Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Verkoston olemuksen perusteita Otavan opisto Nettifasilitointi-työpaja 13.5.2011 Kari A. Hintikka Jyväskylän yliopisto / N...
Sisältö <ul><li>(Sosiaalisen) berkoston käsite </li></ul><ul><li>Verkoston aika- ja osallistumisulottuvuudet </li></ul><ul...
(Sosiaalisen) verkoston käsite <ul><li>Johanson, Mattila & Uusikylä 1995: </li></ul><ul><li>Yleinen metafora: monimutkaine...
Verkoston aika- ja osallistumisulottuvuudet <ul><li>(elinkaariajattelu) </li></ul><ul><li>projekti tai määräaikainen: AVO-...
Ohjaavan toiminnan muotoja verkostossa <ul><li>” Kätilöinti” </li></ul><ul><ul><li>käynnistäminen ja alkuvaihe </li></ul><...
Verkoston päätyypit <ul><li>Paul Baran 1964 </li></ul>
FluTracker: ordinary people tracking H1N1 pandemia
Case: FEMA ja H1N1 - keskittynyt Hallinnon ja kansalaisten yhteistyö välittömässä mediassa:
Case: Facebook-kaverit - ryvästynyt ja aliverkostot >data>information>knowledge>wisdom ?
Case: Avoimen datan ekosysteemi - hajautunut <ul><li>Hyvin erityyppisiä ja -kokoisia toimijoita verrattuna ryvästyneisiin ...
Case: Sometu -verkoston jäsenten rooleja -
Rooleja verkostossa 1/2 <ul><li>Supernoodi </li></ul><ul><ul><li>verkostosta riippumatta vain muutama suhteessa muuhun ota...
Rooleja verkostossa 2/2 <ul><li>Verkottuja </li></ul><ul><ul><li>aktiivisesti verkottunut, mutta ensisijaisesti muiden hyv...
1-9-90 -sääntö (Pareto, Barabasi) Sometu –verkoston jokaisen jäsenen kontaktien määrä 4.3.2009
Tiivis muistilista verkoston anatomiasta <ul><li>Verkoston aika- ja osallistuvuusulottuvuudet </li></ul><ul><li>mitä verko...
<ul><li>Kiitos! </li></ul><ul><li>kari . hintikka a gmail com </li></ul><ul><li>nethunt (a) Twitter </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Johdatus verkostojen analyysiiin 13.5.2011 Otavan opistolla

2,108 views

Published on

Johdatusta verkostojen luonteeseen ja anatomiaan: verkoston määritelmä, aika- ja osallistujaulttuvuudet, verkostotyypit, jäsenten rooleja verkostossa.

Alustus Otavan opiston Nettikätilöinti-työpajassa 13.5.2011.

