Dostatok priestoru na rozvíjanie nášhopotenciálu, ako aj správny „dá sa“prístup“ (Michal, Londýn)• „Ľudia na BilGyme ma nakopli kintelektuálnemu a akademickému rastu,dostal som ohromný priestor a podporuna sebarealizáciu “ (Marek, Brno)
 27. 27. Školy C. S. Lewisa• „Škola mi dala úžasný prehľad oneuveriteľne veľa veciach. Naučila som sadiskutovať, pýtať sa, mať svoj názor anebáť sa ho prezentovať. Učitelia, ktorítvorili pevné jadro školy, boli otvorení, arešpektovali žiakov “ (Tereza, Bratislava)• „Som vďačný, že mi bolo umožnenéslobodne rásť a dotvárať školsképrostredie. Som hrdý na to, že som malmožnosť spoznať skutočných učiteľov,ktorým na svojich žiakoch úprimnezáležalo“ (Juraj, Bratislava-Dundee)• „Počas obdobia stráveného na CSL somsa naučila, že moje hranice sú omnohoďalej, ako som si myslela a že výziev sanetreba báť “ (Mária, Bratislava)
 28. 28. Školy C. S. LewisaZriaďovateľ: Cirkev bratská v SRRast: 2004 – 200 študentov2012 – 640 študentov2017 – 800 študentov
 29. 29. Školy C. S. LewisaNarnia: 1-9, 400 študentovBilGym: 1-5, 240 študentov
 30. 30. Misia škôl• V snahe rozvinúť potenciál každého študentavedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kritickymyslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať,komunikovať v medzinárodnom prostredí a byťotvorení celoživotnému vzdelávaniu.• Študentov vzdelávame a vychovávamek zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti v duchukresťanských biblických hodnôt.“
 31. 31. Školy C. S. Lewisa: Vízia škôl• A. Chceme byť bezpečným a podpornýmprostredím pre rozvoj osobnosti a poznaniakaždého člena školskej komunity.
 32. 32. Školy C. S. Lewisa: Vízia škôl• B. Chceme byť prostredím, kde pedagógoviabudú tvorivými spôsobmi vytvárať príležitosťpre úspech a rast každého študenta.– Chceme rešpektovať rôznosť osobností a štýlovučenia našich študentov, umožniť im rozvíjaťnielen svoju inteligenciu, ale aj emocionalitua sociálne kompetencie.
 33. 33. Školy C. S. Lewisa: Vízia škôl• C. Chceme dať študentom možnosť zažiťmedzinárodné prostredie a osvojiť siangličtinu a ďalšie cudzie jazyky ako nástrojuplatnenia sa v živote. .
 34. 34. Školy C. S. Lewisa: Vízia škôl• D. Chceme byť otvoreným prostredím autentickéhohľadania a dialógu o živote, kresťanskom myslení,zodpovednom rozhodovaní a poznaní životnýchvzorov inšpirovaných rôznymi kresťanskýmitradíciami a spoločenstvami.– Sme si vedomí, že kresťanstvo môže žiť iba v otvorenomdialógu s inými myšlienkovými prúdmi. V pluralitnomprostredí rešpektujeme právo na vlastný názor, pričomkresťanstvo vnímame ako ponuku a ako príležitosť prehľadajúcich.
 35. 35. Školy C. S. Lewisa: Vízia škôl• E. Chceme byť prostredím, ktoré sa neustálezdokonaľuje a reflektuje vývoj spoločnostia meniace sa potreby študentov.
 36. 36. ŠTÁT: Štátny vzdelávací programŠTÁT / ŠKOLA: Školský vzdel. programŠKOLA / UČITELIA: Časovo-temat.plánUČITEĽ: Príprava na hodinu (ciele hodiny)UČITEĽ: Samotná hodinaFILTER: Misia a vízia školyFILTER: Misia a vízia školyFILTER: Misia a vízia školyFILTER: Misia a vízia školy
 37. 37. Školy C. S. Lewisa• Princípy:– Zákaznícka orientácia– Neustále zlepšovanie asledovanie trendov• CTY Online, The Innovative Kid, Tutoring,Študenti na zahraničnej VŠ, Novágeneračná paradigma– Rodičia ako partneri– Akademická čestnosť– Kresťanstvo ako ponuka
 38. 38. Riadenie Škôl C. S. Lewisa.CZŠ Bilingvál.NARNIA gymnáziumCSLewisaRadarodičovBilGymManažér a Riaditelia škôlSprávnarada škôlRadarodičovNarniaZriaďovateľ Dozornárada škôl
 39. 39. Tímová práca vo vedení školySPRÁVNA RADA ŠKOLYPredseda Člen ČlenSENIOR MANAŽMENTManažér / Člen SRZástupkyňa riaditeľa Narnia / BilGymUčitelia – Nepedag. prac.
