Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pecha kutxa Educared con Proniño

738 views

Published on

Presentació de la proposta de formació per a educadors/es en el coneixement, l'ús i l'aplicació de les TIC, desenvolupada en el marc del projecte "Educared con Proniño" de Fundación Telefónica. En aquest projecte hi participen més d'12.000 educadors/es de 13 paisos latinoamericans, configurant una comunitat d'aprenentatge amb l'objectiu de treballar per la millora de la pràctica educativa.
Basat en el constructivisme social i el connectivisme, s'ha dissenyat un itinerari de formació que, partint dels coneixements dels educadors i d'una metodologia d'aprende fent (learning by doing), els acompanya en l'adquisició de noves competències TIC que els ajudin a innovar i millorar en la seva acció docent.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pecha kutxa Educared con Proniño

 1. 1. Construint comunitat a través de grups a través de grupsd’aprenentatge i col∙laboracióinternacionalsi t i lEl model formatiu en TIC per als educadors/es del projecte“Educared con Proniño” de Fundación Telefónica VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010 Fundació Itinerarium
 2. 2. El projecte: participants381 Aulas Fundación Telefónica instal∙lades en 13 països d’A è i Ll ii ll d 13 ï d’Amèrica Llatina: Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile,  A i B il C lò bi XilEquador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Mèxic, Panamà, Perú, Uruguai i Veneçuela12.497  educadors/es en la Comunitat del projecte18.758 inscripcions en el mòduls de formació(des de l inici del projecte en el 2008  i fins la darrera(des de l’inici del projecte en el 2008 i fins la darrera convocatòria d’octubre del 2010) d octubre del 2010)* Dades de l’avanç del projecte a 30 de novembre del 2010VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 3. 3. El projecte: objectius Crear una  l’ aprenentatge comunitat activa activa  col∙laboratiu i  col laboratiu i d’educadors/es  en xarxa formats i sensibilitzats per promocionar en els seus centres… el desenvolupament de  el desenvolupament de valors i pràctiques  inclusives que assegurin  q g l’atenció educativa de  la innovació pedagògica a qualitat per a tot través de l aplicació de les TICtravés de l’aplicació de les TIC l’alumnatVI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 4. 4. El projecte: eixos d’acció 1 Instal∙lació i implementació de Aulas Fundación  Telefónica en centres Proniño de 13 països dAmèrica Llatina 2 Pla de formació per als educadors/es d d / 3 internacional d’educadors/es:   Creació/accés a una xarxa Red de aprendizaje Educared con ProniñoVI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 5. 5. El model formatiu: la finalitatProcésP é progressiu idinnovaciói de millora de la qualitat educativa a través de la capacitació delseducadors/esen lús de les TICi en la sevaaplicació didàcticacom a recurs per al a recurs per al treball col∙laboratiu i en xarxaVI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 6. 6. El model formatiu: les bases Constructivisme social Connectivisme Construcció de nous coneixements a  L’aprenentatge com el procés de  partir dels sabers previs i de la  connectar nodes o fonts interacció amb els altres (Vigotski) d’informació (Siemens) aprenentatge cooperatiu aprenentatge en xarxaVI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 7. 7. El model formatiu: la metodologiaDiàleg i intercanvientre igualsAprenentatge des de i per a la pràctica(learning by doing )VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 8. 8. El model formatiu: l’estructura Estadis d aproximació a les TIC dels educadors/es  Estadis d’aproximació a les TIC dels educadors/es Projectes  Suport a la  Suport a la Utilització de  Utilització de Utilització de  Utilització de Treball en  Treball en interescolars  interescolarsAlfabetització  classe  programes  programes  projectes i en  col∙laboratius  informàtica magistral tancats oberts grups a través  d’InternetÚs de les TIC per part de  Ús de les TIC per part de l’ESTUDIANTl’EDUCADOR/ANivell bàsic Nivell mig Nivell avançat VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 9. 9. El model formatiu: l’estructura Mòduls de l itinerari de formació Mòduls de l’itinerari de formació MÒDUL MÒDUL  MÒDUL  MÒDUL  MÒDUL MÒDUL GROC BLAU VERD VERMELL LILA VIOLETAFormació  Formació en línea (sobre plataforma Moodle)presencial presencialen els centres  Organitzats en grups de treball i formació configurats per educadors/es educatius de tres països diferents i dirigits per un coordinador/a VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 10. 