Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Odpočet za obdobie 19.3.2011 – 16.3.2012
KTO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK?
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/FAQ.alej
Štátny tajomník
ČO CHCEME UROBIŤ Viac disponibilných hodín Oživiť myšlienku vzdelávacích oblastí Oddeliť prikázané od odporúčaného Lep...
Obsahové avýkonovéMinimálne aoptimálne
KTORÉ ČASTI ŠVP TREBA UPRAVIŤ Úvod – definovanie ŠVP a jeho úlohy Rámcový učebný plán Charakteristiky vzdelávacích obla...
Predmety Hodiny      Štandardy      Témy
Pred 2008                  Od 2012                          Výkonový štandard ...
Štát    Škola/učiteľ  Štát   Škola/učiteľ                (ŠVP)    (ŠkVP a TVVP)Pred rokom 2008 ...
Iba v medziachzákonaMožnosť povedaťviacMožnosťodvolávky na inédokumenty
ČO NIE JE PRIORITOU Meniť obsah   Najprv treba odmerať dopad prvej zmeny   Znechutenie zákazníka   Chceme to uprata...
Dobrý sluha, ale zlý pánNaplniť pojem kompetencie obsahomPrierezové témy akoponuka
  Dvoj- a trojročné odbory  Spoločný balík disponibilných hodín  Neprikazovať názvy predmetov (NAB, TEV, CJ,  SJL....
ÚPRAVY RÁMCOVÉHO UČEBNÉHOPLÁNU Odstránenie rozpisu hodín do ročníkov, ponechať len celkový súčet za stupeň vzdelávania;T...
CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACÍCHOBLASTÍ Max. 2 odseky úvodné slovo Definovanie spoločných všeobecných cieľov vzdelávania v o...
VÝKONOVÝ ŠTANDARDSpoločný pre vzdelávaciu oblasť, odvodený od cieľov oblasti Rozpracovanie všeobecných cieľov na špecific...
OBSAHOVÝ ŠTANDARD Prispôsobený počtu hodín v RUP – základné učivo Štruktúra 1: podľa predmetov a tematických celkov (tem...
DIDAKTIZÁCIA ŠVP Metodiky rozpracovania ŠVP do ŠkVP Vysvetlenia štandardov, koncepčných zámerov predmetov a oblastí Sú...
OD TVORBY K IMPLEMENTÁCII 31.8.2012 – finalizácia ŠVP v ŠPÚ (na stránke) 31.12.2012 – schvaľovací proces na MŠ SR 1.1. ...
Sir Christopher Wren pri kontrole priebehuprác na stavbe katedrály Sv. Pavla vLondýne dal trom kamenárom tú istúotázku: „Č...
Mgr. Martin Kríž, 16.3.2012
Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Martin Kriz - Statny vzdelavaci program

732 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martin Kriz - Statny vzdelavaci program