 40. 40. Spolupráca školy a rodičov• Princípy spolupráce• Nástroje spolupráce• Otázka hraníc• Ako začať
 41. 41. Princípy spolupráce s rodičmiRodičia ako zákazníciRodičia ako partneri v komunikáciiRodičia ako spojenci
 42. 42. • Vtiahnutie do života školy• Spoluúčasť na aktivitách, úloha• Vyššia motivácia• SpoluzodpovednosťPrincípy spolupráce s rodičmi
 43. 43. Faktory v komunikácii s rodičmi emócie, vzťah rodiča k dieťaťu, ochrannýreflex rodinná situácia, sociálna situácia profesionálne skúsenosti skúsenosti rodiča so školou bariéry v postojoch (úcta-neúcta kpartnerovi...) kultúrne rozdiely
 44. 44. Spolupráca školy a rodičov• Nástroje spolupráce– Plenárne stretnutia– Rada rodičov– Coffee Morning– Feedbacky– Zapojenie rodičov do vyučovania– Rodičia – aktivisti
 45. 45. Plenárne stretnutia• 2 razy ročne• Pozvaní všetci rodičia• Informácie o škole, Q&A’s
 46. 46. Rada rodičov• RR Narnia / RR BilGym• 2 zvolení zástupcovia z každej triedy• 3-4 stretnutia do roka• Princíp otvorenosti všetkých zasadaní, účasťktoréhokoľvek rodiča možná• Účasť zástupcov vedenia školy• Obojstranná komunikácia• Follow-up komunikácia
 47. 47. Coffee Morning• 4 x do roka, 8-10 hod.• Neformálne stretnutie rodičov základnej školyv priestoroch jedálne• Organizuje Rada rodičov / aktívni rodičia• Možná účasť niektorých učiteľov
 48. 48. Písomné feedbacky• BilGym• 1 x ročne• Písomná spätná väzba na každého učiteľa nakaždý predmet od každého študenta / ročníku• Kvantitatívne, kvalitatívne hodnotenia• Follow-up
 49. 49. Zapojenie rodičov dokaždodennosti• Hviezda týždňa• Krúžky• Výlety, aktivity – Veľkonočné, Vianočnédielničky...• Častí hostia – Vianočný dom, Čaj o piatej,English Family Night...• Tieňovanie• Hostia na hodinách
 50. 50. Rodičia – aktivisti• Prichádzajú s nápadmi, podnetmi, iniciatívou• Jedáleň• Fundraisingové aktivity• Nápady na projekty, hostí, spoluprácu...• ... ale niekedy prídu aj s nápadmi, ktoré sa aninedajú...• ... ale niekedy prídeme na to, že niečo z tohosa predsa len dá...
 51. 51. Otázka hraníc• Rodičia sú zákazníci, partneri, spojenci• Podnety rodičov sú vítané a relevantné• Pozitívne podnety sú vždy hodné ocenenia• Negatívne podnety sú vždy pozorne vypočuté a je imvenovaná pozornosť• Zodpovednosť je nakoniec vždy na vedení školy• A práve pre ten posledný bod:– sa o rozhodnutiach sa často aj následne komunikuje– treba ostať permanentne otvorení k vonkajším podnetom
 52. 52. Ako začať• Začať sa dá aj v malom• Stačí malá skupina aktívnych rodičov, hoci aj 4ľudia• Okolo nich sa to dá celé rozbehnúť
 53. 53. Spolupráca manažmentu a učiteľov• práca na vízii a stratégii školy• osobné ciele• učiteľ ako partner• podpora učiteľov• moderované stretnutia• In-Service Days• Bálintovské skupiny• Individuálny koučing
 54. 54. Tímová práca vo vedení školySPRÁVNA RADA ŠKOLYPredseda Člen ČlenSENIOR MANAŽMENTManažér / Člen SRZástupkyňa riaditeľa Narnia / BilGymUčitelia – Nepedag. prac.
 55. 55. Heart, Smarts, Guts and Luck(Tjan, Harrington, Hsieh)• 3 roky, 500 lídrov v biznise, elementy úspechu• Heart – Do you have passion?• Smarts – Can you recognize patterns?Schopnosť byť intelektuálne čestný• Guts – Are you resilient?• Luck – Are you optimistic? Optimizmus,zvedavosť, pokora
 56. 56. Východiskový stav• dnešný školský systém vo svetenestačí zmenám okolo škôl (“the wayyoung students are being educated isbecoming increasingly detached fromtheir needs as citizens of the 21stcentury” – Opening Minds, project ofthe Royal Academy of Arts)
 57. 57. Východiskový stav• škola ako miesto, kde učiteľ “učí” aštudenti “sa učia” sa stáva reliktomminulosti, lebo učiteľ nevie viac faktovako si študenti vedia sami zohnať, aučením od tabule ich už nevie posunúťďalej
 58. 58. Riešenia 1• personalizácia (nie všetci sa učia to isté,študent si sčasti alebo úplne vyberá, čo saide učiť)• posun od vedomostí k zručnostiam /kompetenciám, menej predmetov, viacaktivít typu „problem solving“, projekty,medzipredmetovosť, štruktúra mimoklasického rozvrhu („activity weeks“ „off-timetable days“)
 59. 59. Riešenia 2• prvky vzdelávania dospelých (workshopy)• práca študentov v malýchskupinách, rôzneho veku, občas bez učiteľa• Silné prvky peer assessment• Väčší dôraz na formative assessment(využívanie spätnej väzby a jej následnejreflexie a aplikácie) – zo stranyučiteľov, spolužiakov, rodičov...
