Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hejného matematika

984 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hejného matematika

 1. 1. Matematika podľa prof. Hejného Radka Haláková Mirka Konrádová
 2. 2. Matematika Načo sa ju učíme? • logicky myslieť • argumentovať • hodnotiť • čítať s porozumením... A je to naozaj tak ? Indícia, n.o.
 3. 3. Životné situácie Indícia, n.o. Koľko máte v byte dverí? Naučená vedomosť? Prostredie, ktoré: poznáme, pohybujeme sa v ňom... Schéma
 4. 4. Ako sa to začalo? Indícia, n.o. Vít Hejný a syn žiak Milan Hejný a syn žiak • učenie • krúžky • tábory mladých matematikov • semináre • didaktika matematiky a my
 5. 5. Matematika podľa prof. Hejného Indícia, n.o. V čom je iná? • metodika • rola učiteľa Bežné vyučovanie • prebratie učiva • naučenie pravidiel, postupov • opakovanie postupov • vyskúšanie postupov (písomne, ústne)
 6. 6. Metodika 1. Paralela medzi ontogenézou a fylogenézou „Pohľad do histórie nám pomáha lepšie vidieť do detí, ale zároveň pohľad do detí nám pomáha lepšie vidieť do histórie“ Indícia, n.o.
 7. 7. Metodika 2. Potreba hľadať, riešiť, skúmať, objavovať a rozprávať sa o tom s kamarátmi 3. Radosť z vyriešenej úlohy -> motivácia k ďalšej práci -> radosť z objavu -> budovanie matematického poznania založeného na porozumení 4. Pojem nie je fakt, ale schéma vybudovaná v procese na základe skúseností 5. Práca v známych prostrediach Indícia, n.o.
 8. 8. Rola učiteľa Indícia, n.o. • neodovzdáva informácie, ale koordinuje aktivitu žiakov „Učiteľ nič nevysvetľuje, deťom neskáče do reči, neopravuje, nechá ich, aby riešili úlohy samé. Vo vzájomnej komunikácii deti konštruujú a prehlbujú svoje poznanie. Úlohou učiteľa je túto komunikáciu podporovať...“
 9. 9. Rola učiteľa Indícia, n.o. • vytvára problémovú situáciu • neodpovedá, iba kladie otázky • nezasahuje do procesu riešenia problému • nehodnotí správnosť riešenia • moderuje diskusiu žiakov • neprejavuje emócie
 10. 10. S čím idú žiaci ďalej? • vedia argumentovať • neboja sa chyby, vedia si ju nájsť, vedia vysvetliť prečo ju urobili • vedia odhadovať • chcú prezentovať • vedia prijať názor iných, ich riešenie, počúvať sa • vynájdu sa v každej situácii, nečakajú • pýtajú sa Indícia, n.o.
 11. 11. Česká republika • od roku 2007 • 10% škôl používa • učebnice • úspešnosť žiakov Indícia, n.o.
 12. 12. Slovenská republika • 4 školy • od 9/2013 aj Škola Felix • učebnice od 9/2014 • školenie učiteľov – koniec októbra • možnosť začať aj v inom ako v prvom ročníku • metódou nemusia učiť všetci učitelia na škole Indícia, n.o.
 13. 13. Informácie http://ucebnice.fraus.cz/matematika-prof- hejny/ http://digifolio.rvp.cz/group/view.php?id=687 pripravuje sa: www.hmat.cz Indícia, n.o.
 14. 14. Podpora do budúcna Medializácia metódy • TEDx, • médiá • Roadshow, • konferencie Pravidelné školenia a letné školy Indícia, n.o.
 15. 15. Indícia • tím vyškolených lektorov, poverených prof. Hejným • zabezpečuje distribúciu učebníc na Slovensku • zabezpečuje školenia a propagáciu metódy • v príprave portál www.ucmeradi.sk Indícia, n.o.
 16. 16. Indícia, n.o.
 17. 17. www.indicia.sk www.ucmeradi.sk Indícia, n.o. Karloveská 6C 841 04 Bratislava

×