Johdatus verkostojen analyysiiin 13.5.2011 Otavan opistolla

 1. 1. Verkoston olemuksen perusteita Otavan opisto Nettifasilitointi-työpaja 13.5.2011 Kari A. Hintikka Jyväskylän yliopisto / Nethunt Oy
 2. 2. Sisältö <ul><li>(Sosiaalisen) berkoston käsite </li></ul><ul><li>Verkoston aika- ja osallistumisulottuvuudet </li></ul><ul><li>Ohjaavan toiminnan muotoja verkostossa </li></ul><ul><li>Verkostotyyppejä </li></ul><ul><ul><li>Case: FEMA ja H1N1 - keskittynyt </li></ul></ul><ul><ul><li>Case: Sometu - ryvästynyt ja aliverkostot </li></ul></ul><ul><ul><li>Case: Avoimen datan ekosysteemi - hajautunut </li></ul></ul><ul><li>Verkoston jäsenten rooleja: Sometu </li></ul><ul><li>1-9-90 -sääntö </li></ul><ul><li>” Itseorganisoituminen” </li></ul><ul><li>Tiivis muistilista verkoston anatomiasta </li></ul>
 3. 3. (Sosiaalisen) verkoston käsite <ul><li>Johanson, Mattila & Uusikylä 1995: </li></ul><ul><li>Yleinen metafora: monimutkainen, ehkä hajautettu sosiaalinen järjestelmä </li></ul><ul><li>Tieteellisen teorian osa (verkostoanalyysi) </li></ul><ul><li>Analyyttinen käsite ja tapa koota ja käsitellä (usein määrällistä) tutkimusaineistoa (1995) </li></ul><ul><li>Verkosto on </li></ul><ul><li>a) jollain kriteerillä erotettava </li></ul><ul><li>b) kokonaisuus, jossa </li></ul><ul><li>c) kriteeri muodostaa verkoston jäsenten tai osasten välille </li></ul><ul><li>d) keskinäisiä yhteyksiä, linkkejä ja kytkentöjä kuten jokin teema (eOppiminen, vähähiilisyys), ammatti tai asuinpaikka </li></ul>
 4. 4. Verkoston aika- ja osallistumisulottuvuudet <ul><li>(elinkaariajattelu) </li></ul><ul><li>projekti tai määräaikainen: AVO-hanke, kansalaisliikkeet, TekesOPPY-valmistelu </li></ul><ul><li>pysyvä tai jatkuvuuteen tähtäävä: Sometu, Sähköautot </li></ul><ul><li>sporadinen ja syklinen: Avoin data, Datajournalismi </li></ul><ul><li>Avoin, esim. Nettikansa, Sometu, Sähköautot, Ystäväyrittäjät </li></ul><ul><li>Puoliavoin, esim. Metsäklusteri </li></ul><ul><li>Kutsu tai jäsenyys, esim. jotkut LinkedIn-verkostot </li></ul><ul><li>Suljettu, esim. Nokian pelastuspaketin Maanantai-ryhmä </li></ul>
 5. 5. Ohjaavan toiminnan muotoja verkostossa <ul><li>” Kätilöinti” </li></ul><ul><ul><li>käynnistäminen ja alkuvaihe </li></ul></ul><ul><ul><li>intressien yhteensaattaminen ja tavoitteiden fokusointi </li></ul></ul><ul><ul><li>toimijoiden kerääminen ja osallistaminen </li></ul></ul><ul><li>Fasilitointi </li></ul><ul><ul><li>projektiluontoinen toiminta ja tapa tai menetelmä avustaa (verkostoa) tuottamaaan haluttuja lopputuloksia </li></ul></ul><ul><li>Koordinointi </li></ul><ul><ul><li>ylläpito, aktivointi, esimerkiksi Sometu </li></ul></ul><ul><li>Moderointi </li></ul><ul><ul><li>verkoston (tai esim. rahoittajan) valtuutus ohjata tai reivata verkostoa kohti tavoitteitaan - koordinointia järeämpää aktiivisuutta </li></ul></ul><ul><li>Johtaminen </li></ul><ul><ul><li>keskittynyt verkosto; yksi tai useampi kriittinen toimija </li></ul></ul>
 6. 6. Verkoston päätyypit <ul><li>Paul Baran 1964 </li></ul>
 7. 7. FluTracker: ordinary people tracking H1N1 pandemia
 8. 8. Case: FEMA ja H1N1 - keskittynyt Hallinnon ja kansalaisten yhteistyö välittömässä mediassa:
 9. 9. Case: Facebook-kaverit - ryvästynyt ja aliverkostot >data>information>knowledge>wisdom ?
 10. 10. Case: Avoimen datan ekosysteemi - hajautunut <ul><li>Hyvin erityyppisiä ja -kokoisia toimijoita verrattuna ryvästyneisiin verkostoihin </li></ul><ul><ul><li>muun muassa Eduskunta, Forum Virium, free lance ja pk-yrityskehittäjät, IBM, kansalaisaktiivit, LVM, Nettikansa-verkosto, Suomi.fi, TEM, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry., tutkijat, Verkkodemokratiaseura, VM </li></ul></ul><ul><li>aktiviteetit ovat hajaantuneet moneen eri suuntaan ja kehityskärkeen </li></ul><ul><li>verkostosta voidaan paikallistaa monta ’keskusta’ ja kuka tahansa voi käynnistää isomman hankkeen </li></ul><ul><li>tällä hetkellä ei koordinaattoria </li></ul>
 11. 11. Case: Sometu -verkoston jäsenten rooleja -
