Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projektové vyučovanie tematickéhoNázov príspevku:  celku Energia prostredníctvom          INTe-LuAutor:    ...
Motto: Jean Piaget: To understand is to invent                                      ...
Prírodovedné a technické vzdelávanie – kríza   • Klesá záujem žiakov.   • Negatívne postoje žiakov k predmetom.   • ...
Kladné stránky vyučovania predmetu            fyzika • blízkosť k praktickému životu, • skúmanie a vysvetľova...
Záporné stránky vyučovania predmetu            fyzika  •  zastaraný výchovno-vzdelávací proces vo fyzike,  •...
Počujem a zabúdam.       Vidím a pamätám si.   Konám a rozumiem.                         ...
Čo si zapamätáme a čo sa naučíme •  10% z toho, čo počujeme; •  15% z toho, čo vidíme; •  20% z toho, čo vidíme a...
Projektové vyučovanie – demokratizácia a         humanizácia vyučovania • rozvoj osobnosti; • rozvoj schopností ...
Integrovaný e-learning – nová stratégia             vzdelávania Vyššia generácia e-learningu, založená na vyu...
A) Reálny vzdialený experiment sprostredkovaný         cez internet           www.ises.infoNázov príspe...
B) Aplet prezentujúci zákon zachovania energie      (Conservation of Energy)  http://surendranath.tripod.com/Apple...
Ukážka simulácie: Masses & Springs  http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Masses_and_SpringsNázov príspev...
C) E-vzdelávacie materiály                                  Elektronická interaktívna uče...
Projektové vyučovanie s využitím       integrovaného e-learningu            (INTe-Lu)Názov príspevku: Pr...
„Energia v prírode, technike           a spoločnosti“Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku En...
Energia  • najfrekventovanejší pojem súčasnosti;  • kľúčový problém spoločnosti,  • integrujúca téma – reflektuje otázk...
Energia v prírode, technike a spoločnosti   1. Energia telesa - polohová a pohybová, ich vzájomné    premeny a súvis...
Štruktúra zadania projektu s prvkami INTe-Lu 1. Úvod / Motivácia žiakov 2. Úlohy 3. Ciele v kontexte učebných osnov 4....
Organizácia Práca v trojčlenných skupinách. Názvy funkcií v skupine: • Pomôckár • Zapisovateľ • Čitateľ • Tíšiteľ •...
Projekt žiakovNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žanet...
Ukážka projektu v PowerPointeNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor...
Žiaci pri prezentácii projektuNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAuto...
„Výrok žiaka“    „Na projektoch by som chcel pracovať aj naďalej, lebo    s počítačom sa lepšie pracuje, ako keby sm...
Spojenie projektového vyučovania,      e-learningu a jeho vyššej formy        integrovaného e-learningu umožň...
Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je hľadať  a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili,  ale žiaci...
Ďakujem Vám za pozornosť!Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: Pa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Žaneta Gerhátová - energia - INTel

669 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Žaneta Gerhátová - energia - INTel