10. El model formatiu: l’estructura Mòduls de l itinerari de formació Mòduls de l’itinerari de formació MÒDUL MÒDUL  MÒDUL  MÒDUL  MÒDUL  MÒDUL  GROC BLAU VERD VERMELL LILA VIOLETAEl PC com recurs educatiuAlfabetització informàtica bàsica: familiarització i ús d’eines com el correu electrònic i bàsica: familiarització i ús el correu i interacció amb l’entorn tecnològic del projecte. VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 11. 11. El model formatiu: l’estructura Mòduls de l itinerari de formació Mòduls de l’itinerari de formació MÒDUL MÒDUL MÒDUL MÒDUL MÒDUL  MÒDUL GROC BLAU VERD VERMELL LILA VIOLETAInternet com recurs educatiuConeixement de les possibilitats d’ús de les TIC i aplicació de propostes concretes de de les possibilitats de les TIC i aplicació de propostes concretes de suport a la classe magistral.  VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 12. 12. El model formatiu: l’estructura Mòduls de l itinerari de formació Mòduls de l’itinerari de formació MÒDUL MÒDUL MÒDUL MÒDUL MÒDUL  MÒDUL GROC BLAU VERD VERMELL LILA VIOLETAActivitats interactives a l’aulaIdentificació de recursos en l’entorn del projecte i a Internet (programes d’exercitació de recursos en l’entorn del projecte i a Internet (programes d’exercitaciói reforç, selecció de bones pràctiques, etc.) per preparar i  aplicar seqüènciesdidàctiques en l’aula ajudats de les TIC. VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 13. 13. El model formatiu: l’estructura Mòduls de l itinerari de formació Mòduls de l’itinerari de formació MÒDUL MÒDUL MÒDUL MÒDUL MÒDUL  MÒDUL GROC BLAU VERD VERMELL LILA VIOLETACreació de continguts didàctics TICConeixement de les possibilitats TIC (programes oberts 2 0 d’edició publicació de les possibilitats TIC (programes oberts 2.0 d’edició, publicació, disseny, etc.) i creació de les pròpies activitats per aplicar a l’aula. VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 14. 14. El model formatiu: l’estructura Mòduls de l itinerari de formació Mòduls de l’itinerari de formació MÒDUL MÒDUL MÒDUL MÒDUL MÒDUL  MÒDUL GROC BLAU VERD VERMELL LILA VIOLETAProjectes interescolars a través d’Internet (1)Reflexió al voltant de les possibilitats d’Internet per portar a terme projectes de al voltant de les possibilitats per portar a terme de comunicació i interrelació entre alumnes de diferents centres escolars, i treballcooperatiu per dissenyar i planificar el desenvolupament d’un projecte educatiuinterescolar.interescolar VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 15. 15. El model formatiu: l’estructura Mòduls de l itinerari de formació Mòduls de l’itinerari de formació MÒDUL MÒDUL MÒDUL MÒDUL MÒDUL  MÒDUL GROC BLAU VERD VERMELL LILA VIOLETAProjectes interescolars a través dInternet (2)Participació en grups de treball cooperatius intercentres per dur a terme el projecte en grups de treball intercentres, per dur a terme el projecteinterescolar dissenyat en la fase anterior, registrant lexperiència per avaluar‐la i compartir‐la amb la comunitat deducadors/es.  VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 16. 16. El model formatiu: el procés Culminació de l itinerari de formació Culminació de l’itinerari de formació MÒDUL MÒDUL  MÒDUL  MÒDUL  MÒDUL MÒDUL GROC BLAU VERD VERMELL LILA VIOLETACentre educatiu XARXA D’APRENENTATGE Grups de treball  cooperatiu  intercentres Creats a iniciativa dels propis  educadors/es i liderats per un d’ells VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 17. 17. El model formatiu: el procés Sostenibilitat de la xarxa Sostenibilitat de la xarxa MÒDUL MÒDUL  MÒDUL  MÒDUL  MÒDUL MÒDUL GROC BLAU VERD VERMELL LILA VIOLETA XARXA D’APRENENTATGE COO COORDINADORS/ES  O S/ S dels grups de treball  i formació EDUCADORS/ES  EMPRENEDORS DINAMITZADORS/ES  de les aulesVI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 18. 18. VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 19. 19. VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium
 20. 20. Més informació sobre el projecte http://www.educared.net/canalpronino/ http://www educared net/canalpronino/ http://www.fundacion.telefonica.com/es/pronino/ http://www.educared.org teresa.hernandez@itinerarium.cat Fundació ItinerariumVI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010VI Jornada Educació i Telecomunicació  Barcelona,  11 desembre 2010   Fundació Itinerarium

×