 1. 1. Odpočet za obdobie 19.3.2011 – 16.3.2012
 2. 2. KTO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK?
 3. 3. http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/FAQ.alej
 4. 4. Štátny tajomník
 5. 5. ČO CHCEME UROBIŤ Viac disponibilných hodín Oživiť myšlienku vzdelávacích oblastí Oddeliť prikázané od odporúčaného Lepšie formulovať štandardy Zjednotiť a sprehľadniť formu príloh
 6. 6. Obsahové avýkonovéMinimálne aoptimálne
 7. 7. KTORÉ ČASTI ŠVP TREBA UPRAVIŤ Úvod – definovanie ŠVP a jeho úlohy Rámcový učebný plán Charakteristiky vzdelávacích oblastí Prílohy – dokumenty predmetov
 8. 8. Predmety Hodiny Štandardy Témy
 9. 9. Pred 2008 Od 2012 Výkonový štandard Učebné osnovy - ciele ciele ako želané spôsobilosti žiaka želané spôsobilosti žiaka rozpracované na elementárne zručnosti + štandardizácia výkonu Obsahový štandard Učebné osnovy - obsah presne vymedzené fakty, pojmy, vzťahy témy a stanovenie postupu ich preberania a procesy v témach + štandardizácia pozn.: postup preberania = princíp rozsahu osnovania nestanovuje sa postup preberania = > učebné osnovy sú súčasťou ŠkVP Učebné osnovy - proces Proces ako didkaticky spracovať témy, aby žiaci nestanovuje sa didaktické spracovanie zároveň získali spôsobilosti Učebný plán Učebný plán iba rámcový - minimálny počet hodín za v ktorom ročníku koľko hodín stupeň vzdelávania
 10. 10. Štát Škola/učiteľ Štát Škola/učiteľ (ŠVP) (ŠkVP a TVVP)Pred rokom 2008 Po roku 2012
 11. 11. Iba v medziachzákonaMožnosť povedaťviacMožnosťodvolávky na inédokumenty
 12. 12. ČO NIE JE PRIORITOU Meniť obsah  Najprv treba odmerať dopad prvej zmeny  Znechutenie zákazníka  Chceme to upratať – asi to mierne zmeny vyvolá (záporné čísla vs. teplomer, lepšie štandardy...) Prierezové témy (štandardizácia, zrušenie...) Kompetencie Odborné školy (ŠIOV)
 13. 13. Dobrý sluha, ale zlý pánNaplniť pojem kompetencie obsahomPrierezové témy akoponuka
 14. 14.  Dvoj- a trojročné odbory Spoločný balík disponibilných hodín Neprikazovať názvy predmetov (NAB, TEV, CJ, SJL...?) Neprikazovať povinné učivo, iba kompetenčný profil
 15. 15. ÚPRAVY RÁMCOVÉHO UČEBNÉHOPLÁNU Odstránenie rozpisu hodín do ročníkov, ponechať len celkový súčet za stupeň vzdelávania;T: marec 2011______________________________________________ Prehodnotenie celkových dotácií pre OBLASTI, následne pre PREDMETY s cieľom zvýšiť počet disponibilných hodín;T: jún 2011
 16. 16. CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACÍCHOBLASTÍ Max. 2 odseky úvodné slovo Definovanie spoločných všeobecných cieľov vzdelávania v oblasti (max. 15)  Formulované z pohľadu žiaka (nie učiteľa)  Zamerané na život (súkromný, verejný, pracovný) Definovanie tematík vhodných na tematickú integráciuT: október 2011
 17. 17. VÝKONOVÝ ŠTANDARDSpoločný pre vzdelávaciu oblasť, odvodený od cieľov oblasti Rozpracovanie všeobecných cieľov na špecifické  Niektoré sa môžu týkať iba jedného predmetu  Formulované z pohľadu žiaka a štandardizovateľné  Kognitívne (3.-6. úroveň Blooma), afektívne, psychomotorické  Maximálne 60 pre oblasť Opis minimálneho (štvorkár) a optimálneho (jednotkár) výkonu žiaka na konci stupňa vzdelávaniaT: apríl 2012 na verejnú diskusiu;august 2012 zapracovanie pripomienok z VD
 18. 18. OBSAHOVÝ ŠTANDARD Prispôsobený počtu hodín v RUP – základné učivo Štruktúra 1: podľa predmetov a tematických celkov (tematická integrácia + špecificky predmetové) Štruktúra 2: a) fakty (zapamätané) b) pojmy (zapamätané a porozumené) c) vzťahy a procesy (zapamätané a porozumené) Definovaný pre stupeň vzdelania, nie pre ročníky Štandardizované na minimálnu a optimálnu úroveňT: apríl 2012 na verejnú diskusiu;august 2012 zapracovanie pripomienok z VD
 19. 19. DIDAKTIZÁCIA ŠVP Metodiky rozpracovania ŠVP do ŠkVP Vysvetlenia štandardov, koncepčných zámerov predmetov a oblastí Súbory aktivít na dosiahnutie výkonových štandardov Vypracovanie hodnotiacich schém (marking rubrics) pre výkonové štandardy po ročníkoch InéOd 1.9.2012 ďalej a priebežneVšetci, ktorým na tom záleží
 20. 20. OD TVORBY K IMPLEMENTÁCII 31.8.2012 – finalizácia ŠVP v ŠPÚ (na stránke) 31.12.2012 – schvaľovací proces na MŠ SR 1.1. – 31.8.2013– tvorba školských vzdelávacích programov 1.9.2013 – začiatok vyučovania podľa nového ŠVP a ŠkVP
 21. 21. Sir Christopher Wren pri kontrole priebehuprác na stavbe katedrály Sv. Pavla vLondýne dal trom kamenárom tú istúotázku: „Čo ty tu robíš?“ Prvý odpovedal:„Opracúvam kamene!“ Druhý povedal:„Zarábam peniaze na zaopatrenie svojejveľkej rodiny!“ Tretí vážne a s hrdosťouvyhlásil: „Staviam katedrálu!“
 22. 22. Mgr. Martin Kríž, 16.3.2012

×