 1. 1. Projektové vyučovanie tematickéhoNázov príspevku: celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová Prednáška (30 minút alebo 60 minút, teoretická prednáškaTyp príspevku: bez praktických cvičení) PdF TU v Trnave, katedra fyzikyPôsobisko autora:
 2. 2. Motto: Jean Piaget: To understand is to invent (1972) „Porozumieť znamená objavovať a zdokonaľovať sa znamená znovu objavovať. Tento proces musí byť nutne spojený s tou časťou budúcej osobnosti, ktorá je schopná tvorivým spôsobom pracovať, nielen niečo bez vlastného prínosu jednoducho opakovať.“Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 3. 3. Prírodovedné a technické vzdelávanie – kríza • Klesá záujem žiakov. • Negatívne postoje žiakov k predmetom. • Strata motivácie. • Pokles časovej dotácie predmetov (fyzika, technická výchova). • Zhoršenie výsledkov žiakov v medzinárodných testovaniach. • Prečo? - Nedostatok vlastnej činnosti žiakov (napr. experiment). • Možnosť zlepšenia situácie – využívanie IKT a moderných spôsobov výučby.Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 4. 4. Kladné stránky vyučovania predmetu fyzika • blízkosť k praktickému životu, • skúmanie a vysvetľovanie zákonitostí a javov prebiehajúcich v prírode, vo vesmíre, • zaujímavé experimenty a pod.Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 5. 5. Záporné stránky vyučovania predmetu fyzika • zastaraný výchovno-vzdelávací proces vo fyzike, • nedostatok aktívnych prvkov, • matematický aparát, • abstraktné myslenie v myšlienkových experimentoch, • vysvetľovanie učiva zložitou formou, • slovné vysvetľovanie princípov, pojmov, metód a pod.Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 6. 6. Počujem a zabúdam. Vidím a pamätám si. Konám a rozumiem. (Konfucius)Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 7. 7. Čo si zapamätáme a čo sa naučíme • 10% z toho, čo počujeme; • 15% z toho, čo vidíme; • 20% z toho, čo vidíme a súčasne počujeme; • 40% z toho, o čom diskutujeme; • 80% z toho, čo priamo zažijeme alebo robíme; • 90% z toho, čo sa snažíme naučiť iných. (KOVALIKOVÁ, S. – OLSENOVÁ, K., 1996)Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 8. 8. Projektové vyučovanie – demokratizácia a humanizácia vyučovania • rozvoj osobnosti; • rozvoj schopností žiakov :  pracovať v tíme,  komunikovať,  riešiť problémy,  rozhodovať sa,  robiť závery,  rozvíjať seba aj iných,  kriticky a samostatne myslieť.Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 9. 9. Integrovaný e-learning – nová stratégia vzdelávania Vyššia generácia e-learningu, založená na využití troch komponentov: • a) experimentu - reálny a reálny vzdialený experiment na internete; • b) simulácií a interaktívnych apletov ako jednej z foriem experimentu; • c) e-vzdelávacích materiálov (e-učebnice, e-študijné materiály).Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 10. 10. A) Reálny vzdialený experiment sprostredkovaný cez internet www.ises.infoNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 11. 11. B) Aplet prezentujúci zákon zachovania energie (Conservation of Energy) http://surendranath.tripod.com/Applets/Dynamics/Coaster/CoasterApplet.htmlNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 12. 12. Ukážka simulácie: Masses & Springs http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Masses_and_SpringsNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 13. 13. C) E-vzdelávacie materiály Elektronická interaktívna učebnica CD: e-Fyzika, časť INázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 14. 14. Projektové vyučovanie s využitím integrovaného e-learningu (INTe-Lu)Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 15. 15. „Energia v prírode, technike a spoločnosti“Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 16. 16. Energia • najfrekventovanejší pojem súčasnosti; • kľúčový problém spoločnosti, • integrujúca téma – reflektuje otázky súčasného človeka, krajiny, EÚ, sveta; • povinná súčasť vzdelávania predmetov prírodovedného a technického zamerania.Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 17. 17. Energia v prírode, technike a spoločnosti 1. Energia telesa - polohová a pohybová, ich vzájomné premeny a súvislosť s prácou sily. 2. Vnútorná energia telesa. Teplo. Zmena vnútornej energie telies pri konaní práce silou a pri tepelnej výmene. 3. Atóm. Atómové jadro. 4. Prirodzená a umelá premena prvkov, rádioaktivita. 5. Premena energie štiepením jadier uránu, reťazová reakcia. 6. Zdroje energie Zeme, druhy a využitie energie. 8. Zvyšovanie spotreby energie a jej nepriaznivé následky.Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 18. 18. Štruktúra zadania projektu s prvkami INTe-Lu 1. Úvod / Motivácia žiakov 2. Úlohy 3. Ciele v kontexte učebných osnov 4. Postup práce na projekte 5. Integrácia vyučovacích predmetov 6. Zdroje informácií / učebné materiály 7. Čas vymedzený na projekt 8. Pomocník 9. Výstupy projektu 10. Hodnotenie 11. PrílohyNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 19. 19. Organizácia Práca v trojčlenných skupinách. Názvy funkcií v skupine: • Pomôckár • Zapisovateľ • Čitateľ • Tíšiteľ • Organizátor • PrezentátorNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 20. 20. Projekt žiakovNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 21. 21. Ukážka projektu v PowerPointeNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 22. 22. Žiaci pri prezentácii projektuNázov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 23. 23. „Výrok žiaka“ „Na projektoch by som chcel pracovať aj naďalej, lebo s počítačom sa lepšie pracuje, ako keby sme si mali učivo písať do zošita. Myslím si, že tí, čo sa doma veľmi neučia, tak si viac informácií zapamätajú pri práci na počítači, ako na klasickej hodine. Chcel by som realizovať aj viac takýchto projektov, lebo som počul v triede od spolužiakov, že si to každý chválil.“Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 24. 24. Spojenie projektového vyučovania, e-learningu a jeho vyššej formy integrovaného e-learningu umožňuje: • bádať, experimentovať, preverovať, tvoriť, • využívať vedomosti v praxi, • rozvíjať: - schopnosti nastoliť otázky spojené s riešením problému, - schopnosť riešiť problém, - zručnosti v IKT.Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 25. 25. Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu ...“ (Komenský, J. A.: Veľká didaktika) „Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý povzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ (Komenský, J. A.: Veľká didaktika)Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová
 26. 26. Ďakujem Vám za pozornosť!Názov príspevku: Projektové vyučovanie tematického celku Energia prostredníctvom INTe-LuAutor: PaedDr. Žaneta Gerhátová

×