 60. 60. Riešenia 3• Dôraz na používanie médií (práca svideom, výroba filmov) a inýchtechnológií, využívanie smartphonov• zmenená úloha učiteľa (častovystupuje aj ako kouč, mentor, častomáva sedenia so študentami 1-1 )• Do vzdelávania (napr. v úlohementorov) vstupujú aj ľudiazvonku, nielen učitelia
 61. 61. Riešenia 4• Časti školy manažujú samištudenti, vrátane možnosti rozhodovaťo časti rozpočtov• miesto vzdelávania nie je iba škola, aleaj rôzne iné miesta, a takisto inéaktivity študenta (kluby) sa rátajú dojeho vzdelávacieho portfólia;• neformálne vzdelávanie
 62. 62. Riešenia 1• personalizácia (nie všetci sa učia to isté, študent sisčasti alebo úplne vyberá, čo sa ide učiť)– Voliteľné semináre• posun od vedomostí k zručnostiam / kompetenciám,menej predmetov, viac aktivít typu „problemsolving“, projekty, medzipredmetovosť, štruktúramimo klasického rozvrhu („activity weeks“ „off-timetable days“)– Prepájanie zážitkových aktivít a predmetov - Science Show,VIP konferencia, Festival knihy, Platforma 11+, návštevySNG, Openingy o komunizme, Projekt 20, Návšteva detí zKene, Innovation camp
 63. 63. Riešenia 2• prvky vzdelávania dospelých (workshopy)• práca študentov v malých skupinách, rôznehoveku, občas bez učiteľa– Apple projekt• Silné prvky peer assessment– Skupinová práca na hodinách, vrátane spätnej väzby• Väčší dôraz na formative assessment (využívaniespätnej väzby a jej následnej reflexie a aplikácie) –zo strany učiteľov, spolužiakov, rodičov...
 64. 64. Riešenia 3• Dôraz na používanie médií (práca s videom, výrobafilmov) a iných technológií, využívanie smartphonov– Filmový klub, Projekt 20, Presentation competition, Channel46, Apple projekty - Narnie...)• zmenená úloha učiteľa (často vystupuje aj ako kouč,mentor, často máva sedenia so študentami 1-1 )– D3, NaE, triedni učitelia• Do vzdelávania (napr. v úlohe mentorov) vstupujú ajľudia zvonku, nielen učitelia– Študentské teambuildingy, Škola v prírode, WICK,Openingy, školskí hostia – Walter Hooper, spisovatelia,výtvarníci, OEPPC súťaž, VIP konferencia, Stretnutia shudbou – Ivan Šiller,
 65. 65. Riešenia 4• Časti školy manažujú sami študenti, vrátanemožnosti rozhodovať o časti rozpočtov– Čajovňa• miesto vzdelávania nie je iba škola, ale aj rôzne inémiesta, a takisto iné aktivity študenta (kluby) sarátajú do jeho vzdelávacieho portfólia;– Kluby KUA, Nezisková organizácia; Debatný klub;dobrovoľnícky program; pomoc v Autistickom centreAndreas; pomoc pri roznášaní Nota bene; školské brigády;časopis Hey You– OTÁZKA: Ako vedieť ohodnotiť a zradiť do portfóliaštudenta to, čo robí mimo školy?• neformálne vzdelávanie– Kluby KUA; študentské teambuildingy, víkendovky...
 66. 66. Trendy
 67. 67. Trendy 1•Konektivita•Čo učiť•Ako učiť•Khan Academy•Globalizácia•Konkurencia•Priemer už nestačí•Cestovanie•Multikulturalizmus•Otvorenosť•Tlak na transparentnosť – od zmlúv po steny•Tímovosť
 68. 68. Trendy 2•Menej autorít•Telefónne búdky•Vzťahy•Neformálne vzťahy•Brooks: ľudia sa učia od tých, ktorých majú radi•Kto je „majiteľom vzdelávania“?•Charter Schools•Hlasovania rodičov, „prevzatia škôl“•Prepájanie školského prostredia s okolitým svetom
 69. 69. Wick / feedback

×