Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CERTIFICATE chlaadivá

76 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CERTIFICATE chlaadivá

  1. 1. CO CHKT Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku Notified Body for Cooling and Air Conditioning Technology 900 41 Rovinka, Slovenská republika www.cochkt.sk Tel./Fax: 00421 2 45646971 Ľubomír Šoltés Komenského 6/8 91201 Piešťany OSVEDČENIE – CERTIFICATE o odborných zručnostiach a znalostiach podľa zákonov č. 321/2012 Z.z. a č. 286/2009 Z.z. a nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 according to Commission Regulation (EC) No. 303/2008 Kategória (Category): I Činnosti (Activities): Všetky činnosti na zariadení s halogenovaným chladivom All activities on equipment containing halogenated refrigerant Meno (Name): Ľubomír Šoltés Ulica, číslo domu (Street): Komenského 6/8 PSČ a mesto (Postal code, city): 91201 Piešťany Číslo osvedčenia (Certificate ID): 4132 Dátum vystavenia (Date of issue): 16.11.2013 Platný do (Valid until): 16.11.2016 CO CHKT Podpis štatutárneho zástupcu Signature on behalf of notified body Pečiatka organizácie poverenej ministerstvom Organizácie poverenej ministerstvom Stamp of notified body Upozornenie: CO CHKT nevystavuje originály predĺžení osvedčení. Osvedčenia majú platnosť tri kalendárne roky a musia sa pravidelne obnovovať. Platnosť osvedčenia sa dá overiť na webovej stránke CO CHKT (http://www.cochkt.sk/odbornik/4132) a preto výtlačok má rovnakú platnosť ako originál.

×