Fekiac lučenec15nov12

488 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fekiac lučenec15nov12

 1. 1. Hodnotenie a klasifikácia, akoprostriedok rozvoja kľúčových kompetencií. RNDr. Vladimír Fekiač
 2. 2. moderné vzdelávaniePROXIA ACADEMYJe moderný vzdelávací systém, ktorý reflektuje na nové požiadavky doby avýrazne napomáha študentom vo vzdelávacom procese počas celého štúdia.Systém aplikuje najmodernejšie prvky IKT vo vzdelávaní a týmto spôsobompribližuje štúdium na podmienky, ktoré sú študentom veľmi blízke.PROXIA Academy napomáha zvyšovať kvalitu školy a zlepšuje jejkonkurencieschopnosť.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 3. 3. moderné vzdelávaniePROXIA ACADEMYsa skladá z týchto subsystémoveLearning Školská agendaTvorba publikácií Žiacka knižka KlasikTestovanie vedomostí Žiacka knižkaKnižnica dokumentov Ukončenie štúdiaManažérsky systém Spoločné modulyAutoevaluácia Správa používateľovKalendár udalostí Komunikácia Každý subsytém môže byť nasadený samostatne.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 4. 4. eLearningPROXIA ACADEMY Tvorba elektronických publikácií V rámci LMS môžete tvoriť štruktúrovaný obsah tak ako v klasickej knižnej forme. Jednotlivé lekcie sú prehľadne štruktúrované s plnou podporu multimédií. Publikácia je štruktúrovaná do kapitol a lekcií a textových blokov. V rámci škôl je možné publikácie zdieľať s inými školami.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 5. 5. eLearningPROXIA ACADEMY Podpora multimédií V rámci tvorby publikácie môžete do jednotlivých lekcií vkladať multimediálny obsah. Multimédiá môžu byť zoskupené do galérie alebo vložené priamo do toku textu. Podporujeme otvorené formáty OGG-Vorbis Audio a Video.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 6. 6. eLearningPROXIA ACADEMY Podpora slovníkov V prípade že využívate slovník pojmov systém automaticky prepojí obsah lekcie so slovníkom a nájdený text graficky zvýrazní. Týmto pomáhame rýchlejšie a flexibilnejšie učenie.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 7. 7. TestyPROXIA ACADEMY Testy Testy slúžia na on-line preverovanie vedomostí. Pre testy sa definujú pravidlá na základe ktorých sa test vyhodnocuje. Testy ktoré sa skladajú len s uzavretých otázok sa automaticky vyhodnocujú. Medzi pravidlá patrí: zamiešanie otázok zamiešanie odpovedí definovanie používateľov, ktorým je test určený časový limit testu nastavenie známok podľa získaných percentawww.proxia.org PROXIA ACADEMY
 8. 8. TestyPROXIA ACADEMY Otázky Otázky sú základné prvky testov. Tvorca otázok si môže definovať z týchto typov: Áno / Nie Jedna správna odpoveď Viac správnych odpovedí Textová odpoveď (krátka / dlhá) Grafická mapa (pripravujeme) Doplňovačkawww.proxia.org PROXIA ACADEMY
 9. 9. Knižnica dokumentovPROXIA ACADEMY Knižnica dokumentov Slúži ako zdroj akýchkoľvek dokumentov a súborov v systéme. V knižnici sú dokumenty kategorizované do skupín. V školách sú to skupiny ako ročník alebo predmet. Pre jednoduché vyhľadanie dokumentu je možné definovať pre každý dokument štítky. V rámci škôl je možné knižnicu zdieľať s inými školami.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 10. 10. Knižnica dokumentovPROXIA ACADEMY Multimédia V rámci knižnice môžeme mať audio a video súbory. V knižnici je priamo podporované prehrávanie týchto súborov.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 11. 11. moderné vzdelávaniePROXIA ACADEMYManažérsky systémpomáha škole neustále sa zlepšovaťV rámci modulu Autoevaluácia systém umožňuje získavať spätnú väzbu odrodičov na zlepšenie fungovania školy. Takisto učiteľia a žiaci môžu byťzapojený do hodnotenia školy online a veľmi rýchlo môže manažment školyzískať cenné informácie, ktoré môže ďalej využiť.Modul kalendár udalostí umožňuje rodičom online prihlásiť sa na individuálnerodičovské združenie na konkrétnu hodinu. Škola tým poskytuje pridanú službupre rodičov.Školy ktoré zaviedli konzultácie pre žiakov resp. skúšky, modul umožňuježiakovi prihlásiť sa na termín konzultácií resp. skúšok.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 12. 12. AutoevaluáciaPROXIA ACADEMY Autoevaluácia je sebahodnotenie. Je nevyhnutnou podmienkou úspešného smerovania školy v konkurenčnom prostredí. Kvalitnou spätnou väzbou môže škola úspešne napredovať a neustále sa zlepšovať. Dotazníky sa tvoria v systéme online. Cieľové skupiny môžu byť žiaci, rodičia a učiteliawww.proxia.org PROXIA ACADEMY
 13. 13. AutoevaluáciaPROXIA ACADEMY Výstupom sú grafy Výsledky dotazníkov sú graficky spracované do grafov. Cieľové skupiny môžu byť žiaci, rodičia a učiteliawww.proxia.org PROXIA ACADEMY