 12. 12. Rooleja verkostossa 1/2 <ul><li>Supernoodi </li></ul><ul><ul><li>verkostosta riippumatta vain muutama suhteessa muuhun otantajoukkoon </li></ul></ul><ul><ul><li>esimerkiksi verkoston perustajat ja kehittäjät sekä karismaattiset tai taidoiltaan arvokkaat yksilöt </li></ul></ul><ul><ul><li>keskeisessä roolissa ja työläästi korvattavissa verkoston säilymisen kannalta. </li></ul></ul><ul><li>Ryvästäjä </li></ul><ul><ul><li>aktiivisesti verkottunut samankaltaisten kanssa ja muodostavat tiiviin aliverkoston </li></ul></ul><ul><ul><li>kontakteinaan vähemmän verkottuneita jäseniä, jotka nekin voivat olla keskenään verkottuneita </li></ul></ul><ul><ul><li>aliverkostoa selittää jokin erityinen yhdistävä side, kuten maantieteellinen sijainti </li></ul></ul><ul><ul><li>Sometussa Ryvästäjä-otosta edustaa esimerkiksi jäsenet, jotka työskentelevät tai asuvat Hämeen alueella. </li></ul></ul><ul><li>Silloittaja </li></ul><ul><ul><li>aktiivisesti verkottunut ja se yhdistää eri aliverkostoja, joilla muutoin ei välttämättä olisi kovinkaan paljoa yhteyksiä </li></ul></ul><ul><ul><li>rooli on keskeinen, sillä aliverkostot voivat pysyä pienempinä ja helpommin itseorganisoituvina </li></ul></ul><ul><ul><li>jos silloittaja poistuu tia poistetaan verkostosta, niin silloin katoaa myös aliverkostojen välinen yhteys </li></ul></ul>
 13. 13. Rooleja verkostossa 2/2 <ul><li>Verkottuja </li></ul><ul><ul><li>aktiivisesti verkottunut, mutta ensisijaisesti muiden hyvin verkottuneiden kesken </li></ul></ul><ul><ul><li>ei välttämättä rakenna Silloittajan kaltaisia yhteyksiä eri aliverkostoihin tai niiden välille </li></ul></ul><ul><ul><li>voivat muodostaa omia aliverkostoja ja niitä voi selittää jokin tarkasteltavan verkoston mahdollisesti täysin ulkopuolinen side </li></ul></ul><ul><ul><li>Esimerkiksi Sometussa oli aktiivinen verkottujien joukko, joka ei ollut aktiivinen Sometussa, mutta tiiviisti verkottunut muissakin sosiaalisen median palveluissa. </li></ul></ul><ul><li>Seurattava </li></ul><ul><ul><li>aktiivisesti verkottunut eri puolille verkostoa </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnusomaisempaa on, että hänellä on paljon Seuraajia </li></ul></ul><ul><ul><li>Seurattavaa selittää esimerkiksi asiantuntijuus jossain erityisaiheessa tai karismaattisuus ja hän on voinut esimerkiksi kutsua opiskelijoitaan mukaan Sometuun </li></ul></ul><ul><ul><li>Esimerkkinä Sometun yksi keskusteluryhmä, jolla on yksi aktiivinen vetäjä. </li></ul></ul><ul><li>Seuraaja </li></ul><ul><ul><li>usein yksi tai vain muutama kontakti (jotka voivat olla keskenään verkottuneita) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sometussa seuraajia esiintyy eniten Supernoodin, Ryvästäjän ja Seurattavan aliverkostoissa </li></ul></ul><ul><ul><li>ei sinänsä ole välttämättä passiivinen vaan ensisijaisesti verkoston kannalta </li></ul></ul><ul><ul><li>Mittakaavattoman verkoston näkökulmasta verkoston useimmat jäsenet kuitenkin kuuluvat tähän ryhmään. </li></ul></ul>
 14. 14. 1-9-90 -sääntö (Pareto, Barabasi) Sometu –verkoston jokaisen jäsenen kontaktien määrä 4.3.2009
 15. 15. Tiivis muistilista verkoston anatomiasta <ul><li>Verkoston aika- ja osallistuvuusulottuvuudet </li></ul><ul><li>mitä verkostossa, verkostolla ja verkostolle tehdään ja milloin </li></ul><ul><li>Verkoston toimintaympäristön hahmottaminen </li></ul><ul><ul><li>pienin yhteinen nimittäjä, asia tai aihe </li></ul></ul><ul><ul><li>suurimmat joiltain osin nimittäjät, mihin ainakin osa voi sitoutua </li></ul></ul><ul><li>Tunnistaminen </li></ul><ul><ul><li>aktiivisimmat ja vaikutusvaltaisimmat toimijat </li></ul></ul><ul><ul><li>ke(i)tä verkostosta puuttuu </li></ul></ul><ul><li>Osallistuminen ja osallistaminen: 1-9-90 </li></ul><ul><ul><li>sosiaalinen media tarjoaa runsaasti osallistumismuotoja 90%:lle </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalinen verkosto > ’hyödyttömällä’ sosiaalisuudella keskeinen rooli ja monelle päämotivaattori </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Kiitos! </li></ul><ul><li>kari . hintikka a gmail com </li></ul><ul><li>nethunt (a) Twitter </li></ul>

×