Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TAJUK: PEMANDU PELANCONG MENGENAI RUPADIRI, KEBERSIHAN DIRI DAN SIKAP PEMANDU PELANCONG<br />NAMA AHLI KUMPULAN <br />RAZI...
DEFINISI PEMANDU PELANCONG<br />Orang yang memberikanperkhidmatankepadapelancongataumana-manaorang lain denganmemandumerak...
KEBERSIHAN DIRI PEMANDU PELANCONG<br />Rambutmestilahkemas<br />Mukamestilahterurusdenganbersih,<br />Pakaianmestilahbersi...
RUPA DIRI PEMANDU PELANCONG<br />Dari segibentukpakaian standard<br />Lelaki<br />wanita<br />
PAKAIAN LELAKI<br />Kemejalenganpanjangataupendekdengantalileherdanseluarpanjang<br />Kemeja batik lenganpanjangataupendek...
CONTOH GAMBAR PAKAIAN PEMANDU PELANCONG LELAKI<br />
PAKAIAN WANITA<br />Bajukebayaataukurung (batik ataubukan batik)<br />Blauslenganpanjangdenganseluarpanjangatau skirt labu...
CONTOH GAMBAR PAKAIAN PEMANDU PELANCONG PEREMPUAN<br />
SIKAP PEMANDU PELANCONG<br /><ul><li>Sentiasakemas, bersopansantun, jujur, amanahdanberdedikasi.
Tidakbolehmenggunakanbahasakesatatauterlibatdenganpergaduhanatauperbalahandenganpelancongatauorangdibawahjagaannya.
Tidakbolehmemburuk-burukkanataumengkritikrakansekerja, organisasi, kerajaan, dasar, kempenataumana-manaorang
Bersifatprofesional, menjagakelakuan, reputasi, imejdannamabaiknegara.</li></li></ul><li>SIKAP PEMANDU PELANCONG<br />Sent...
KESIMPULAN<br /><ul><li>Sikappemandupelancong yang berdisiplinmeningkatkanlagimutupekerjaandalamsesuatuagensipelancongan.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pemandu pelancong mengenai rupadiri, kebersihan diri dan

1,047 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pemandu pelancong mengenai rupadiri, kebersihan diri dan

 1. 1. TAJUK: PEMANDU PELANCONG MENGENAI RUPADIRI, KEBERSIHAN DIRI DAN SIKAP PEMANDU PELANCONG<br />NAMA AHLI KUMPULAN <br />RAZIF BIN RAMIE S11SPL09F022<br />RAZLAN BIN ABDUL RAUP S11SPL09F008<br />AISYAH BINTI ASALAL S11SPL09F027 <br />AINE BINTI TERINISS11SPL09F020<br />NAMA PENSYARAH: PN SIAROLIZA BINTI ALIH<br />
 2. 2. DEFINISI PEMANDU PELANCONG<br />Orang yang memberikanperkhidmatankepadapelancongataumana-manaorang lain denganmemandumerakademibayaranapabilamelancongdibawahsubseksyen 24 (1), aktaindustripelancongan 1992<br />
 3. 3. KEBERSIHAN DIRI PEMANDU PELANCONG<br />Rambutmestilahkemas<br />Mukamestilahterurusdenganbersih,<br />Pakaianmestilahbersihdankemas<br />Tidakmenghisaprokoksemasamenjalankantugassebagaipemandupelancong<br />Nafasdanbaubadan yang tidakmenyenangkanparapelancongperlulahdielakkan.<br />
 4. 4. RUPA DIRI PEMANDU PELANCONG<br />Dari segibentukpakaian standard<br />Lelaki<br />wanita<br />
 5. 5. PAKAIAN LELAKI<br />Kemejalenganpanjangataupendekdengantalileherdanseluarpanjang<br />Kemeja batik lenganpanjangataupendekdenganseluarpanjang<br />Kemeja T berkolardenganseluarpanjangatauseluarbermuda (aktivitikembarasahaja)<br />Pakaianseragam yang disediakanolehsyarikatitusendiri.<br />
 6. 6. CONTOH GAMBAR PAKAIAN PEMANDU PELANCONG LELAKI<br />
 7. 7. PAKAIAN WANITA<br />Bajukebayaataukurung (batik ataubukan batik)<br />Blauslenganpanjangdenganseluarpanjangatau skirt labuh<br />Kemeja T berkolardenganseluarpanjangatauseluarbermuda (aktivitikembarasahaja)<br />Pakaianseragam yang disediakanolehsyarikatitusendiri.<br />
 8. 8. CONTOH GAMBAR PAKAIAN PEMANDU PELANCONG PEREMPUAN<br />
 9. 9. SIKAP PEMANDU PELANCONG<br /><ul><li>Sentiasakemas, bersopansantun, jujur, amanahdanberdedikasi.
 10. 10. Tidakbolehmenggunakanbahasakesatatauterlibatdenganpergaduhanatauperbalahandenganpelancongatauorangdibawahjagaannya.
 11. 11. Tidakbolehmemburuk-burukkanataumengkritikrakansekerja, organisasi, kerajaan, dasar, kempenataumana-manaorang
 12. 12. Bersifatprofesional, menjagakelakuan, reputasi, imejdannamabaiknegara.</li></li></ul><li>SIKAP PEMANDU PELANCONG<br />Sentiasamempunyainilaiperhubunganawam yang baik, kerjasamadanpersahabatandenganrakan.<br />Menjalankantugasdenganberhati-hatidanmenjagapelancongdibawahjagaannya<br />Tidakbolehmeninggalkanpelancongpadabila-bilamasasemasamenjalankantugas.<br />Sentiasameningkatdanmembekalkandiridenganmaklumatdankemahiranterkini.<br />
 13. 13. KESIMPULAN<br /><ul><li>Sikappemandupelancong yang berdisiplinmeningkatkanlagimutupekerjaandalamsesuatuagensipelancongan.
 14. 14. Kebersihandiridalamsesuatupekerjaandalambidangpemandupelancongharuslahdijagadenganbersih. Bagikepentingandiridanjugaagensipelancongantersebut.
 15. 15. Dari segirupadiripemakaian yang bersesuaiandenganpemandupelanconghendaklahkemasdanbersihbagimenampakkanseseorangtersebutsebagaipemandupelancongan yang berdisiflindanpropesionaldalammenjalankantugasnyasebagaipemandupelancong.</li></li></ul><li>RUJUKAN<br />http://www.spa.gov.my/portal/page?_pageid=53,1653633&_dad=portal&_schema=PORTAL<br />http://www.slideshare.net/a111chen/pemandu-pelancong<br />
 16. 16. SEKIAN TERIMA KASIH<br />TAMAT<br />

×