 14. 14. Žiacka knižka KlasikPROXIA ACADEMY Žiacka knižka Klasik umožňuje tlač výpisu všetkých známok za polrok tlač uzavretých známok export do ASC Agendy pre tlač vysvedčení rôzne prehľady pre učiteľa Ukážka prehľadu uzavretých známok žiakov triedywww.proxia.org PROXIA ACADEMY
 15. 15. Žiacka knižka KlasikPROXIA ACADEMY Prehľady známok Pre každý predmet sa zobrazuje zoznam známok. Učiteľ môže zapísať okrem známky aj váhu známky a poznámku Ukážka prehľadu známok žiaka pre rodičawww.proxia.org PROXIA ACADEMY
 16. 16. Žiacka knižka od FilipaPROXIA ACADEMY Nepovažujeme hodnotenie iba za priemer získaných známok. Hodnotíme nielen úroveň vedomostí, ale aj systematickosť v práci a dosiahnutý pokrok v učení.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 17. 17. Žiacka knižka od FilipaPROXIA ACADEMY Zápis hodnotenia učiteľ využíva preddefinované polia pre zápis hodnotenia buď vo forme percent úspešnosti (ktoré sa automaticky prepočítajú na známky) alebo vo forme bodov. Pomer jednotlivých zložiek na celkovom hodnotení je prednastavený vedomosti žiaka 60% proces učenia 25% aktivita žiaka 15%www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 18. 18. Žiacka knižka od FilipaPROXIA ACADEMY Prehľad pre rodiča Celkové hodnotenie žiaka sa skladá z troch zložiek: 1. úroveň vedomostí žiaka - žltá sekcia písomky, ústne odpovede, tematické testy, polročné a koncoročné testy ( percentuálna úspešnosť v testoch sa automaticky prepočíta na známky ) 2. proces učenia sa žiaka - zelená sekcia hodnotí sa 1x za mesiac formou bodov (bleskovky, cvičné diktáty, pracovné listy,domáce úlohy) 3. vlastná aktivita žiaka - aktivita žiaka hodnotí sa 1x za mesiac formou bodov (každá práca žiaka urobená z vlastnej iniciatívy, aktivita na hodine, verejné pochvaly za viditeľné zmeny)www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 19. 19. Žiacka knižka od FilipaPROXIA ACADEMY Prehľad pre rodiča Podporné grafy umožňujeme sledovať rozdiely medzi vedomosťami žiaka, aktivitou a procesom učenia žiaka.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 20. 20. Žiacka knižka od FilipaPROXIA ACADEMY Sledovanie trendu žiaka umožňujeme sledovať trend žiaka medzi polrokmi. Šípkami je znázornené smerovanie žiaka, či sa zlepšuje, stagnuje alebo sa pohoršil v danom predmete. Všetky tieto údaje môže sledovať aj rodič a aj žiak. zlepšuje sa zhoršuje sawww.proxia.org PROXIA ACADEMY
 21. 21. Žiacka knižka od FilipaPROXIA ACADEMY Sledovanie trendu triedy umožňujeme učiteľovi sledovať trend triedy medzi polrokmi. Tereza ANJ 2 / 1 ( 1. polrok / 2.polrok ) zlepšuje sa zhoršuje sawww.proxia.org PROXIA ACADEMY
 22. 22. Žiacka knižka od FilipaPROXIA ACADEMY Prispôsobenie sa špecifikám škôl pre každú školu vieme prispôsobiť váhy jednotlivých zložiek hodnotenia ako aj prepočet percentuálnej úspešnosti na známky, prípadne iné špecifiká hodnotenia. Týmto vieme zachovať jedinečnosť riešenia pre každú školu. V tomto konkrétnom príklade na obrázku je v Slovenský jazyk a literatúra hodnotená literatúra a diktáty zvlášť. Aplikované pre Súkromnú základnú školu Lučenecwww.proxia.org PROXIA ACADEMY
 23. 23. Ukončenie štúdiaPROXIA ACADEMY Maturity a Záverečné skúšky Obsahuje komplexný nástroj na sledovanie Maturitných a Záverečných skúšok pre stredné školy. Podporujeme tlač komplexnej agendy. V rámci skúšky sa definujú:  typy skúšok  predmety skúšok  odbor  triedy  zloženie komisiewww.proxia.org PROXIA ACADEMY
 24. 24. KomunikáciaPROXIA ACADEMY Komunikácia je komunikačný modul systému. Slúži na posielanie správ medzi používateľmi systému. V rámci škôl je možná komunikácia rodič – učiteľ - žiak. V rámci firiem je to komunikácia medzi lektorom a účastníkom kurzu.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 25. 25. ZdieľaniePROXIA ACADEMY Zdieľanie obsahu V systéme PROXIA Academy je možné vzdelávací obsah zdieľať s inou školou. Zdieľanie obsahu je manažované autorom. V školách je to učiteľ alebo vedenie školy. Tí určujú s kým bude obsah zdieľaný. Zdieľať môžete : elektronické publikácie kolekcie otázok testov Knižnicu dokumentov slovníky pojmov Ako to funguje? Neurčujete iba čo ponúkate na zdieľanie ale aj ktorej organizácii alebo škole. Týmto máte pod kontrolu celú správu zdieľania Vami vytvoreného obsahu. Môžete sa spájať s partnerskými školami a navzájom si vymieňať vzdelávací obsah.www.proxia.org PROXIA ACADEMY
 26. 26. Ďakujem za pozornosť RNDr. Vladimír Fekiač Súkromné gymnázium Lučenec Mobil: 0915 849 418 Mail: fekiac@sgymlc.sk Web: www.sgymlc.skwww.proxia.org PROXIA ACADEMY

×